Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Star-Z

Особености/предимства при използване

 • Монофазни помпи с бърз куплунг към ел. мрежата
 • Всички части от синтетичен материал в допир с флуида отговарят на препоръките за използване на синтетични материали в системи за питейна вода KTW
 • Серийна топлоизолация за Star-Z 15 TT.
 • Star-Z 15 TT с вграден таймер и термостат, течнокристален дисплей със символен език, технология на зеленото копче и автоматично разпознаване на термичната дезинфекция на бойлера за питейна вода, както и сферичен затварящ вентил от страна на засмукването и възвратен клапан от страна на нагнетателя.

Производствена гама

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Степенно превключване на скоростите (само при Star-Z...-3)

Ръчни функции

 • Настройка на степените на скорост (1 скорост, 3 скорости при помпите Star-Z...-3)

Автоматични функции

 • Функция "таймер" за програмиране на 3 времена на включване, респ. изключване (само при Z 15 TT)
 • Регулиране на температурата за поддържане на постоянна температура на обратния поток в циркулационните системи за питейна вода (само при Z 15 TT)
 • Рутинна термична дезинфекция (разпознаване и подпомагане на термичната дезинфекция на бойлер за БГВ) (само при Z 15 TT)
 • Защита срещу блокиране (само при Z 15 TT)

Функции за сигнализация и индикация

 • Течнокристален дисплей за извеждане на данни за помпите и кодове за грешки (само при Z 15 TT)

Окомплектовка

 • Захват за ключ на тялото на помпата (само при Star-Z 25)
 • Възможен вход на кабела от двете страни (само при Star-Z 20, Star-Z 25)
 • Бърза връзка с пружинни клеми
 • Устойчив на блокиране мотор
 • Вграден възвратен клапан от страна на нагнетателя (само Star-Z 15 TT)
 • Вграден сферичен затварящ клапан от страна на засмукването (само Star-Z 15 TT)
 • Включително таймер (само при Z 15 TT)

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Уплътнения при холендрово присъединяване
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Топлоизолация (само Star-Z 15 TT)

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Star-Z 20/1Wilo-Star-Z 15 TT

Star

Стандартна помпа

Z

Циркулационна помпа

20/

Присъединителен размер/ном. диаметър:

1

Номинална напорна височина [m]

TT

с вграден таймер и управление по температура (само Z 15 TT)

EM

Монофазен мотор (1~)

DM

Трифазен мотор (3~)

-3

3 степени на скорост

Технически характеристики

 • Постоянна скорост, респ. при Star-Z...-3 избор между три скорости
 • Температура на работния флуид:
  • Питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременен режим (2 h) до +70 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz, респ. 3~400 V, 50 Hz при Star-Z 25/2 DM
 • Степен на защита IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
 • Присъед. размери Rp ½, Rp 1
 • Макс. работно налягане 10 bar

Материали

 • Корпус на помпата:
  • Месинг: Star-Z 15
  • Бронз: Star-Z 20, Star-Z 25
 • Работно колело: Изкуствен материал
 • Вал:
  • Неръждаема стомана: Star-Z 15
  • Окисна керамика: Star-Z 20, Star-Z 25
 • Лагер: Графит, импрегниран със синтетична смола

Общо поле от характеристики

Star-Z

Star-Z

Продукт

PDF: Wilo-Star-Z

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване