Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Yonos PICO-D

Особености/Предимства при използване

 • Светодиодна индикация за настройка на зададената стойност на стъпки от по 0,1 m и за индикация на текущото потребление
 • Електрическо свързване без инструменти, благодарение на Wilo-Connector
 • Уникална функция за обезвъздушаване на всяка помпа
 • Сдвоена помпа за индивидуална работа (Δp-c и Δp-v) или паралелна работа (Δp-c)
 • Много висок пусков момент за сигурен старт

Производствена гама

Конструкция

Циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи.

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6
Yonos PICOВисоко ефективна помпа (помпа с резбово присъединяване), електронно регулирана
-DСдвоена помпа
30/Присъединителен размер/ном. диаметър:
1-6Диапазон на номиналните напорни височини [m]

Технически характеристики

Индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) ≤ 0,23

Окомплектовка/Функция

Режими на работа

 • Δ p-c за постоянно диференциално налягане
 • Δ p‐v за променливо диференциално налягане

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)
 • Обезвъздушителна функция

Автоматични функции

 • Безстепенно адаптиране на мощността в зависимост от режима на работа
 • Автоматична деблокираща функция

Функции за сигнализация и индикация

 • Индикация на консумираната мощност във W
 • Индикация на актуалния напор при настройка
 • Индикация на съобщенията за повреди (кодове за грешки)

Окомплектовка

 • Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
 • Обезвъздушителна функция
 • Устойчив на блокиране мотор
 • Филтър за механични частици

Функция сдвоени помпи

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим работна/резервна помпа, то режимът на регулиране и напорната височина трябва да бъдат настроени на идентични стойности.
 • Режим на паралелна работа (оптимизирано по к.п.д. включване и изключване на върховата помпа). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим на паралелна работа/режим на върхово натоварване, трябва да бъде зададен режим на регулиране Δp-c с еднаква напорна височина.

За превключване между помпите, например при повреда, е необходимо допълнително табло за управление.

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Wilo-Connector
 • Уплътнения
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Окомплектовка

 • Резбови съединения
 • Уравнители
 • Wilo-Connector със захранващ кабел 2 m и щепсел Шуко
 • Ъглов щепсел с 2 m захранващ кабел

Общо поле от характеристики

Характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

Wilo-Yonos PICO-D

Article Number 4180197
Edition 2013-2
Номер на версия 01
Формат на страниците A6
Брой страници 8

PDF (864 kB)

Изтегляне

Wilo-Yonos PICO

Article Number 4152372, 4153787, 413794, 4164030, 4209895
Edition 1202
Номер на версия 01
Формат на страниците A6
Брой страници 31

PDF (3 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Yonos PICO-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване