Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Yonos MAXO-Z

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Енергоспестяваща от високоефективна хидравлика и синхронен мотор
 • Пълна прозрачност на напора, на оборотите и възможни грешки благодарение на LED дисплей
 • Лесна настройка чрез три скорости при смяна на нерегулирана стандартна помпа
 • Опростено електрическо свързване благодарение на Wilo щепсела
 • Осигуряване на работната готовност на системата посредством сборен сигнал за повреда
 • Компактна конструкция и утвърдила се лесна употреба

Най-ефективното решение за циркулация на санитарна вода в по-големи сгради.

Wilo-Yonos MAXO-Z е най-ефективната циркулационна помпа за безопасна от хигиниенична гледна точка доставка на санитарна вода в жилищни, административни и търговски обекти. Благодарение на своя LED-дисплей предлага пълна прозрачност по отношение на напора, степените на оборотите или също така възможните неизправности. Компактната конструкция на щепсела Wilo за електрическа връзка улеснява монтажа. Зеленият бутон позволява лесно обслужване на помпата.

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане
 • n = константа (3 скорости)

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)
 • Настройка на скорости

Автоматични функции

 • Безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим
 • Функция деблокиране
 • Мек старт
 • Вградена пълна защита на мотора

Функции за сигнализация и индикация

 • Общ сигнал за повреда (безпотенциален НЗ контакт)
 • Аварийна светлинна сигнализация
 • Течнокристален сегментен дисплей за индикация на напорната височина и кодове за грешки
 • Индикация на настроената скорост (C1, C2 или C3)

Окомплектовка

 • Захват за ключ на корпуса на помпата (при помпи с резбово тръбно присъединяване)
 • Бързо електрическо свързване с щепсел Wilo. За свързване на мрежов проводник и проводник за SSM, с вградено намаляване на натоварването
 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 40 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 за контрафланци PN 6 и PN 10

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Включително уплътнения при резбово присъединяване
 • Включително подложни шайби за фланцовите болтове (при номинални диаметри на присъединяване DN 40 - DN 65)
 • Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Yonos MAXO-Z 30/0,5-12

Yonos MAXO

Високоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране

Z

Единична помпа за циркулация на БГВ

30/

Присъединителен размер

0,5-12

Диапазон на напора [m]

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон на питейната вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IPX4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar или 6 bar (специално изпълнение: 10 bar)

Материали

 • Корпус на помпата от бронз
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагери: Графит, импрегниран с изкуствена смола
 • Работно колело: Пластмаса

Общо поле от характеристики

Yonos MAXO-Z

Сваляне на файлове

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos MAXO-Z

Каталожен номер 2189869
Издание 1703
Номер на версия 01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 22

PDF (5 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Yonos MAXO-Z

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване