Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Особености/Предимства при използване

 • Лесно инсталиране благодарение на предварително монтирани и окабелени компоненти
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Вграден възвратен клапан

Производствена гама

Конструкция

Водоснабдителна система с потопяема помпа, управление и всички аксесоари.

Приложение

Водоснабдителна система за

 • Водоснабдяване от сондажи, кладенци и цистерни
 • Битово водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • Изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Кодово означение на типовете

Напр.Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC
TWUПотопяема помпа
3Диаметър на хидравликата в цолове ["]
01Номинален дебит [m3/h]
15Брой на степените на хидравликата
P&PПомпена система Plug & Pump
FCИзпълнение
FC = Пакет Sub-I с HiControl 1
DS = Пакет Sub-II с манометрична схема

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-35 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 30 /h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 27 m
 • Степен на защита: IP 58
 • Изходен отвор: Rp 1

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални работни колела
 • Вграден възвратен клапан
 • Куплунг NEMA
 • Монофазен мотор
 • Термична моторна защита

Материали

 • Хидравличен корпус: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Поликарбонат
 • Вал, хидравлика: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал, мотор: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална, потопяема помпа с радиални работни колела със степенна конструкция Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия монофазен мотор за директно свързване, пренавиваем, напълнен с масло, със самосмазващи се лагери.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!

Комплект на доставката

Пакет Wilo‐Plug & Pump Sub‐I за напояване на градини и зелени площи в частната сфера:

 • Изцяло сглобен
 • 30 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4 x 1,5 mm2)
 • Табло за управление с кондензатор, термична защита на мотора и прекъсвач за вкл./изкл.
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматично реле за потока и налягането с вградена защита от работа на сухо
 • 30 m задържащо въже
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Пакет Wilo‐Plug & Pump Sub‐II за собствено водоснабдяване на едно- и многофамилни къщи:

 • Изцяло сглобен
 • 30 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4 x 1,5 mm2)
 • Табло за управление с кондензатор, термична защита на мотора и прекъсвач за вкл./изкл.
 • Система за контрол на налягането Wilo 0 – 10 bar, вкл. разширителен мембранен съд 18 l, манометър, затваряща арматура и контрол на налягането
 • 30 m задържащо въже
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Изпълнения на мотора за 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

-

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

-

Монофазен мотор

да

Трифазен мотор

не

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

-

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

-

Пренавиваем мотор

Мотор, напълнен с масло

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

-

Мотор, напълнен с питейна вода

-

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

-

Контрол на температурата на мотора PTC

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

Защита от работа на сухо

-

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

-

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

-

Напорен охлаждащ мантел

-

Materials

Корпус на помпата

Неръждаема стомана

Корпус на помпата (специално изпълнение)

Работно колело

Изкуствен материал

Работно колело (специално изпълнение)

Корпус на мотора

Неръждаема стомана

Корпус на мотора (специално изпълнение)

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Article Number 6080452
Edition 1608
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 11

PDF (514 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 3…, TWU 3-…-P&P

Article Number 2059966
Edition 1110
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 30

PDF (570 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване