Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sevio ELASTOX

Производствена гама

Вашите преимущества

Мебранен аератор

 • Висока ефективност на системата посредством високото специфично зареждане с кислород при ниска загуба на налягане благодарение на оптималната перфорация на мембраната
 • Висока експлоатационна безопасност посредством незапушваща се и самозатваряща се перфорация на мембраната
 • Дълъг експлоатационен живот при комунални и промишлени приложения, поради различни материали на мембраната
 • Лесен монтаж – и при зададени тръбопроводи
 • Лесна смяна на аериращия компонент или мембраната
 • Използване на устойчиви материали за лесно почистване и регенерация на мембраната с киселина

Дисков аериращ компонент

 • Висока експлоатационна безопасност благодарение на ограничител на хода с пружинно натоварване на дисковия аериращ компонент за равномерно разширяване на мембраната с цел оптимално внасяне на въздух. Благодарение на специалната конструкция входният отвор за въздух при разтоварена мембрана се затваря и се предотвратява навлизане на флуид в тръбопроводната система.
 • Оптимално адаптиране на внасянето на въздух благодарение на три различни модела на перфориране
 • Възможно най-голяма, зависеща от процеса плътност на разпределение при съблюдаване на различна геометрия на резервоара и монтажните условия
 • Висока гъвкавост в управлението на инсталацията посредством изключително голям диапазон на регулиране на подавания въздух
 • Високо качество и дълъг експлоатационен живот на мембраната посредством производството на формовани изделия

Пластинчат аериращ компонент

 • Висока експлоатационна безопасност благодарение на ограничител на хода на пластинчатия аериращ компонент за равномерно разширяване на мембраната с цел оптимален въздухообмен. Благодарение на специалната конструкция при разтоварена мембрана намалява навлизането на флуид в тръбопроводната система.
 • Реализиране на голямо внасяне на въздух посредством висок специфичен въздухообмен
 • Незначителна потребност от тръбопроводна система благодарение на монтажа на двойка пластинчати аератори
 • Високо качество и дълъг експлоатационен живот на мембраната посредством производството на формовани изделия

Тръбни аериращи компоненти

 • Висока гъвкавост при оразмеряването въз основа на различни монтажни дължини и голям диапазон на регулиране при внасяне на въздух
 • Реакция с ниска подемна сила
 • Незначителна потребност от тръбопроводна система благодарение на монтажа на пластинчати аератори

Тръбопроводна система

 • Енергоефективна тръбопроводна система за оптимално разпределение на въздуха с ниски загуби на налягане
 • Съгласувана спрямо характеристиките на резервоара в комбинация с допълнително производително оборудване
 • С възможност за изваждане и регулиране на височина

Конструкция

Аериращата система се състои от тръбни, пластинчати или дискови аериращи компоненти, както тръбопроводната система за разпределение на сгъстен въздух. Присъединяването на отточен тръбопровод или въздухопровод се извършва директно на тръбопроводната система.

Приложение

За внасяне на въздух на фини мехурчета в различни флуиди като мръсна вода и отпадна води или шламове с цел обогатяване с кислород и размесване.

Окомплектовка/функция

През въздуховдухвател се подава въздух през въздухоразпределителното устройство към тръбопроводната система. Тръбопроводната система разпределя подадения въздух равномерно към отделните аериращи тръби. Въздухът се подава през устойчивата на отпадъчни води мембрана равномерно и без коалесценция във флуида. При специални флуди може да се използва мембрана от устойчив на микроби EPDM или силикон.

Комплект на доставката

 • Вертикален канализационен клон
 • Главна разпределителна линия
 • Аерираща тръба
 • Крайна разпределителна линия
 • Аериращ компонент
 • Крепежни елементи

Технически характеристики

Обща информация:

 • Температура внасяне на въздух: макс. 80 °C
 • Температура на флуида: 5 ... 35 °C

Дисков аериращ компонент

 • Монтажен размер: 12"
 • Перфорирана площ на мембраната: 650 cm²
 • Натоварване:
  • Минимум: 1 ... 1.5 Nm³/h
  • Номинално: 6 ... 10 Nm³/h
  • Максимално: 8 … 12 Nm³/h
 • Подемна сила: 3 kg/брой
 • Свързване: Вътрешна резба G1"
 • Тръбопроводна система: Квадратна и кръгла тръба

