Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Rexa SUPRA

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Възможност за конфигуриране според клиента за надеждно и ефективно изпомпване на необработени отпадни води предварително и пречистени отпадни води
 • Повишена експлоатационна безопасност благодарние на непозволяващи задръстване свободновихрови хидравлики с голям свободен сферичен проход
 • Опционално се предлага с енергийноефективна IE3-технология на мотора
 • Ceram-покритие срещу абразия и корозия
 • Подходяща за работа в потопено и непотопено състояние, също и в продължителен режим на работа
 • Съобразени с потребностите табла за управление Wilo-Control за управление на потопяеми канализационни помпи

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за продължителен режим на работа за стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Мотор с повърхностно охлаждане или самоохлаждащи се мотори с едно- или двукамерна система
 • Опционално с противовзривна защита съгласно ATEX или FM
 • Контролни устройства зависещи от мотора:
  • Температура на намотките
  • Контрол на влажността в уплътнителна камера и отделението на мотора/клемната кутия
  • Температура на лагерите на мотора
 • Вградена окомплектовка

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване потопяема помпа за отпадни води
 • Захранващ кабел със свободен кабелен край
 • Вградена окомплектовка
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Rexa SUPRA-V10-738A + FK 17.1-6/16KEx

Хидравлика:

SUPRA-V10-738A

SUPRA

Потопяема канализационна помпа

V

Работно колело със свободен проход

10

x10 = номинален диаметър изходен отвор напр. DN 100

73

Мощностна характеристика

8

Номер на характеристика

A

Изпълнение на материала (A = стандартно)

  

Мотор:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

17.1

Монтажен размер

6

Брой полюси

16

x10 = Дължина на пакета в mm

K

Изпълнение на уплътнението:

H = уплътнение на вала/механично уплътнение

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S1 или S2
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен сферичен проход от 45...130 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR или FPM
 • Уплътнение от страната на флуида: Механично уплътнение от SiC/SiC
 • Уплътнение от страната на мотора:
  • Уплътнение на вала от NBR
  • Механично уплътнение от SiC/SiC или графит керамика
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж.

Хидравлика

Изходът от нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтална фланцова връзка. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 %. Използват се работни колела със свободен проход.

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) нямат собствена охладителна система и отдават отпадъчната си топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова моторите могат да се експлоатират потопени при непрекъснат режим на работа. В зависимост от размера си, за кратко те могат да се експлоатират и извадени в кратък режим на работа.

Самоохлаждащите се мотори (мотор FK, FKT, HC) имат активна охладителна система и отдават отпадъчната си топлина в изпомпвания флуид чрез вграден топлообменник. Затова тези мотори са подходящи за продължителна експлоатация както в потопено, така и в извадено състояние, респ. за сух монтаж.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез прътов електрод. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Захранващият кабел е със свободни краища и дължината зависи от клиента. Входовете на кабелите на моторите Т, НС и FKT са херметично залети.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения

Високоефективни мотори

В допълнение към стандартните мотори са на разположение и високоефективни мотори с клас на ефективност IE3 (на базата на IEC 60034-30). Тъй като те се базират на същата основа, както стандартните мотори, са еднакви по оборудване и функции. С това предоставят и същите хидравлични системи.

Сертификат за работа във взривоопасна среда

Моторите са налични със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX и FM.

Общо поле от характеристики

Wilo-Rexa SUPRA

Сваляне на файлове

Wilo-EMU FA

Article Number 6074704
Edition 2019-01
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1364

PDF (13 MB)

Изтегляне

Wilo-EMU FA

Article Number 6073324
Edition 2019-01
Номер на версия 02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1360

PDF (15 MB)

Изтегляне

Wilo-Wilo-EMU FA

Article Number 6067561
Edition 2019-01
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1692

PDF (28 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-Rexa SUPRA

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване