Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Control SC-L | Wilo
Вашите преимущества
Accessiores electrical
Производствена гама

Окомплектовка/функция

Функции

 • Три различни режима на работа за широка област на приложение:
  • Режим на работа „Изпразване“: За изпразване на отводнителни шахти
  • Режим на работа „Пълнене“: За напълване на водни резервоари и цистерни
  • Режим на работа „FTS“: За управление на разделителни системи за твърди примеси
 • Регулируема защита от претоварване
 • Термозащита на мотора
 • Функция за пуск на помпата
 • Време за движение по инерция, което може да се зададе
 • Автоматична размяна на помпите (при 2 помпи)
 • Оптимизиране на времето за работа (при 2 помпи)
 • Резервна помпа (при 2 помпи)
 • Автоматично превключване при повреда (при 2 помпи)
 • Контрол на посоката на въртене
 • Аларма за високи води с принудително включване на свързаната помпа(помпи)
 • Защита от работа на сухо
 • Памет на грешки за 16 съобщения за грешки, включително вида на грешката
 • Контрол на поддръжката

Окомплектовка

 • Макс. брой на помпи с възможност за свързване: макс. 2 помпи с поплавъчен превключвател, макс. 4 помпи с нивосонда
 • Индикация на актуалните работни състояния и данни, както и индикация на повредите на течнокристален дисплей и с помощта на светодиоди
 • Брояч на работните часове
 • Управление с меню, базирано на символи
 • Настройка на работни параметри и обслужване посредством бутон
 • Главен прекъсвач
 • Защитен прекъсвач на мотора в изпълнение "DOL"
 • Стопяем предпазител и реле, реагиращо при претоварване, в изпълнение “SD”
 • Селекторен ключ за режими на работа на всяка помпа: Авариен/тестов режим, изкл., автоматичен режим

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Control SC-L 2x18A-T4-SD-WM-Ex

Control

Табло за управление

SC

Серия Smart Control

L

„Lift“ изпълнение за водоповдигане и отводняване

2

Брой на помпите, които могат да бъдат свързани

18A

Максимален номинален ток на всяка помпа

T4

Захранване от мрежата:

M = 1~220-230 V, 50/60 Hz

T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz

34 = напрежение на фазовите проводници, напр. 380-400 V

SD

Вид свързване на свързаните помпи:

 • DOL = директно включване
 • SD = включване звезда-триъгълник

WM

Начин на монтаж: Монтаж на стената

Ex

Изпълнение за директно свързване на сертифицирани за работа във взривоопасна среда помпи

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230 V, 50/60 Hz или 3~380/400 V, 50/60 Hz или по желание на клиента
 • Максимална номинална мощност P2 на една помпа:
  • 15 kW при директно включване
  • 37 kW при включване звезда-триъгълник
 • Максимален изчислен номинален ток IN на една помпа:
  • 32 A при директно включване
  • 72 A при включване звезда-триъгълник
 • Вид стартиране: Директно или звезда-триъгълник
 • Управляващо напрежение: 24 VDC, 230 VAC
 • Работна температура: 0…+40 °C
 • Температура на съхранение: -10…+50 °C
 • Макс. относителна влажност на въздуха: 50 %
 • Материал на корпуса: Листова стомана с покритие
 • Степен на защита: IP54
 • Електрическа безопасност: Степен на замърсяване II

Описание/конструкция

Микропроцесорно табло за управление, за управление в зависимост от нивото на 1 … 4 потопяеми помпи посредством аналогови или цифрови сигнални датчици. Въвеждането на отделните параметри се осъществява посредством символно меню и бутон за управление.

Входове

1 аналогов прецизен вход 4-20 mA за управление на нивото с нивосонда

2 (за 1 помпа) или 3 (за 2 помпи) цифрови входа за управление на нивото с поплавъчни превключватели

1 цифров вход за сигнализация на недостатъчно ниво на водата с поплавъчен превключвател (защита от работа на сухо)

1 цифров вход за сигнализация на високо ниво на водата с поплавъчен превключвател (аларма за наводнение)

1 вход за всяка присъединена помпа за термичен контрол на намотките за биметални температурни датчици или датчици PTC

1 вход за всяка присъединена помпа за свързване на сензори за влажност (напр.: теч в моторното помещение или контрол на уплътнителната камера)

1 цифров вход за външно вкл./изкл. за дистанционно включване и изключване на автоматичния режим

Изходи

1 безпотенциален контакт за общ сигнал за работа (SBM)

1 безпотенциален контакт за общ сигнал за повреда (SSM)

1 безпотенциален контакт за аларма за наводнение

1 безпотенциален контакт като сигнал за стартиране на потопяема бъркалка в зависимост от помпата (при състояние на покой)

1 аналогов изход 0-10 V за извеждане на действителната стойност на нивото

Серия

Control SC-L
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Control SC-L

Каталожен номер 2537058
Издание 1412
Формат на страниците A4
Брой страници 33
PDF (3 MB)