Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sevio AIR

Особености/Предимства при използване

 • Висока ефективност на системата благодарение на увеличения капацитет на аерация.
 • Висока гъвкавост в управлението на инсталацията чрез голям диапазон на регулиране на подавания въздух.
 • Възможно най-голяма, зависеща от процеса плътност на разпределение при съблюдаване на различна геометрия на басейните.
 • Продължителни времена на престой при комунални и промишлени приложения, поради различни материали на мембраната.
 • Ниски монтажни разходи и малък разход за преоборудване при налично затръбяване.

Производствена гама

Конструкция

Аерираща система с тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти

Приложение

За подаване на въздух на едри и малки мехурчета във воднисти флуиди като вода, отпадни води или шлам с цел обогатяване с кислород и размесване.

Кодово означение на типовете

Напр.:Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30
AIRСерия на аератора
DДисков аериращ компонент
218Диаметър на перфорираната повърхност в mm
ESМатериал на мембраната
ES = EPDM
ER = EPDM с редуциран пластификатор
S = силикон
SСистема, вкл. затръбяване и материали за закрепване
30Брой на аериращите компоненти

Технически характеристики

Дисков аериращ компонент

 • Диаметър на перфорираната повърхност: 218 mm
 • Площ на мембраната: 0,037 m²
 • Работна температура на въздуха: 5…100 °C (в зависимост от материала на мембраната)
 • Работна температура на работен флуид: 5…40 °C
 • Макс. натоварване: 15 Nm³/h

Лентови аериращи компоненти

 • Площ на мембраната: 0,24 m² респ. 0,32 m²
 • Работна температура на въздуха: 5…60 °C
 • Работна температура на работен флуид: 5…40 °C
 • Макс. натоварване: 76 Nm³/h

Тръбни аериращи компоненти

 • Площ на мембраната: 0,09, 0,135 респ. 0,18 m²
 • Работна температура на въздуха: 5…100 °C (в зависимост от материала на мембраната)
 • Работна температура на работен флуид: 5…40 °C
 • Макс. натоварване: 20 Nm³/h

Окомплектовка/Функция

През въздуховдухвател или компресор във въздухоразпределителното устройство се напомпва въздух през захранващия тръбопровод. Въздухът се разпределя от въздухоразпределителното устройство равномерно към отделните аериращи тръби и се подава към аериращите компоненти. Аериращите компоненти разпределят въздуха по цялата повърхност на мембраната и го отвеждат на едри и малки мехурчета към флуида.

Описание/Конструкция

Аериращата система се състои от една или няколко аериращи отделения. При това една аерираща система може да се състои от различни аериращи отделения (тръбни, лентови или дискови аериращи компоненти). Едно аериращо отделение образува основен модул и се състои от няколко компонента:

 • Захранващ тръбопровод (при лентови аериращи компоненти)
 • Въздухоразпределително устройство с фланцово присъединяване за входящ тръбопровод (при тръбни и дискови аериращи компоненти)
 • Стойка за закрепване на тръбите към дъното
 • Тръбни връзки
 • Аериращ компонент
 • Отводнителен извод (при дискови и тръбни аериращи компоненти)

Закрепване

Лентови аериращи компоненти:

Закрепването на захранващия тръбопровод и на аериращия компонент се осъществява директно на дъното на резервоара. За нивелация аериращите компоненти могат по избор да се закрепват с пръти с резба към пода.

Тръбни и дискови аериращи компоненти:

Закрепването на цялото затръбяване към дъното на резервоара става с помощта на стойката за закрепване към дъното. Същевременно тази стойка позволява нивелиране на аериращата система.

Аериращ компонент

Подаваният въздух се вкарва във флуида на едри и малки мехурчета през аериращите компоненти. При това въздухът се разпределя по цялата перфорирана повърхност на мембраната и се изпуска от мембраната.

Материали

 • Мембрана: EPDM (при тръбни и дискови аериращи компоненти), PUR (при лентови аериращи компоненти), други материали при запитване
 • Корпус: Пластмаса
 • Затръбяване: Синтетичен материал или неръждаема стомана
 • Отводнителен отвор: Пластмаса
 • Стойка за закрепване към дъното: неръждаема стомана (при тръбни и дискови аериращи компоненти), изкуствен материал (при лентови аериращи компоненти)

Комплект на доставката

 • Захранващ тръбопровод (при лентови аериращи компоненти)
 • Въздухоразпределително устройство с фланцово присъединяване за входящ тръбопровод (при тръбни и дискови аериращи компоненти)
 • Тръбни връзки
 • Отводнителен отвор
 • Стойка за закрепване към дъното
 • Крепежни елементи
 • Схема на разполагане на стойките за закрепване към дъното и аериращите компоненти
 • Общ план и схема на разположението на отделните компоненти

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-Sevio AIR

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване