Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Yonos PICO-D

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Светодиодна индикация за настройка на зададената стойност на стъпки от по 0,1 m и за индикация на текущото потребление
 • Електрическо свързване без инструменти, благодарение на Wilo-Connector
 • Уникална функция за обезвъздушаване на всяка помпа
 • Сдвоена помпа за индивидуална работа (Δp-c и Δp-v) или паралелна работа (Δp-c)
 • Много висок пусков момент за сигурен старт

Конструкция

Циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Δ p-c за постоянно диференциално налягане
 • Δ p-v за променливо диференциално налягане

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)
 • Обезвъздушителна функция

Автоматични функции

 • Безстепенно адаптиране на мощността в зависимост от режима на работа
 • Автоматична деблокираща функция

Функции за сигнализация и индикация

 • Индикация на консумираната мощност във W
 • Индикация на актуалния напор при настройка
 • Индикация на съобщенията за повреди (кодове за грешки)

Окомплектовка

 • Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
 • Обезвъздушителна функция
 • Устойчив на блокиране мотор
 • Филтър за механични частици

Функция сдвоени помпи

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим работна/резервна помпа, то режимът на регулиране и напорната височина трябва да бъдат настроени на идентични стойности.
 • Режим на паралелна работа (оптимизирано по к.п.д. включване и изключване на върховата помпа). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим на паралелна работа/режим на върхово натоварване, трябва да бъде зададен режим на регулиране Δp-c с еднаква напорна височина.

За превключване между помпите, например при повреда, е необходимо допълнително табло за управление.

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Wilo-Connector
 • Уплътнения
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Високо ефективна помпа (помпа с резбово присъединяване), електронно регулирана

-D

Сдвоена помпа

30/

Присъединителен размер/ном. диаметър:

1-6

Диапазон на номиналните напорни височини [m]

Общо поле от характеристики

Yonos PICO-D

Сваляне на файлове

Wilo-Yonos PICO

Article Number 4152372, 4153787, 413794, 4164030, 4209895
Edition 1202
Номер на версия 01
Формат на страниците A6
Брой страници 31

PDF (3 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos PICO-D

Article Number 4180197
Edition 2013-2
Номер на версия 01
Формат на страниците A6
Брой страници 8

PDF (864 kB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Yonos PICO-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване