Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Control EC-L | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Control EC-L

Вашите преимущества

 • Надеждни при експлоатация управление и контрол на до три помпи благодарение на многообразни контролни и алармени функции
 • Гъвкаво измерване на нивото на напълване с нивосонда, потопяема камбана или поплавъчни превключватели
 • Повишаване на безопасността на системата при управление на помпи във взривоопасни среди посредством разширяване на контролните функции в режим на работа във взривоопасни среди (от страна на хардуера и софтуера)
 • Лесно обслужване благодарение на базираното на символи, буквено-цифрено меню и технологията с червен бутон
 • Извикване на работните състояния по всяко време и повече комфорт благодарение на интегрирането в системи за дистанционен контрол посредством шината Modbus или опционално посредством GSM
 • Гъвкав монтаж. Универсално ел. захранване за моно- и трифазен ток и широк диапазон на работна температура от -30 °C до +60 °C
 • Универсален монтаж за водоснабдяване и отвеждане на отпадни води - също за помпи и във взривоопасни зони
 • Разширен контрол на системата благодарение на единичните сигнали за работа и повреда, опционално и при прекъсване на ел. захранване
 • Допълнителна експлоатационна безопасност благодарение на отделното отчитане на нивото за високи води и защита от работа на сухо
Производствена гама

Окомплектовка/функция

Функции

 • Два различни режима на работа за широка област на приложение:
  • Режим на работа „Изпразване“: За изпразване на отводнителни шахти
  • Режим на работа „Пълнене“: За напълване на водни резервоари и цистерни
 • Регулируема защита от претоварване
 • Термозащита на мотора
 • Функция за пуск на помпата
 • Време за движение по инерция, което може да се зададе
 • Автоматична размяна на помпите (при табло за управление за 2 помпи или 3 помпи)
 • Оптимизиране на времето за работа (при табло за управление за 2 помпи или 3 помпи)
 • Резервна помпа (при табло за управление за 2 помпи или 3 помпи)
 • Автоматично превключване при повреда (при табло за управление за 2 помпи или 3 помпи)
 • Контрол на посоката на въртене
 • Аларма за високи води с принудително включване на свързаната помпа(помпи)
 • Защита от работа на сухо
 • Памет на грешки за 10 съобщения за грешки, включително вида на грешката
 • Режим на работа „Ex“ за зареждане на предварителните настройки за приложения във взривоопасна среда

Окомплектовка

 • Индикация на актуалните работни състояния и данни, както и индикация на повредите на течнокристален дисплей и с помощта на светодиоди
 • Управление с меню, базирано на символи
 • Настройка на работни параметри и обслужване посредством бутон
 • Главен прекъсвач (в зависимост от изпълнението)
 • Отдалечен достъп посредством ModBus
 • Вграден алармен зумер
 • Изпълнение Ex за директно свързване на сензори във взривоопасни зони

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Табло за управление

EC

Серия Easy Control

Д

“Lift”-изпълнение за водоповдигане и отводняване

1

Брой на помпите, които могат да бъдат свързани

12A

Максимален номинален ток на всяка помпа

T34

Захранване от мрежата: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = линейно напрежение, напр. 380-400 V

DOL

Вид свързване: Директно включване

WM

Начин на монтаж: Монтаж на стената

ЕМС

Без главен прекъсвач

IPS

Вътрешен сензор за налягане за директно свързване на потопяема камбана

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~220-230 V, 50/60 Hz oder 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Максимална номинална мощност P2 на една помпа: 4 kW
 • Максимален изчислен номинален ток IN на една помпа: 12 A
 • Вид стартиране на свързаните помпи: Директно
 • Управляващо напрежение: 24 VDC
 • Температура на околната среда/работна температура: -30…+50°C
 • Температура на съхранение: -30…+60°C
 • Макс. относителна влажност на въздуха: 90 %, без образуване на кондензат
 • Материал на корпуса: Поликарбонат, UV устойчив
 • Степен на защита: IP54
 • Електрическа безопасност: Степен на замърсяване II

Описание/конструкция

Управлявано с микроконтролер табло за управление, за управление в зависимост от нивото на една, две или три потопяеми помпи посредством аналогови или цифрови сигнални датчици. Въвеждането на отделните параметри се осъществява посредством символно меню и бутон за управление.

Входове

 • 1 аналогов прецизен вход 4-20 mA за управление на нивото с нивосонда за управление на от 1 ...3 помпи
 • 2 (за 1 помпа) или 3 (за 2 помпи) цифрови входа за управление на нивото с поплавъчни превключватели
 • 1 цифров вход за сигнализация на недостатъчно ниво на водата с поплавъчен превключвател (защита от работа на сухо)
 • 1 цифров вход за сигнализация на високо ниво на водата с поплавъчен превключвател (аларма за наводнение)
 • 1 вход за управление на нивото с потопяема камбана (само версия „IPS“)
 • 1x ... 3 входа* за термичен контрол на намотките с биметален терморезистор. Свързване на PTC сензори не е възможно!
 • 1x ... 3 входа* за свързване на сензори за влажност (напр.: теч в моторното помещение или контрол на уплътнителната камера)
 • 1 цифров вход за външно вкл./изкл. за дистанционно включване и изключване на автоматичния режим

Изходи

 • 1 безпотенциален контакт за общ сигнал за работа (SBM)
 • 1 безпотенциален контакт за общ сигнал за повреда (SSM)
 • 1 безпотенциален контакт за единичен сигнал за работа (EBM) на всяка помпа
 • 1 безпотенциален контакт за единичен сигнал за повреда (ESM) на всяка помпа
 • 1 аналогов изход 0-10 V за извеждане на действителната стойност на нивото

* в зависимост от макс. брой помпи, които могат да бъдат свързани!

Серия

Control EC-L
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Control EC-L

Каталожен номер 2543252
Издание 2018-12
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 260
PDF (5 MB)