Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Ниски експлоатационни разходи благодарение на оптимизираните хидравлики и ефективните мотори за целенасочено използване в геотермични системи
 • Голям годишен коефициент на полезно действие (JAZ) благодарение на степента на ефективност на системата
 • Висока експлоатационна безопасност благодарение на изплуващите работни колела и вградения възвратен клапан
 • Лесен монтаж благодарение на варианта с бърза връзка (Quick Connect) за лесно и бързо удължаване на моторния кабел

Конструкция

Многостъпална 4" потопяема помпа, конструкция с кожух, за вертикален и хоризонтален монтаж

Приложение

 • Геотермични системи
 • За водоснабдяване от сондажи и цистерни
 • За водоснабдяване, дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Понижаване нивото на водата
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Окомплектовка/функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Херметично заляти мотори
 • Вграден възвратен клапан
 • Куплунг NEMA
 • Трифазен мотор

Комплект на доставката

 • Хидравлика и мотор - предварително сглобени
 • Захранващ кабел с разрешение за използване в системи за питейна вода (TWU 4-…-GT с 15 m кабел; TWU 4-…-QC-GT с къс кабел и щепсел за бърза подмяна)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Напр.

Wilo-Sub TWU 4-0203-C-QC-GT

TWU

Потопяема помпа

4

Диаметър на хидравликата в цолове ["]

02

Номинален дебит [m3/h]

03

Брой степени на хидравликата

C

Поколение на серията

I

Мантел на мотора в 1.4571, свързване на мотора чрез плосък щепсел

QC

Quick Connect Cable - кабел за бързо свързване с цел лесно и бързо удължаване на кабела за двигателя

GT

За приложение в геотермични системи

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-30 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 20/h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 200 m
 • Степен на защита: IP68
 • Изходен отвор: Rp 1¼

Материали

 • Корпус на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Noryl
 • Вал на хидравликата: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал на мотора: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела със степенна конструкция. Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия трифазен мотор за директно свързване. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола, самосмазващи се лагери, напълнен с водно-гликолна смес.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става от работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Общо поле от характеристики

Sub TWU GT

Сваляне на файлове

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Каталожен номер 6080455
Издание 2020-08
Номер на версия 05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 68

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 4

Каталожен номер 6080453
Издание 1701
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (522 kB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Каталожен номер 2019023
Издание 1103
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (596 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване