Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Star-ZD

Особености/предимства при използване

 • Сдвоена помпа за единична и паралелна работа
 • Подходяща за всякакво монтажно положение с хоризонтален вал; клемна кутия в положение 3-6-9-12 часа
 • Вътрешна байпасна циркулация, която служи като защита срещу образуване на легионела в резервния агрегат
 • Повишена сигурност на системата поради постоянното наличие на готов за експлоатация резервен агрегат

Производствена гама

Конструкция

Циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор и резбово присъединяване; Предварителен избор на скорост за адаптиране на мощността

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Степенно превключване на скоростите

Ръчни функции

 • Настройка на скоростите (3 скорости)

Окомплектовка

 • Двоен превключващ клапан в корпуса на помпата
 • Възможен вход за кабела от двете страни
 • Вътрешен байпас
 • Бърза връзка с пружинни клеми
 • Устойчив на блокиране мотор

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Уплътнения
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Star-ZD 25/6

Star-ZD

Циркулационна сдвоена помпа за питейна вода

25/

Присъединителен размер

6

Номинална напорна височина [m] при Q=0 m³/h

Технически характеристики

 • Температура на флуида
  • Питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Степен на защита IP 44
 • Присъед. размер Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar

Материали

 • Корпус на помпата: Бронз
 • Работно колело: Изкуствен материал
 • Вал: Керамика
 • Лагер: Графит, импрегниран със синтетична смола

Общо поле от характеристики

Star-ZD

Продукт

PDF: Wilo-Star-ZD

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване