Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SCP

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Ефективна хидравлична система за големи дебити до 17.000 m³/h
 • Ниска стойност NPSH (благодарение на двойното работно колело на първа степен)
 • Висока технологична надеждност и лесна поддръжка без сваляне на напорните и смукателните тръбопроводи
 • Намалено ниво на шум и редуцирани вибрации
 • Опции: енергийно ефективни мотори IE3/IE4, разрешително за използване в системи за питейна вода (KTW, ACS), иновативно покритие Ceram CT

Конструкция

Двойновтичаща помпа, монтирана на фундаментна плоча

Приложение

 • Изпомпване на вода за отопление съгл. VDI 2035, водно-гликолови смеси, вода за охлаждане и производствена вода
 • За комунално водоснабдяване, напояване, сградна техника, промишленост, електроцентрали и т.н.

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример

SCP 200/250HA‐110/4

SCP

Двойновтичаща помпа

200

Номинален диаметър на нагнетателя

250

Присъединителен размер на работното колело

HA

Модел на хидравликата A

HB

Модел на хидравликата B

HS

Единично засмукващо работно колело

DS

Двустепенна помпа

DV

Двойна спирала

110

Номинална мощност на мотора P2 [kW]

4

4-полюсен мотор

Материали

 • Корпус на помпата: EN-GJL-250
 • Работно колело: G-CuSn10
 • Вал: X12Cr13

Описание/конструкция

 • Центробежна двойновтичаща помпа, предлага се в едностъпално и двустъпално изпълнение
 • Доставя се като завършен агрегат (помпа с куплунг, защита на куплунга, мотор и фундамент) респ. без мотор или само помпена хидравлика
 • Уплътнение на вала с механично уплътнение или салникова набивка
 • 2, 4 и 6 полюсни мотори; IE3 стандарт до 375 kW (IE4, IE2 при запитване)
 • Чугунена фундаментна плоча; SCP 200 и по-високо ниво със заварени стоманени рамки (в зависимост от мощността и размерите на мотора)

Общо поле от характеристики

SCP

Подобна фигура

Сваляне на файлове

Wilo-SCP

Article Number 4144991
Edition 1503
Номер на версия 05
Формат на страниците A4
Брой страници 42

PDF (2 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-SCP

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване