Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWI 6

Особености/Предимства при използване

 • Дълъг експлоатационен живот благодарение на неръждаемата стомана, устойчива на корозия, опционално с качество V4A
 • Сертифицирана по ACS за използване в системи за питейна вода
 • Голяма гъвкавост благодарение на изпълненията в диапазона 4, 6, 8 и 10 цола
 • Голям диапазон на производителност от 1 до 250 m³/h

Производствена гама

Конструкция

Многостъпална 6” потопяема помпа, изпълнение със стягащи обръчи от ламарина, за вертикален или хоризонтален монтаж

Приложение

 • За водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни
 • Снабдяване с вода за технически нужди
 • За комунално водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Понижаване нивото на водата
 • За изпомпване на вода в промишлени системи
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWIПотопяема помпа
6Диаметър на хидравликата в цолове ["]
18Номинален дебит [m3/h]
04Брой на степените на хидравликата
CПоколение на серията
IМантел на мотора в 1.4571, свързване на мотора чрез плосък щепсел
SDВид свързване
Без индикация = директно свързване
SD = свързване звезда-триъгълник

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Вграден възвратен клапан
 • Куплунг NEMA
 • Трифазен мотор
 • Херметично заляти мотори
 • Пренавиваеми мотори

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-30 °C
 • Минимално обтичане на мотора:
  • Херметично заляти мотори: 0,08 - 0,16 m/s
  • Пренавиваеми мотори (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (в зависимост от модела)
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 20/h
 • Макс. дълбочина на потапяне:
  • Херметично заляти мотори: 350 m
  • Пренавиваеми мотори: 100 m
 • Степен на защита: IP 68
 • Изходен отвор: Rp 2½ ‐ Rp 3

Материали

 • Корпус на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4057
 • Корпус на мотора: EN-GJL респ. неръждаема стомана 1.4301
 • Вал на мотора: Неръждаема стомана 1.4305, респ. 1.4301

Описание/Конструкция

Помпа с потопяем мотор с разрешително по ACS за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлична система

Многостъпална потопяема помпа с куплунг NEMA 4" или 6" и радиални или полу-аксиални работни колела със степенна конструкция. Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Трифазен мотор за директно свързване и свързване звезда-триъгълник. Уплътнен, херметично залят мотор, с намотка, изолирана с лак, напоен със смола, или пренавиваем мотор с намотка, изолирана с PVC, самосмазващи се лагери, напълнен с водно-гликолна смес.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Напорен охлаждащ мантел

Напорният охлаждащ мантел служи за директен монтаж на агрегата в тръбопроводната система. Обикновено там не се монтира възвратен клапан. Максималното входно налягане е 10 bar.

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!

Комплект на доставката

 • Хидравлика и мотор - предварително сглобени
 • 4/5/10 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4x2,5 mm2 респ. 4x4 mm2)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Хидравлика от неръждаема стомана 1.4401
 • Мотор от неръждаема стомана 1.4401, 1.4408 или 1.4571
 • Изпълнение 60 Hz
 • Свързване звезда/триъгълник
 • Пренавиваем мотор
 • Пренавиваем мотор, напълнен с питейна вода
 • Конфигурирани агрегати за специални изпълнения

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencycharts

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

-

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

-

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

Пренавиваем мотор

Мотор, напълнен с масло

-

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

Мотор, напълнен с питейна вода

опция

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

опция

Контрол на температурата на мотора PTC

º

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Защита от работа на сухо

опция

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

опция

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

-

Напорен охлаждащ мантел

опция

Materials

Корпус на помпата

1.4301

Корпус на помпата (специално изпълнение)

1.4404

Работно колело

1.4301

Работно колело (специално изпълнение)

1.4404

Корпус на мотора

1.4301

Корпус на мотора (специално изпълнение)

1.4401

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sub TWI

Article Number 6080451
Edition 1612
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 14

PDF (397 kB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Article Number 6080455
Edition 1702
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 71

PDF (1 MB)

Изтегляне

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Article Number 6080454
Edition 1702
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (427 kB)

Изтегляне

General overview

Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Clean Water

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 24

PDF (8 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWI 4-6

Article Number 4069717
Edition 0801
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 60

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWI 6

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване