Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Yonos MAXO-D

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Светодиодна индикация предлага пълна прозрачност на зададената напорна височина, скорост или възможни грешки
 • Лесна настройка чрез три скорости при смяна на нерегулирана стандартна помпа
 • Опростено електрическо свързване с Wilo-Connector
 • Осигуряване на работната готовност на системата посредством сборен сигнал за повреда
 • Компактна конструкция и гарантирано лесно обслужване

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)

Автоматични функции

 • Безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим
 • Функция деблокиране
 • Мек старт
 • Вградена пълна защита на мотора

Функции за сигнализация и индикация

 • Сборен сигнал за повреда (безпотенциален НЗ контакт)
 • Аварийна светлинна сигнализация
 • Течнокристален сегментен дисплей за индикация на напорната височина и кодове за грешки

Функция на сдвоени помпи

 • Режим работна/резервна помпа: За автоматично превключване при повреда монтажникът трябва да осигури съответното табло за управление.
 • Предварително избраният режим на регулиране и зададената напорна височина трябва да бъдат идентични при двете помпи.

Окомплектовка

 • Захват за ключ на корпуса на помпата (при помпи с резбово тръбно присъединяване)
 • Бързо електрическо свързване с щепсел Wilo. За свързване на мрежов проводник и проводник за SSM, с вградено намаляване на натоварването
 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 32 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 80/DN 100: Фланец PN 6 (изчислен за PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 6

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Включително подложни шайби за фланцовите болтове (при номинални диаметри на присъединяване DN 32 - DN 65)
 • Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7

Yonos MAXO

Високоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране

-D

Сдвоена помпа

32/

Присъед. размер/ном. диаметър

0,5-7

Диапазон на напора [m]

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон от -20°C до +110°C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Фланцово присъединяване DN 32 до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar или 6 bar (специално изпълнение: 10 bar)

Материали

 • Корпус на помпата: Сив чугун с катафорезно покритие
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагери: Въглерод, импрегниран с метал
 • Работно колело: Пластмаса

Общо поле от характеристики

Yonos MAXO-D

Сваляне на файлове

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos MAXO/-D

Каталожен номер 2175507
Издание 2018-03
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 19

PDF (5 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos MAXO/-D

Каталожен номер 2172447
Издание 2018-03
Номер на версия 02
Формат на страниците 630.1 x 148.2 mm
Брой страници 104

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos MAXO/-D

Каталожен номер 2175507
Издание 2018-03
Номер на версия 02
Брой страници 18

PDF (127 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Yonos MAXO-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване