Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Стабилна система с центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix VE с вграден честотен преобразувател
 • Извънредно голям диапазон на честотно регулиране от 25 Hz до 60 Hz максимум
 • Цялостна система, оптимизирана по отношение на загубите на налягане
 • Вградена защита от работа на сухо с автоматично изключване посредством електрониката за регулиране на мотора
 • Максимално високо качество на регулиране благодарение на използваното табло за управление SCe, с течнокристален дисплей, лесна навигация и настройки посредством въртящ се бутон

Конструкция

Високоефективна, готова за присъединяване водоснабдителна система (нормално засмукваща) с 2 до 4 паралелно включени, вертикално разположени центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор от серията Helix VE, при което всяка помпа разполага с вграден честотен преобразувател с въздушно охлаждане, включително Smart Controller SCe

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането при захранване от обществената водоснабдителна мрежа или от резервоар за битови, търговски, промишлени и комунални приложения (напр. жилищни, офисни, административни, хотелиерски, болнични, занаятчийски, промишлени, водоснабдителни предприятия).
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Окомплектовка/функция

 • 2-4 помпи в система от сериите Helix VE 2 до Helix VE 52, със стандартен мотор, еквивалентен на IE4, и безстепенно регулиране с вграден честотен преобразувател при всяка помпа
 • Автоматично управление на помпите посредством Smart Controller SCe
 • Частите в допир с флуида за устойчиви на корозия
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16, от напорната страна
 • Датчик за налягане, от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Опционална защита срещу недостиг на вода с манометър, от страната на засмукването

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE 2204-ES

SiBoost

Система за повишаване на налягането в промишлената сфера

Smart

Табло за управление Smart Controller SCe за помпи с честотен преобразувател

4

Брой на помпите

Helix VE

Помпена серия

22

Номинален дебит [m3/h] на единичната помпа

04

Брой на степените на отделната помпа

ES

Изпълнение от неръждаема стомана за серии 22.., 36.., 52..

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Температура на флуида макс. +50 °C (+70 °C опционално)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед.размери/ном. диаметър от страна на крайното налягане R 1½" - DN 200
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 1½" - DN 200
 • Диапазон на скоростта 1500-3770 1/min
 • Степен на защита: IP54 (табло за управление SCe)
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване): Указание за работните флуиди: Допустими работни флуиди са води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химичен, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти. Системата отговаря на DIN 1988 (EN 806)
  • Питейна вода и затоплена питейна вода
  • Вода за охлаждане
  • Вода за пожарогасене

Материали

Helix VE 2 до Helix VE 16

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Helix VE 22 до Helix VE 52

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4308 или от сив чугун EN-GJL 250 с катафорезно покритие KTL
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Затръбяване от неръждаема стомана 1.4301

Описание/конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация, както и вградени подемни устройства; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: Цялостно затръбяване от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: Използвани са 2 до 4 помпи от сериите Helix VE 2 до Helix VE 52, паралелно включени. Монтираните към помпения мотор честотни преобразуватели с въздушно охлаждане позволяват безстепенно регулиране между 25 Hz и макс. 60 Hz за всички помпи от тези серии. Всички части на помпите в допир с флуида са от неръждаема стомана при сериите Helix VE 2 до Helix VE 16 или от неръждаема стомана/сив чугун с катафорезно покритие KTL при сериите Helix VE 22 до Helix VE 52; други изпълнения при запитване. Разрешение съгласно разпоредбите KTW/WRAS/ACS за всички части в допир с флуида
 • Арматури: Всяка помпа е окомплектована от страната на смукателя и от страната на нагнетателя съобразно серията със затваряща арматура с контролен знак DVGW, както и с възвратен клапан със сертификат по DVGW/KTW от страната на нагнетателя
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807
 • Датчик за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за управление на централния контролер Comfort Controller SC
 • Показания за налягането: Манометър (ø 63 mm), монтиран от страната на крайното налягане; допълнително цифрово показание на крайното налягане на буквено-цифрения течнокристален дисплей на контролера Smart Controller SC
 • Табло за управление/регулиране: Системата е оборудвана серийно с контролер Smart Controller SC

Общо поле от характеристики

SiBoost Smart

SiBoost Smart

Сваляне на файлове

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535460
Edition 1809
Номер на версия 03
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1795

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Article Number 2535457
Edition 1808
Номер на версия 04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1343

PDF (39 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VE 22-36-52

Article Number 4151995
Edition 1601
Номер на версия 05
Формат на страниците A4
Брой страници 44

PDF (9 MB)

Изтегляне

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Article Number 4151993
Edition 1601
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 40

PDF (8 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване