Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sevio ACT

Особености/Предимства при използване

 • Щадящо вкарване на пренасящи частици биомаса във флуида
 • Ефективна благодарение на завишаването на обемното проникване за оптимизиран процес на почистване
 • Намалява разходите за енергия благодарение на подобреното пречистване
 • Предлага се и с енергийноефективна IE3-технология на мотора
 • Може да се монтира допълнително във вече съществуващи системи

Производствена гама

Конструкция

Смукател на повърхността

Приложение

Щадящ процес на размесване на пренасящи частици от биомаса от всички видове в работния флуид

Кодово означение на типовете

Напр.:Wilo-Sevio ACT SD 101VT435A
ACTСерия за щадящо вкарване на добавки в работния флуид
SDSolids diffuser (повърхностен смукател)
101;Диаметър на тръбата в cm
VИзпълнение: V = вертикално, D = диагонално
TДължина на тръбата: T = телескопична, F = фиксирана
435;Макс. дължина на тръбата, включително изходно коляно в cm
AИзпълнение на материала (A = стандартно от GFK)

Технически характеристики

 • Дебит: 3300…4000 m³/h
 • Макс. дълбочина на резервоара: 3…8 m
 • Дебелина на слоя на биолеглата 1,6…5,5 m
 • Обемен дял на биолеглата 40…70 %
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP 68
 • Максимална температура на флуида: 40 °C

Окомплектовка/Функция

Повърхностният смукател засмуква постоянно частици биомаса от повърхността на резервоара и ги връща обратно през тръбата в долните пластове на флуида. Благодарение на огънатия под ъгъл изход на тръбата, частиците биомаса не се движат нагоре или надолу, а остават по-дълго във флуида и по този начин подпомагат биологичния процес. Благодарение на тази циркулация частиците биомаса остават само едно ограничено време на повърхността на флуида и се предоставят активно за пречиствателния процес значително по-дълго.

Описание/Конструкция

Повърхностният смукател се състои от тръба с огънат под ъгъл изход, потопяем мотор и пропелер.

При това тръбата служи за направляване и целенасочено вкарване на частиците във флуида. Ъгълът на изхода може да бъде разположен вертикално и хоризонтално, съобразно условията.

Моторът се закрепва в центъра на тръбата. Използва се мотор с повърхностно охлаждане с класификация IE0 или IE3 (на базата на IEC 60034-30). Топлината от мотора се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Намотката разполага с термоконтрол. При токозахранващия проводник се касае за тип NSSHÖU за тежки механични натоварвания. Токозахранващият проводник е въведен в корпуса на мотора посредством водоустойчив вход на кабела с намаляване на натоварването и защита от пречупване. Отделните жила и и кабелният мантел допълнително са отлети и като бариера срещу течността.

Пропелерът се задвижва от мотора и има специално оптимизирана геометрия за щадящ транспорт на частиците.

Материали

 • Тръба: GFK
 • Пропелер: PUR/PUR-HV
 • Мотор: EN-GJL-250
 • Болтови съединения: Неръждаема стомана 1.4301, респ. 1.4571

Комплект на доставката

 • Смукател на повърхността
 • Дължина на кабела по желание на клиента
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Окомплектовка

 • Устройство за спускане
 • Ъгъл на изхода 30°

Продукт

Конструкция

С възможност за работа под залив

Едноканално работно колело

-

Работно колело със свободен проход

-

Многоканално работно колело

-

Отворено многоканално работно колело

-

Режещ механизъм

-

Турболатор

-

Уплътнителна камера

да

Уплътнителна камера

-

Уплътняване от страната на мотора с механично уплътнение

-

Уплътняване от страната на мотора с уплътнителен пръстен на вала

Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

Работа с честотен преобразувател

Сух мотор

Мотор с маслено охлаждане

-

Сух мотор с циркулационно охлаждане

-

Приложение

Мокър монтаж, стационарен

-

Мокър монтаж, мобилен

-

Сух монтаж, стационарен

-

Сух монтаж, мобилен

-

Окомплектовка/Функция

Контрол на херметичността на мотора

Контрол на уплътнителната камера

º

Контрол на уплътнителната камера

-

Контрол на температурата на мотора с би-метална пластина

Контрол на температурата на мотора PTC

º

Противовзривна защита

º

Поплавъчен превключвател

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Кабел с щепсел

-

Материали

Корпус на мотора

Сив чугун

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sevio ACT SD

Article Number 6074697
Edition 1702
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (377 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Article Number 6072705
Edition 1509
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (606 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sevio ACT

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване