Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-VeroLine-IP-E

Особености/Предимства при използване

 • Икономия на енергия благодарение на вграденото електронно регулиране на мощността
 • Опционални интерфейси за шинна комуникация посредством допълнителни IF модули
 • Лесно обслужване благодарение на технологията на зеленото копче и дисплея
 • Интегрирана система за управление на сдвоените помпи
 • Вградена пълна защита на мотора (KLF) с изключваща електроника

Производствена гама

Конструкция

Електронно регулирана единична помпа със сух ротор с конструкция Inline, фланцово присъединяване и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи.

Кодово означение на типовете

ПримерIP-E 40/160-4/2-R1
IP-EInline помпа с електронно регулиране
40;Присъед. размери DN на тръбната връзка
160;Номинален диаметър на работното колело
4;Номинална мощност на мотора P2 в kW
2;Брой полюси
R1Изпълнение без датчик за налягане

Технически характеристики

 • Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4
 • Допустим температурен диапазон от -20 °C до +120 °C
 • Захранване от мрежата
  • 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 60 Hz
 • Степен на защита IP 55
 • Присъед. размер DN 32 до DN 80
 • Макс. работно налягане 10 bar (специално изпълнение: 16 bar)

Описание/Конструкция

Едностъпална нисконапорна центробежна помпа с конструкция Inline с

 • Механично уплътнение
 • Фланцово присъединяване
 • Задвижване с вградено електронно регулиране на оборотите

Материали

 • Корпус на помпата и латерна: EN-GJL-250
 • Работно колело: PPO-GF30
 • Вал: 1.4021
 • Механично уплътнение: AQEGG; други механични уплътнения при запитване

Окомплектовка/Функция

Режими на работа

 • Δp‐c за постоянно диференциално налягане
 • Δp‐v за променливо диференциално налягане
 • Контрол РID
 • Режим на управление (n = constant)

Панел за ръчно управление

 • Зелено копче и дисплей

Ръчни функции

 • Настройка на зададената стойност на диференциалното налягане
 • Настройка на скоростта (ръчен режим на управление)
 • Настройка на работния режим
 • Настройка на помпата ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Конфигурация на всички работни параметри
 • Зачистване на грешки

Външни функции на управление

 • Управляващ вход "Предимно Изкл."
 • Управляващ вход "Външна размяна на помпите" (активен само при работа на сдвоени помпи)
 • Аналогов вход 0–10 V, 0–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 2–10 V, 4–20 mA за режим на управление (DDC) и дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 0–10 V за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане
 • Аналогов вход 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за действителната стойност на сензора за налягане

Функции за сигнализация и индикация

 • Общ сигнал за повреда SSM
 • Общ сигнал за работа SBM

Обмен на данни

 • Инфрачервен интерфейс за безжичен обмен на данни с инфрачервен монитор/инфрачервено преносимо устройство
 • Място за включване на IF модули Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за свързване към сградната автоматизация

Предпазни функции

 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване
 • Блокировка на достъпа

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда)
 • Режим основна/резервна помпа Размяна на помпите след 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване на върховата помпа)

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Вариант …-R1 без датчик за диференциално налягане
 • Вариант ...-H5 с корпус PN16 (срещу доплащане)
 • Вариант ...-S1/-S2 със специално механично уплътнение (срещу доплащане)

Окомплектовка

 • 3 конзоли с крепежни елементи за монтаж върху фундамент
 • Инфрачервен монитор, инфрачервено преносимо устройство
 • IF модул PLR за свързване към PLR/интерфейсен конвертор
 • IF модул LON за свързване към мрежата LONWORKS
 • IF модул BACnet
 • IF модул Modbus
 • IF модул CAN
 • Система за регулиране VR-HVAC
 • Система за регулиране CCe-HVAC
 • Система за регулиране SCe-HVAC
 • Датчик за диференциално налягане (DDG)

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики

Продукт

Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване)

Вода за отопление (съгласно VDI 2035)

Водно-гликолови смеси (при 20-40 об. % гликол и температура на флуида ≤ 40 °C)

Вода за охлаждане и студена вода

Топлопроводимо масло

Специално изпълнение - при доплащане

Допустими области на приложение

Стандартно изпълнение за работно налягане pmax

10 bar

Специално изпълнение за работно налягане pmax

16 bar

Температурен диапазон при макс. температура на околната среда +40 °C

-20...+120 °C (в зависимост от работния флуид)

Температура на околната среда, макс.

+40 °C

Монтаж в затворени сгради

Монтаж на открито

-

Тръбни съединения

Присъед. размери DN

32 - 80

Фланци (по EN 1092-2)

PN 10 (PN 16 при запитване)

Материали

Корпус на помпата

EN-GJL-250

Латерна

EN-GJL-250

Работно колело

PPO-GF30

Работно колело (специално изпълнение)

Вал на помпата

1.4021 [AISI420]

Механично уплътнение

AQEGG

Други механични уплътнения

При запитване

Електрическо свързване

Ел. захранване

3~380 V, 50/60 Hz

Дипазон на скоростта

750-2900 1/min

Мотор/електроника

Технология на мотора

Асинхронен мотор

Вградена пълна защита на мотора

Степен на защита

IP 55

Клас на изолация

F

Емисия на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устойчивост на електромагнитни смущения

EN 61800-3

Устройство за дефектнотокова защита (FI)

Възможности за монтаж

Тръбен монтаж (≤ 15 kW мощност на мотора)

Конзолна конструкция

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Veroline IP-E, DP-E

Article Number 2144991
Edition 1505
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 70

PDF (6 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-VeroLine-IP-E

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване