Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-VeroNorm NPG

Особености/Предимства при използване

 • Може да се използва при температури до 140°C
 • Изпълнение назад-бутни-навън (Back‐Pull‐Out)
 • Разширяване на гамата от продукти по DIN EN 733

Производствена гама

Конструкция

Едностъпална нисконапорна центробежна помпа, монтирана върху фундамент

Приложение

 • Изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, климатични и охладителни системи.
 • За комунално водоснабдяване, напояване, сградна техника, промишленост, електроцентрали и т.н.

Технически характеристики

Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Материали

 • Корпус на помпата: EN-GJL250
 • Работно колело: EN-GJL250
 • Вал: в зависимост от модела X30Cr13

Описание/Конструкция

Едностъпална нисконапорна центробежна помпа с блокова конструкция с куплунг, защита на куплунга, мотор и фундамент

 • Втулков съединител
 • Механично уплътнение или салникова набивка

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)

Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4

 • Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI ≥ 0,70
 • КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на работно колело с пълен диаметър.
 • Работата на тази водна помпа с променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на оборотите, който привежда режима на помпата към системата.
 • информация за базовия КПД за сравнение е на разположение на www.europump.org/efficiencycharts
 • Помпите с консумирана мощност > 150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на минимална ефективност.

Общо поле от характеристики

Характеристики

Характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-NPG

Article Number 4095556
Edition 0610
Номер на версия 01
Формат на страниците A4
Брой страници 1

PDF (2 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-VeroNorm NPG

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване