Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Connect module Yonos MAXO | Wilo

Connect module Yonos MAXO

Гъвкаво решение за свързване към сградна техника.

Вашите преимущества
Wilo-Connect module Yonos MAXO

Гъвкаво решение за свързване към сградна техника.

Модулът Wilo-Connect позволява оптимална интеграция на Wilo-Yonos MAXO в системата за сградна техника. Управлението на сдвоени помпи е вече вградено без да са необходими допълнителни компоненти.

Функцията „Външно изключване“ гарантира леко включване. Токът на включване на помпата е значително намален, което щади включените преди това превключващи елементи. Експлоатацията на помпата се указва с общ сигнал за работа. Модулът може да се използва за нови инсталации и за дооборудване на вече съществуващи системи.


Вашите преимущества

  • Универсален модул за цялата серия, може да се използва при единични и сдвоени помпи, нова инсталация или дооборудване на вече инсталирани помпи.
  • Интегрирано вече управление на сдвоени помпи без необходими допълнителни компоненти
  • Лесен монтаж чрез щепселно съединиение
  • Внимателно включване и изключване с помощта на функцията „Външно изключване“ за защита на елементите за превключване
  • Контрол на експлоатационната готовност чрез общ сигнал за работа и общ сигнал за повреда чрез сградна техника
  • Интегрирано управление на сдвоени помпи с индикация на повредата на засегнатата помпа и автоматично превключване в случай на грешка
Производствена гама

Серия

Connect module Yonos MAXO
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Connect Modul Yonos MAXO

Каталожен номер 2211737
Издание 2020-04
Формат на страниците 630.1 x 148.2 mm
Брой страници 180
PDF (3 MB)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 1

Обозначение на продукта