Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Особености/Предимства при използване

 • Ниски експлоатационни разходи благодарение на оптимизираните хидравлики и ефективните мотори за целенасочено използване в геотермични системи
 • Голям годишен коефициент на полезно действие (JAZ) благодарение на степента на ефективност на системата
 • Висока експлоатационна надеждност благодарение на изплуващите работни колела и вградения възвратен клапан
 • Лесен монтаж благодарение на варианта с бърза връзка (Quick Connect) за лесно и бързо удължаване на моторния кабел

Производствена гама

Конструкция

Многостъпална 4" потопяема помпа, конструкция с кожух, за вертикален и хоризонтален монтаж

Приложение

 • Геотермични системи
 • За водоснабдяване от сондажи и цистерни
 • За водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Понижаване нивото на водата
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Кодово означение на типовете

Напр.Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC-GT
TWUПотопяема помпа
4Диаметър на хидравликата в цолове ["]
02Номинален дебит [m3/h]
03Брой на степените на хидравликата
CПоколение на серията
IМантел на мотора в 1.4571, свързване на мотора чрез плосък щепсел
QCКабел Quick Connect
Кабел за бързо свързване за лесно и бързо удължаване
на моторния кабел
GTЗа приложение в геотермични системи

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Херметично заляти мотори
 • Вграден възвратен клапан
 • Куплунг NEMA
 • Трифазен мотор

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,7
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-30 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 20/h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 200 m
 • Степен на защита: IP 68
 • Изходен отвор: Rp 1¼

Материали

 • Корпус на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Noryl
 • Вал на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал на мотора: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална потопяема помпа с радиални или полуаксиални работни колела със степенна конструкция. Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия трифазен мотор за директно свързване. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола, самосмазващи се лагери, напълнен с водно-гликолна смес.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!

Комплект на доставката

 • Хидравлика и мотор - предварително сглобени
 • Захранващ кабел с разрешение за използване в системи за питейна вода (TWU 4-…-GT с 15 m кабел; TWU 4-…-GT-QC с къс кабел и щепсел за бърза подмяна)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Изпълнения на мотора за специални напрежения 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencycharts

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

-

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

-

Монофазен мотор

не

Трифазен мотор

да

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

-

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

Пренавиваем мотор

-

Мотор, напълнен с масло

-

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

Мотор, напълнен с питейна вода

-

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

-

Контрол на температурата на мотора PTC

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

Защита от работа на сухо

-

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

-

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

-

Напорен охлаждащ мантел

-

Materials

Корпус на помпата

Неръждаема стомана

Корпус на помпата (специално изпълнение)

Работно колело

Изкуствен материал

Работно колело (специално изпълнение)

Корпус на мотора

Неръждаема стомана

Корпус на мотора (специално изпълнение)

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Article Number 6080453
Edition 1701
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (522 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Article Number 2019023
Edition 1103
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (596 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване