Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 3 HS

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Постоянно, регулируемо налягане благодарение на външния честотен преобразувател с вградено управление (TWU 3 HS-ECP)
 • Лесно инсталиране, без допълнителни сензори от страна на монтажника за регулиране на налягането (TWU 3 HS-ECP)
 • Голяма напорна мощност благодарение на вградения честотен преобразувател с постоянни обороти на мотора 8.400 U/min (TWU 3 HS-I)
 • Редуциране на разходите за пробиване на сондаж и за инсталиране благодарение на по-малкия диаметър и по-малкия монтажен обем
 • Многобройни контролни и предпазни функции за абсолютна експлоатационна безопасност

Конструкция

Многостъпална, честотно регулирана 3" потопяема помпа, конструкция с кожух, за вертикален или хоризонтален монтаж

Приложение

 • За битово водоснабдяване от сондажи, кладенци и цистерни
 • За битово водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Окомплектовка/функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални работни колела
 • Вграден възвратен клапан
 • Включително честотен преобразувател (HS-E…: външен, HS-I…: вграден)
 • Термична моторна защита вградена в честотния преобразувател

Комплект на доставката

 • Хидравлика + мотор - предварително сглобени
 • Честотен преобразувател
 • 1,75 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4x1,5 mm2)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Напр.

Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP

TWU

Потопяема помпа

3

Диаметър на хидравликата в цолове ["]

03

Номинален дебит [m3/h]

05

Брой на степените на хидравликата

HS

Изпълнение High Speed (висока скорост)

E

Изпълнение на честотния преобразувател E = външен честотен преобразувател I = вътрешен честотен преобразувател

CP

Регулираща функция CP = Регулиране на постоянно налягане без означение = постоянна скорост с до 8400 1/min

Технически характеристики

Потопяема помпа:

 • Захранващо напрежение: HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (свързване посредством честотен преобразувател към мрежа за променлив ток) HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (директно свързване към мрежа за променлив ток)
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-35 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 30 /h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 150 m
 • Степен на защита: IP 58
 • Изходен отвор: Rp 1/Rp 1¼

Честотен преобразувател за изпълнение „HS-E…“:

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Изход: 3~230 V/макс.140 Hz/макс.2,2 kW
 • Температура на флуида: 3-50 °C
 • Макс. налягане: 8 bar
 • Степен на защита: IP X5
 • Свързване: G 1¼

Материали

 • Хидравличен корпус: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Поликарбонат
 • Вал, хидравлика: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал, мотор: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална, потопяема помпа с радиални работни колела със степенна конструкция Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия асинхронен мотор за свързване към включения в доставката честотен преобразувател (HS-E…) или за директно свързване към електрическата мрежа (HS-I…). Пренавиваем, пълен с масло мотор със самосмазващи се лагери, изчислен за високи скорости до 8400 1/min.

Честотен преобразувател

Външен или вграден в мотора честотен преобразувател за експлоатация на помпата със скорост до 8400 1/min., включително следните функции:

 • Плавен старт
 • Защита от понижено напрежение, пренапрежение и късо съединение
 • Термична защита от претоварване на мотора и на честотния преобразувател

Изпълнението „HS-E…“ с външен честотен преобразувател предлага следните допълнителни характеристики:

 • Функция на регулиране „CP“: Постоянно налягане
 • Предотвратяване на твърде чести цикли на превключване (тактуване) благодарение на контрол на херметичността
 • Защита от работа на сухо с автоматичен ресет
 • Промяна на посоката на въртене
 • Настройка на макс. ток и зададено налягане
 • Индикация на налягането на дисплея
 • Настройките, работните състояния и съобщенията за грешки се изобразяват посредством светодиоди или на дисплея

Честотният преобразувател винаги трябва да се монтира извън работния флуид, на защитено от заливане място!

Функция на регулиране „CP“: Постоянно налягане

Благодарение на експлоатацията с честотен преобразувател скоростта на агрегата се адаптира автоматично към моментната нужда от вода. По този начин потопяемата помпа винаги генерира постоянно налягане.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват.

При вертикална инсталация трябва да се предвиди охлаждащ мантел в зависимост от диаметъра на шахтата. Хоризонталният монтаж винаги трябва да се прави в комбинация с охлаждащ мантел.

Охлаждането на външния честотен преобразувател става също посредством работния флуид. За тази цел честотният преобразувател трябва да бъде монтиран директно в тръбопровода, извън работния флуид (на защитено от заливане място).

Общо поле от характеристики

Sub TWU 3 HS

Сваляне на файлове

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Каталожен номер 6080455
Издание 2020-08
Номер на версия 05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 68

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 3-...-HS (High Speed)

Каталожен номер 6063546
Издание 2019-05
Номер на версия 05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 168

PDF (6 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване