Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Байпасна връзка | Wilo
Вашите преимущества
bypass_kit_helix_8_25_bar_1__pic_01
bypass_kit_helix_8_25_bar_1__pic_01
Bypass kit MVI G10 25bar
Производствена гама

Комплект на доставката

Технически характеристики

Материали

Серия

Байпасна връзка