Пластинчат аериращ компонент

 • Монтажен размер: 750 mm
 • Перфорирана площ на мембраната: 1.200 cm²
 • Натоварване:
  • Минимум: 3 Nm³/h
  • Номинално: 9 Nm³/h
  • Максимално: 12 Nm³/h
 • Подемна сила: 4 kg/двойка
 • Свързване: по двойки с анкерна връзка
 • Тръбопроводна система: Квадратна тръба

Тръбни аериращи компоненти

 • Монтажен размер: 400 ... 1000 mm
 • Перфорирана площ на мембраната: 640 … 1.600 cm²
 • Натоварване:
  • Минимум: 0,5 ... 1.5 Nm³/h
  • Номинално: 3 ... 8 Nm³/h
  • Максимално: 4 ... 10 Nm³/h
 • Подемна сила: 0,8 ... 2 kg/двойка
 • Свързване: по двойки с анкерна връзка
 • Тръбопроводна система: Квадратна тръба

Тръбопроводна система

 • Размер:
  • Квадратна тръба: 50/60/80/100 mm
  • Кръгла тръба: DN 65/DN 80/DN 100
 • Температура внасяне на въздух:
  • Пластмаса: макс. 60 °C
  • Неръждаема стомана: макс. 120 °C
 • Тръбен съединител: Фланец, муфа, холендър
 • Свързване отточен тръбопровод или въздухопровод: Фланец

Материали

Мебранен аератор

 • Мембрана: EPDM, устойчив на микроби EPDM или силикон
 • Закрепване на мембраната:
  • Дискови и тръбни аериращи компоненти: Неръждаема стомана
  • Пластинчат аериращ компонент: Пластмаса
 • Опорен елемент: Пластмаса
 • Уплътнение: Уплътнителен пръстен от нитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Тръбопроводна система

 • Квадратна тръба: Неръждаема стомана
 • Кръгла тръба: Неръждаема стомана или пластмаса
 • Закрепване: Неръждаема стомана и пластмаса
 • Уплътнение: Плоско уплътнение от нитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Описание/конструкция

Аериращата система се състои от една или няколко аериращи отделения. Едно аериращо отделение образува основен модул и се състои от няколко детайла:

 • Тръбопроводната система с присъединяване за отточен тръбопровод или въздухопровод
 • Мебранен аератор
 • Крепежни елементи/държач, регулируем на височина

Дисков аериращ компонент

Дисковият аериращ компонент се състои от опорна плоча с резбово присъединяване, дискова мембрана с ограничител на хода и стягаща скоба. Посредством ограничителя на хода с пружинно натоварване мембраната се разширява равномерно, което осигурява оптимално внасяне на въздух. Специалната конструкция се грижи за затваряне на входния отвор за въздух при разтоварена мембрана. Това предотвратява навлизане на флуид в тръбопроводната система. В допълнение към това поради изключително добрата еластичност на мембраната при освобождаване на налягането перфорацията се затваря.

Монтажът на дисковия аериращ компонент на тръбопроводната система се извършва стандартно посредством нипел с резба на квадратната тръба или със скоба с резбова връзка на кръгли тръби.

Пластинчат аериращ компонент

Пластинчатият аериращ компонент се състои от изпъкнала опорна плоча с обкръжаваща го плоска мембрана. Плоската мембрана е закрепена към опорната плоча посредством монтажна рамка. Надлъжна греда в монтажната рамка служи за ограничител на хода. Посредством ограничителя на хода мембраната се разширява равномерно, което осигурява оптимално внасяне на въздух. Специалната конструкция намалява навлизането на флуид в тръбопроводната система при разтоварена мембрана. В допълнение към това поради изключително добрата еластичност на мембраната при освобождаване на налягането перфорацията се затваря.

Монтажът на пластинчат аериращ компонент на тръбопроводната система се извършва на двойки посредством анкерна връзка с уплътнителна шайба. За тръбопроводната система се използват квадратни тръби.

Тръбни аериращи компоненти

Тръбният аериращ компонент се състои от заливна опорна тръба с кръгло носещо тяло с обкръжаваща го тръбна мембрана. Тръбната мембрана се закрепва посредством две стягащи скоби за опорната тръба. Поради изключително добрата еластичност на мембраната при освобождаване на налягането перфорацията се затваря. Това намалява навлизането на флуид в тръбопроводната система.

Монтажът на тръбен аериращ компонент на тръбопроводната система се извършва на двойки посредством анкерна връзка. За тръбопроводната система се използват квадратни тръби.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване