Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Особености/Предимства при използване

 • Здрава и надеждна система с центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix VE, както и вграден честотен преобразувател с въздушно охлаждане
 • Високоефективна помпена хидравлика
 • Извънредно голям диапазон на честотно регулиране на честотния преобразувател от 25 Hz до максимум 60 Hz (в зависимост от версията)
 • Вградена пълна защита на мотора посредством реле PTC

Производствена гама

Конструкция

Високоефективна, заводски сглобена водоснабдителна система (нормално засмукваща) с една вертикално разположена центробежна помпа за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор от серията Helix VE.

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар
 • Изпомпване на питейна вода, производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Кодово означение на типовете

Пример: Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004
SiBoost SmartКомпактна система за повишаване на налягането с вградено управление на оборотите
1Брой на помпите
Helix VEСерия на помпите
10Номинален дебит [m3/h] на единичната помпа
04Брой степени на единичната помпа

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Температура на флуида макс. +50 °C (опционално +70 °C)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед. размер/ном. диаметър от страна на крайното налягане R 1¼" - R 1½"
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна Rp 1¼" - Rp 2"
 • Диапазон на скоростта 1500-3770 1/min
 • Степен на защита: IP 54
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):
  • Питейна вода и затоплена питейна вода
  • Вода за охлаждане
  • Вода за пожарогасене
  Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химичен, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти.

Окомплектовка/Функция

 • 1 помпа от серията Helix VE 2 до Helix VE 52, със стандартен мотор, еквивалентен на IE4, и безстепенен режим на регулиране с вграден честотен преобразувател
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Частите в допир с флуида за устойчиви на корозия
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301
 • Затваряща арматура, от напорната страна
 • Възвратен клапан, от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN16, от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Опционална защита срещу недостиг на вода с манометър, от страната на засмукването

Описание/Конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация
 • Затръбяване: Цялостно затръбяване от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: Използва се 1 помпа от сериите Helix VE 2 до Helix VE 52. Монтираните към помпения мотор честотни преобразуватели с въздушно охлаждане позволяват безстепенно регулиране между 25 Hz и макс. 60 Hz за всички помпи от тези серии. Всички части на помпите в допир с флуида са от неръждаема стомана при сериите Helix VE 2 до Helix VE 16 или от неръждаема стомана/сив чугун с катафорезно покритие KTL при сериите Helix VE 22 до Helix VE 52; други изпълнения при запитване. Разрешение съгласно разпоредбите KTW/WRAS/ACS за всички части в допир с флуида
 • Арматури: Помпата е окомплектована от страната на смукателя и от страната на нагнетателя съобразно серията със затваряща арматура с контролен знак DVGW, както и с възвратен клапан със сертификат по DVGW/KTW от страната на нагнетателя
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807
 • Датчик за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за управление на честотния преобразувател

Материали

Helix VE 2 до Helix VE 16

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Helix VE 22 до Helix VE 52

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

Други присъединявания към мрежата по запитване

Указания за избор

Входно налягане

При проектиране на системата трябва да се съблюдава максималното входно налягане (виж Техническите характеристики). Максимално допустимото входно налягане се изчислява от максималното работно налягане на системата минус максималната напорна височина на помпата при Q = 0.

При използване и експлоатация на системата за повишаване на налягането най-общо трябва да се спазват предписанията на DIN 1988 (EN 806).

Редуцирвентил

Колебанията във входното налягане се компенсират с функцията за управление на оборотите, вградена в помпата, при условие, че тези колебания не са по-големи от разликата между зададеното налягане и нулевия напор на единичната помпа при минимални обороти (режим 20 Hz респ. 25 Hz). Ако колебанието на налягането е по-голямо, преди системата трябва да се монтира редуцирвентил.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита

При инсталиране на прекъсвачи за дефектнотокова защита в комбинация с честотни преобразуватели трябва да се има предвид, че могат да се използват само такива прекъсвачи за дефектнотокова защита, които са чувствителни както на променлив, така и на постоянен ток съгласно DIN/VDE 0664.

Защитно устройство срещу недостиг на вода Wilo-WMS

Използваната помпа от серията Helix VE вече е оборудвана с вградена функция за разпознаване на сух ход като предпазно устройство за помпата.

Данни за електрониката/електромагнитната съвместимост

Еднопомпени системи с мощност на мотора до 7,5 kW включително:

 • Емисия на електромагнитни смущения в съответствие с EN 61000-6-3
 • Устойчивост на смущения в съответствие с EN 6100-6-1

Забележка: При използване на системите в жилищната сфера инсталирането да се извърши от персонал, обучен по отношение на електромагнитната съвместимост.

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Номер на версия 05
Формат на страниците A4
Брой страници 44

PDF (9 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 40

PDF (8 MB)

Изтегляне

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Article Number 2535459
Edition 2013-07
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 41

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване