Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Stratos GIGA-D

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Иновативна високоефективна помпа за максимална обща ефективност
 • Високоефективен мотор EC с клас на енергийна ефективност ІЕ5 съгл. IEC 60034-30-2
 • Максимално висока експлоатационна безопасност благодарение на резервна помпа
 • Опционални интерфейси за свързване към сградна автоматизация посредством допълнителни IF модули

Описание

Wilo-Stratos GIGA е идеалната високоефективна помпа за употреба за отопление, климатизация и охлаждане в сгради, където е важно да се придвижат големи количества вода на голяма напорна височина. С резервна помпа в изпълнение сдвоена помпа Wilo-Stratos GIGA предлага все по-голяма експлоатационна безопасност.

Конструкция

Високоефективна сдвоена помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване и механично уплътнение.

Приложение

Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане
 • PID-Control
 • Режим на управление (n = constant)

Панел за ръчно управление

 • Зелено копче и дисплей

Ръчни функции

 • Настройка на зададената стойност на диференциалното налягане
 • Настройка на скоростта (ръчен режим на управление)
 • Настройка на работния режим
 • Настройка на помпата ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Конфигурация на всички работни параметри
 • Зачистване на грешки

Външни функции на управление

 • Управляващ вход "Предимно Изкл."
 • Управляващ вход "Външна размяна на помпите" (активен само при работа на сдвоени помпи)
 • Аналогов вход 0–10 V, 0–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 2–10 V, 4–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 0–10 V за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане
 • Аналогов вход 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане

Функции за сигнализация и индикация

 • Общ сигнал за повреда SSM
 • Общ сигнал за работа SBM

Обмен на данни

 • Инфрачервен интерфейс за безжичен обмен на данни с инфрачервен монитор/инфрачервено преносимо устройство
 • Място за включване на IF модули Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за свързване към сградната автоматизация

Предпазни функции

 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване
 • Блокировка на достъпа

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда)
 • Режим основна/резервна помпа Размяна на помпите след 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване при върхово натоварване)

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкции за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример

Wilo-Stratos GIGA D 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Високоефективна помпа

D

Сдвоена помпа Inline

40

Присъед. размер на фланеца DN

1-51

1 = най-малката височина на изпомпване, която може да се задава [m] 51 = най-голямата височина на изпомпване, която може да се задава [m]

4,5

Ориентировъчна стойност за номиналната мощност на мотора P2 в [kW]

-xx

Вариант: Напр. R1 - изпълнение без датчик за диференциално налягане

Технически характеристики

 • Индекс на минимална ефективност (MEI) ≥ 0,7
 • Допустим температурен диапазон на работния флуид -20 °C до +140 °C
 • Ел. захранване 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP55
 • Номинален диаметър DN 40 до DN 100
 • Макс. работно налягане 16 bar

Материали

 • Корпус на помпата и латерна: EN-GJL-250
 • Работно колело: PPS-GF40 или EN-GJL-200 в зависимост от типа
 • Вал: 1.4122
 • Механично уплътнение: AQEGG; други механични уплътнения при запитване

Общо поле от характеристики

Stratos GIGA-D

Сваляне на файлове

Wilo-Stratos GIGA(-B)

Article Number 2160201, 2160202, 2160203, 2160204
Edition 1608
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 80

PDF (9 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Stratos GIGA-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване