Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Лесен монтаж и пускане в експлоатация благодарение на готовата за включване доставка, включително пълна окомплектовка
 • Термична моторна защита
 • Помпа (корпус, степени, работни колела) изцяло от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Самоохлаждащият се мотор позволява монтаж също и извън водата

Конструкция

Водоснабдителна система с потопяема помпа, управление и всички аксесоари.

Приложение

 • Водочерпене от кладенци, цистерни и резервоари
 • Напояване, дъждуване или изпомпване
 • Водоснабдяване
 • Използване на дъждовната вода

Окомплектовка/функция

 • Потопяема помпа
 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Захранващ кабел
 • Термореле за моторна защита

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Цялостно управление
 • Осигурително въже от полипропилен
 • Филтър за фино пречистване от страната на засмукването
 • Смукателен маркуч
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

 

TWI

Потопяема помпа от неръждаема стомана

5

Диаметър на помпата (5")

[Интервал]

Засмукване през смукателен филтър

SE

Връзка от страната на засмукването G 1¼ (за плаващо извеждане)

3

Номинален дебит Q в m³/h (при оптимален к.п.д.)

04

Брой на стъпалата

EM

Променлив ток, 1~230 V, 50 Hz

DM

Трифазен ток, 3~400 V, 50 Hz

[Интервал]

без поплавъчен превключвател

  

Технически характеристики

 • Ел. захранване 1~230 V, 50Hz
 • Температура на флуида +5 °C до +35 °C
 • Макс. работно налягане 10 bar
 • Степен на защита IP 68
 • Присъединителен размер на смукателя и на нагнетателя Rp 1

Материали

 • Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301/
 • Работно колело: Noryl
 • Вал: неръждаема стомана 1.4005
 • Механично уплътнение: графит/керамика
 • Степенни камери: Noryl
 • Уплътнение: NBR

Общо поле от характеристики

Sub TWI

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване