Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Здрава и стабилна система съгласно DIN 1988 (EN 806)
 • 2 до 4 паралелно включени, вертикални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix V
 • Високоефективна помпена хидравлика
 • Цялостна система, оптимизирана по отношение на загубите на налягане
 • Табло за управление/регулиране SC, с възможности за комуникация за контрол на система, течнокристален дисплей, лесна навигация и настройка посредством въртящ се бутон, без или със честотен преобразувател за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа

Конструкция

Високоефективна, заводски сглобена водоснабдителна система (нормално засмукваща) с 2 до 4 паралелно включени, вертикално разположени центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор от серията Helix V, вкл. контролер Smart Controller SC (предлага се със и без честотен преобразувател FC)

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Окомплектовка/функция

 • 2-4 помпи в система от сериите Helix V 4 до Helix V 52 със стандартизиран мотор IE2, включително 7,5 kW и по-голям стандартизиран мотор IE3 (опционално за по-малка мощност на мотора)
 • Автоматично управление на помпите посредством Smart Controller SC. Изпълнението Smart FC допълнително е оборудвано с честотен преобразувател в разпределителната кутия
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация, кабелопровод и вградено подемно устройство
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна на всяка помпа
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN16, от напорната страна
 • Датчик за налягане, от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Опционална защита от работа на сухо с манометър, от смукателната страна

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-SiBoost-Smart FC 4Helix V 1006

SiBoost

Система за повишаване на налягането в промишлената сфера

Smart

Табло за управление Smart Controller SC

FC

Регулиране на съответната основно натоварена помпа посредством честотен преобразувател

4

Брой на помпите

Helix V

Серия на помпите

10

Номинален дебит [m3/h] на единичната помпа

06

Брой степени на единичната помпа

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Температура на флуида макс. 50 °C (опционално 70 °C)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед.размери/ном.диаметър от страната на крайното налягане R 1½" - DN 200
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 1½" - DN 200
 • Номинална скорост 2850 1/min
 • Степен на защита IP 54 (табло за управление SC)
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химичен, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти. Системата отговаря на DIN 1988 (EN 806)
  • Питейна вода и затоплена питейна вода
  • Вода за охлаждане
  • Вода за пожарогасене

Материали

Helix V 4 до Helix V 16

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Helix V 22 до Helix V 52

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Описание/конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: 2 до 4 паралелно включени помпи от сериите Helix V 4 до Helix V 52; всички помпени части в допир с флуида при сериите Helix VЕ 4 до Helix VЕ 16 са от неръждаема стомана, респ. при сериите Helix VЕ 22 до Helix VЕ 52 - от неръждаема стомана/сив чугун с катафорезно покритие KTL; други изпълнения при запитване. Сертификат съгласно разпоредбите KTW/WRAS/ACS за частите в допир с флуида
 • Арматури: Всяка помпа е окомплектована от страната на смукателя и от страната на нагнетателя съобразно серията със затваряща арматура с контролен знак DVGW, както и с възвратен клапан със сертификат по DVGW/KTW от страната на нагнетателя
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807
 • Датчик за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за управление на централния контролер Smart Controller SC
 • Показания за налягането: Манометър (ø 63 mm), монтиран от страната на крайното налягане; допълнително цифрово показание на крайното налягане на буквено-цифрения течнокристален дисплей на контролера Smart Controller SC
 • Табло за управление/регулиране: Системата е оборудвана съобразно серията с контролер "Smart Controller" SC; изпълненията FC разполагат допълнително с честотен преобразувател

Общо поле от характеристики

SiBoost Smart

Сваляне на файлове

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Article Number 4120943
Edition 1603
Номер на версия 09
Формат на страниците A4
Брой страници 15

PDF (4 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Article Number 4143727
Edition 1607
Номер на версия 08
Формат на страниците A4
Брой страници 18

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1508
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 47

PDF (3 MB)

Изтегляне

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Article Number 2535460
Edition 2013-03
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 50

PDF (2 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване