Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Лесен монтаж и пускане в експлоатация благодарение на готовата за включване доставка, включително пълна окомплектовка
 • Термична защита на мотора
 • Помпа (корпус, степени, работни колела) изцяло от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Самоохлаждащият се мотор позволява монтаж също и извън водата

Конструкция

Водоснабдителна система с потопяема помпа, управление и всички аксесоари.

Приложение

 • Водочерпене от кладенци, цистерни и резервоари
 • Напояване, дъждуване или изпомпване
 • Водоснабдяване
 • Използване на дъждовната вода

Окомплектовка/функция

 • Потопяема помпа
 • Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz
 • Захранващ кабел
 • Термична моторна защита

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Цялостно управление
 • Осигурително въже от полипропилен
 • Филтър за фино преч. от стр. на засм.
 • Смукателен маркуч
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

TWI5-SE 304 EM-FS P&P

TWI

Потопяема помпа от неръждаема стомана

5

Диаметър на помпата (5")

[Интервал]

Засмукване през смукателен филтър

SE

Връзка от страната на засмукването G 1¼ (за плаващо извеждане)

3

Номинален дебит Q в m³/h (при оптимален к.п.д.)

04

Брой на стъпалата

EM

Променлив ток, 1~230 V, 50 Hz

DM

Трифазен ток, 3~400 V, 50 Hz

[Интервал]

без поплавъчен превключвател

P&P

Версия Plug & Pump

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
 • Температура на флуида +5 °C до +35 °C
 • Работно налягане макс. 10 bar
 • Степен на защита IP68
 • Присъединителен размер от страната на засмукването и от страната на налягането Rp 1

Материали

 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Работно колело: Noryl
 • Вал от неръждаема стомана 1.4005
 • Механично уплътнение от графит/керамика
 • Степенни камери: Noryl
 • Уплътнение: NBR

Общо поле от характеристики

Sub TWI

Сваляне на файлове

Wilo-ElectronicControl

Article Number 4159796
Edition 1101
Номер на версия 01
Формат на страниците A5
Брой страници 22

PDF (1 MB)

Изтегляне

Wilo-TWI 5, Wilo-TWI 5-SE

Article Number 4104146
Edition 1304
Номер на версия 04
Формат на страниците A4
Брой страници 104

PDF (1 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване