Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Особености/Предимства при използване

 • Лесно инсталиране благодарение на предварително монтирани и окабелени компоненти
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Вграден възвратен клапан
 • Без износване благодарение на изплуващите работни колела

Производствена гама

Конструкция

Водоснабдителна система с потопяема помпа, управление и всички аксесоари.

Приложение

Водоснабдителна система за собствено водоснабдяване в частната сфера

 • Миялни машини
 • Поливане на градината
 • Препомпване и пълнене
 • Точки на отвеждане на производствена вода

Кодово означение на типовете

Напр.Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC
TWUПотопяема помпа
4Диаметър на хидравликата в цолове ["]
04Номинален дебит [m3/h]
05Брой на степените на хидравликата
CПоколение на серията
P&PПомпена система Plug & Pump
FCИзпълнение
FC = Пакет Sub-I с HiControl 1
DS = Пакет Sub-II с манометрична схема

Окомплектовка/Функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални работни колела
 • Вграден възвратен клапан
 • Куплунг NEMA
 • Монофазен мотор
 • Термична моторна защита
 • Защита от работа на сухо (само при пакет Wilo‐P&P Sub‐I)

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,7
 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Температура на флуида: 3-30 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,08 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. брой пускове: 20/h
 • Макс. дълбочина на потапяне: 27 m
 • Степен на защита: IP 68
 • Изходен отвор: Rp 1¼

Материали

 • Хидравличен корпус: Неръждаема стомана 1.4301
 • Работни колела: Noryl
 • Вал, хидравлика: Неръждаема стомана 1.4104
 • Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301
 • Вал, мотор: Неръждаема стомана 1.4305

Описание/Конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална, потопяема помпа с радиални работни колела със степенна конструкция Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Устойчив на корозия монофазен мотор за директно свързване без стартер. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола, самосмазващи се лагери, напълнен с водно-гликолна смес.

Охлаждане

Охлаждането на мотора става посредством работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Оразмеряване

 • С тези агрегати не е възможен смукателен режим!
 • По време на експлоатация агрегатът трябва изцяло да бъде покрит с вода!

Комплект на доставката

Пакет Wilo‐Plug & Pump Sub‐I за напояване на градини и зелени площи в частната сфера:

 • Изцяло сглобен
 • 30 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4 x 1,5 mm2)
 • Табло за управление с кондензатор, термична защита на мотора и прекъсвач за вкл./изкл.
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматично реле за потока и налягането с вградена защита от работа на сухо
 • 30 m задържащо въже
 • Принадлежности за монтаж: 2x фитинги, преходна муфа R 1¼ към R 1, 8x кабелни муфи
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Пакет Wilo‐Plug & Pump Sub‐II за собствено водоснабдяване на едно- и многофамилни къщи:

 • Изцяло сглобен
 • 30 m захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода (сечение: 4 x 1,5 mm2)
 • Табло за управление с кондензатор, термична защита на мотора и прекъсвач за вкл./изкл.
 • Система за контрол на налягането Wilo 0 – 10 bar, вкл. разширителен мембранен съд 18 l, манометър, затваряща арматура и контрол на налягането
 • 30 m задържащо въже
 • Принадлежности за монтаж: Тройник, преходна муфа R 1¼ към R 1, 8x кабелни муфи
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencycharts

Общо поле от характеристики

Общи характеристики

Продукт

Конструкция

Присъединяване NEMA

Стандартно присъединяване

-

Вграден възвратен клапан

Без възвратен клапан

-

Монофазен мотор

да

Трифазен мотор

не

Включване - директно

Включване звезда-триъгълник

-

Работа с честотен преобразувател

Мотор със залят статор

Пренавиваем мотор

-

Мотор, напълнен с масло

-

Мотор, напълнен с водно-гликолна смес

Мотор, напълнен с питейна вода

-

Хидравлика/мотор монтирани предварително

Приложение

Хоризонтален монтаж

Вертикален монтаж

Окомплектовка/Функция

Контрол на температурата на мотора PT100

-

Контрол на температурата на мотора PTC

-

Кондензаторна кутия при 1~230 V

Защита от работа на сухо

Защита от мълнии, вградена

-

Аксесоари

Лагерни конзоли за хоризонтален монтаж

-

Охлаждащ мантел

опция

Възвратен клапан

-

Напорен охлаждащ мантел

-

Materials

Корпус на помпата

Неръждаема стомана

Корпус на помпата (специално изпълнение)

Работно колело

Изкуствен материал

Работно колело (специално изпълнение)

Корпус на мотора

Неръждаема стомана

Корпус на мотора (специално изпълнение)

Сваляне на файлове

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Article Number 6080453
Edition 1701
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 8

PDF (522 kB)

Изтегляне

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Article Number 2019023
Edition 1103
Номер на версия 03
Формат на страниците A4
Брой страници 32

PDF (596 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване