Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 3 HS

Особености/Предимства при използване

 • Постоянно, регулируемо налягане благодарение на външния честотен преобразувател с вградено управление (TWU 3 HS-ECP)
 • Лесно инсталиране, без допълнителни сензори от страна на монтажника за регулиране на налягането (TWU 3 HS-ECP)
 • Голяма напорна мощност благодарение на вградения честотен преобразувател с постоянни обороти на мотора 8.400 U/min (TWU 3 HS-I)
 • Редуциране на разходите за пробиване на сондаж и за инсталиране благодарение на по-малкия диаметър и по-малкия монтажен обем
 • Многобройни контролни и предпазни функции за абсолютна експлоатационна безопасност

Производствена гама

Конструкция

Многостъпална, честотно регулирана 3" потопяема помпа, конструкция с кожух, за вертикален или хоризонтален монтаж

Приложение

 • За битово водоснабдяване от сондажи, кладенци и цистерни
 • За битово водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Кодово означение на типовете

Напр.Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP
TWUПотопяема помпа
3Диаметър на хидравликата в цолове ["]
03Номинален дебит [m3/h]
05Брой на степените на хидравликата
HSИзпълнение High Speed (висока скорост)
EИзпълнение на честотния преобразувател
E = външен честотен преобразувател
I = вътрешен честотен преобразувател
CPРегулираща функция
CP = Регулиране на постоянно налягане
без означение = постоянна скорост с до 8400 1/min

Технически характеристики

Потопяема помпа:

 • Захранващо напрежение:
  HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (свързване посредством честотен преобразувател към мрежа за променлив ток)
  HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (директно свързване към мрежа за променлив ток)
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-35 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 30 /h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 150 m
 • Степен на защита: IP 58
 • Изходен отвор: Rp 1/Rp 1¼

Честотен преобразувател за изпълнение „HS-E…“:

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Изход: 3~230 V/макс.140 Hz/макс.2,2 kW
 • Температура на флуида: 3-50 °C
 • Макс. налягане: 8 bar
 • Степен на защита: IP X5
 • Свързване: G 1¼

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални работни колела
 • Вграден възвратен клапан
 • Включително честотен преобразувател (HS-E…: външен, HS-I…: вграден)
 • Термична моторна защита вградена в честотния преобразувател

Материали

 • Хидравличен корпус: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Поликарбонат
 • Вал, хидравлика: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал, мотор: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална, потопяема помпа с радиални работни колела със степенна конструкция Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия асинхронен мотор за свързване към включения в доставката честотен преобразувател (HS-E…) или за директно свързване към електрическата мрежа (HS-I…). Пренавиваем, пълен с масло мотор със самосмазващи се лагери, изчислен за високи скорости до 8400 1/min.

Честотен преобразувател

Външен или вграден в мотора честотен преобразувател за експлоатация на помпата със скорост до 8400 1/min., включително следните функции:

 • Плавен старт
 • Защита от понижено напрежение, пренапрежение и късо съединение
 • Термична защита от претоварване на мотора и на честотния преобразувател

Изпълнението „HS-E…“ с външен честотен преобразувател предлага следните допълнителни характеристики:

 • Функция на регулиране „CP“: Постоянно налягане
 • Предотвратяване на твърде чести цикли на превключване (тактуване) благодарение на контрол на херметичността
 • Защита от работа на сухо с автоматичен ресет
 • Промяна на посоката на въртене
 • Настройка на макс. ток и зададено налягане
 • Индикация на налягането на дисплея
 • Настройките, работните състояния и съобщенията за грешки се изобразяват посредством светодиоди или на дисплея

Честотният преобразувател винаги трябва да се монтира извън работния флуид, на защитено от заливане място!

Функция на регулиране „CP“: Постоянно налягане

Благодарение на експлоатацията с честотен преобразувател скоростта на агрегата се адаптира автоматично към моментната нужда от вода. По този начин потопяемата помпа винаги генерира постоянно налягане.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват.

При вертикална инсталация трябва да се предвиди охлаждащ мантел в зависимост от диаметъра на шахтата. Хоризонталният монтаж винаги трябва да се прави в комбинация с охлаждащ мантел.

Охлаждането на външния честотен преобразувател става също посредством работния флуид. За тази цел честотният преобразувател трябва да бъде монтиран директно в тръбопровода, извън работния флуид (на защитено от заливане място).

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!
 • За монтаж на всички типове, с изключение на TWU 3-05..HS-ECP-B, е необходим адаптер от Rp 1 към G 1¼. Той трябва да бъде осигурен от монтажника!

Комплект на доставката

 • Хидравлика + мотор - предварително сглобени
 • Честотен преобразувател
 • 1,75 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4x1,5 mm2)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Специални дължини на кабела - при запитване

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

-

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

-

Монофазен мотор

да

Трифазен мотор

не

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

-

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

-

Пренавиваем мотор

Мотор, напълнен с масло

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

-

Мотор, напълнен с питейна вода

-

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

-

Контрол на температурата на мотора PTC

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

-

Защита от работа на сухо

-

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

-

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

-

Напорен охлаждащ мантел

-

Materials

Корпус на помпата

Неръждаема стомана

Корпус на помпата (специално изпълнение)

Работно колело

Изкуствен материал

Работно колело (специално изпълнение)

Корпус на мотора

Неръждаема стомана

Корпус на мотора (специално изпълнение)

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Article Number 6080452
Edition 1608
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (514 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 3-...HS

Article Number 6063546
Edition 1405
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 138

PDF (11 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване