Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти
Wilo-Stratos MAXO | Wilo

Wilo-Stratos MAXO

Смарт помпа за търговски обекти със сградна техника.

Вашите преимущества
Wilo-Stratos MAXO

Смарт помпа за търговски обекти със сградна техника.

С оптимизирани и иновативни функции за пестене на енергия, Wilo-Stratos MAXO поставя нови стандарти за енергийната ефективност в комерсиални HVAC приложения и приложения в системи за питейна вода. Също така тяхната изключителна използваемост прави обслужването по-лесно от всякога за вас.Вашите преимущества

 • Различни опции за свързване към сградна техника
 • Интуитивно обслужване чрез настройки според приложението с асистента за настройка, както и чрез комбинация от новия дисплей и копчето за управление с технология на зеленото копче.
 • Максимална енергийна ефективност чрез комбиниране на оптимизирани и иновативни икономисващи енергия функции (напр. No-Flow Stop).
 • Оптимална ефективност на системата чрез нови, иновативни, интелигентни регулиращи функции, като напр. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Най-модерни комуникационни интерфейси (напр. Bluetooth) за свързване с мобилни крайни устройства, както и директна мрежа на помпата за управление с много помпи чрез Wilo Net.
 • Максимален комфорт при електрическа инсталация благодарение на прегледната и просторна клемна кутия, както и оптимизирания Wilo-Connector.
Производствена гама
Wilo-Stratos MAXO

Конструкция

Smart циркулационна помпа с мокър ротор, с винтова или фланцова връзка, мотор EC с интегрирано електронно адаптиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи

Окомплектовка/функция

Области на приложение

Помпата позволява чрез прецизна настройка на режима на регулиране за съответното специфично за инсталацията приложение (напр. отоплително тяло, подово отопление, таванно охлаждане) експлоатация с максимална ефективност на инсталацията.

Отопление

 • Отоплително тяло
 • Подово отопление
 • Таванно отопление
 • Въздухонагревател
 • Отопление в бетона*
 • Хидравлична стрелка
 • Разпределител без диференциално налягане*
 • Буферен съд отопление*
 • Топлообменник
 • Кръг на топлинния източник (термопомпа)*
 • Кръг на централното отопление*

Охлаждане

 • Таванно охлаждане
 • Подово охлаждане
 • Уреди за въздушна климатизация
 • Охлаждане в бетона*
 • Хидравлична стрелка
 • Разпределител без диференциално налягане*
 • Буферен съд охлаждане*
 • Топлообменник
 • Обратен охладителен кръг*
 • Кръг на централното охлаждане*

(* системен тип наличен над SW≥01.05.10.00)

Комбинирано отопление и охлаждане

 • Автоматично превключване (изпълнение "-R7": не е възможно обаче с температурен сензор Stratos MAXO)

В зависимост избраното приложение са на разположение следните режими на регулиране:

Режими на регулиране

 • Постоянни обороти (режим на управление)
 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане
 • Dynamic Adapt plus за непрекъснато (динамично) адаптиране на производителност на помпата към актуалната потребност
 • T-const. за постоянно регулиране на температурата
 • ΔT-const. за постоянно регулиране на диференциалната температура
 • Постоянно Q за постоянно регулиране на дебит
 • Multi-Flow Adaptation: Определяне на сумарния обемен ток чрез захранващата помпа за съответстващо на потреблението захранване на вторичните помпи в разпределителите на отоплителни кръгове
 • Лесно за употреба PID регулиране

Опционални функции

 • Q-Limitmax. за ограничаване на максималния дебит
 • Q-Limitmin. за ограничаване на минималния дебит
 • No-Flow Stop (изключване при нулев дебит)
 • Автоматично преминаване в икономичен режим (изпълнение "-R7": не е възможно обаче с температурен сензор Stratos MAXO)
 • Регулиране в неблагоприятна точка (Δp-c регулиране с външен сензор за действителна стойност)
 • Променлива стръмност на характеристиката Δp-v

Ръчни настройки

 • Избор на област на приложение в асистент за настройка
 • Настройка на съответстващите работни параметри
 • Номинална работна точка: директно въвеждане на достигнатата работна точка при Δp-v
 • Индикация за статус
 • Настройка и нулиране на енергометъра (топлина и охлаждане)
 • Обезвъздушителна функция на помпата
 • Блокировка на бутона за блокиране на настройките
 • Функция за възстановяване на заводските настройки или запаметени параметри за възстановяване (набори параметри)
 • Настройка на параметрите аналогови входове
 • Настройка на параметрите бинарни входове
 • Настройка на параметрите релейни изходи
 • Функция сдвоени помпи (при 2 единични помпи, които трябва да се експлоатират като сдвоена помпа)

Автоматични функции

 • Оптимизирано според необходимостта адаптиране на мощността за енергийно ефективна експлоатация в зависимост от режима на работа
 • Разпознаване на икономичен режим (изпълнение "-R7": не е възможно обаче с температурен сензор Stratos MAXO)
 • Изключване при разпознаване на нулев дебит (No-Flow Stop)
 • Мек старт
 • Автоматични програми за остраняване на грешки (например деблокираща функция)
 • Превключване отопление/охлаждане (изпълнение "-R7": автоматично превключване не е възможно обаче с температурен сензор Stratos MAXO)
 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване

Външни входове за управление и техните функции

 • 2x аналогов вход:
 • Типове съобщения: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Приложения: Дистанционно управление на зададената стойност за всеки режим на регулиране, (с изключение на Multi-Flow Adaptation), входове за сензори за температура, диференциално налягане или свободен сензор в дефиниран от потребителя PID режим на експлоатация
 • 2x цифров вход:
 • За безпотенциални изходи на управление или превключвател
 • Функции, за които могат да се зададат параметри:
  • Ext. Off
  • Ext. Min
  • Ext. Max
  • РЪКОВОДСТВО (Сградна техника-ИЗКЛ.)
  • Блокировка на бутон
  • Превключване на режима отопление/охлаждане

Wilo Net за управление на сдвоена помпа от 2 единични помпи, комуникация на няколко помпи помежду им и дистанционно управление на помпи през Gateway

Функции за сигнализация и индикация

 • Дисплей статус Индикация на работното състояние:
  • Зададена стойност
  • Действителна напорна височина
  • Действителен дебит
  • Входяща мощност
  • Консумация на електроенергия
  • Температури (изпълнение "-R7": действителна температура на флуида е възможна с температурен сензор Stratos MAXO)
 • Светодиодна индикация за статус: Изправна експлоатация (зелен светодиод), комбинация от помпи (син светодиод)
 • Дисплей статус индикация грешка (цвят на дисплея червен):
  • Кодове за грешки и описание на грешка с пълен текст
  • Мерки за спиране
 • Дисплей статус индикация предупреждение (цвят на дисплея жълт):
  • Предупредителни кодове и пълен текст на предупреждението
  • Мерки за спиране
 • Дисплей статус индикация процес (цвят на дисплея син):
  • Обезвъздушаването на помпата
  • Процес на актуализация
 • Дисплей статус комуникацията на BMS (цвят на дисплея син):
 • Обобщение на активните BMS Параметри (скорост на предаване, адрес,...)
 • Общ сигнал за повреда SSM (безпотенциален превключвател)
 • Общ сигнал за работа SBM (безпотенциален затварящ контакт)

Обмен на данни

 • Bluetooth интерфейс за безжичен обмен на данни, както и дистанционно управление на помпата със смартфон или таблет.
 • Дистанционен контрол на помпата чрез интернет с Wilo-Smart Gateway.
 • Цифров интерфейс Modbus TCP за свързване към сградна автоматизация (възможно с Wilo-CIF модул Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Сериен, цифров интерфейс Modbus RTU за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул Modbus RTU на Wilo).
 • Цифров интерфейс BACnet IP за свързване към сградна автоматизация (възможно с Wilo-CIF модул Ethernet (Multiprotokoll)).
 • Сериен, цифров интерфейс BACnet MS/TP за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул BACnet MS/TP на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс LON за свързване към сградната автоматизация посредством шинна система LONWorks (възможно с CIF модул LON на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс CANopen за свързване към сградната автоматизация посредством шинна система CANopen (възможно с CIF модул CANopen на Wilo).
 • Сериен цифров интерфейс PLR за връзка със сградна автоматизация през специфични за фирмата сдвоени модули (възможно с CIF модул PRL на Wilo).

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време)
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване при върхово натоварване)

Окомплектовка

 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 32 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 80/DN 100: Фланец PN 6 (изчислен за PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 6
  • Специално изпълнение за помпи DN 32 до DN 100: Фланец PN 16 (съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 16
 • Многобройни интегрирани интерфейси за комуникация и опционално използван слот за CIF модул
 • 5 кабелни входа за свързване на интерфейс за комуникация
 • Bluetooth интерфейс
 • Графичен дисплей с висока резолюция със зелено копче и 2 бутона
 • Лесна за употреба клемна кутия
 • Вграден температурен сензор (изпълнение "-R7": без)
 • Топлоизолация съобразно серията за приложение в отоплението
 • Бърза електрическа връзка с оптимизиран Wilo-Connector за ел. захранване

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Оптимизиран Wilo-Connector
 • 2 бр. кабелно съединение с резба M16 x 1,5
 • Подложни шайби за фланцовите болтове (при присъединителен размер DN 32 - DN 65)
 • Уплътнения при холендрово присъединяване
 • Топлоизолация
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12

Stratos MAXO

Високоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране

30/

Присъединителен размер

0,5-12

Диапазон на напора [m]

-R7

без вграден температурен сензор Stratos MAXO

-P1

Изпълнение без вещества, които увреждат покритието

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон от -10 °C до +110 °C, -10 °C до +90 °C (изпълнение "-R7")
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IPX4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 100
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar съответно 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)
 • Клас на изолация: F
 • Емисия на електромагнитни смущения съгласно: EN 61800-3:2004+A1:2012/жилищна среда (C1)
 • Устойчивост на смущения съгласно: EN 61800-3:2004+A1:2012/промишлена среда (C2)
 • Дебит макс. Q: 74 m³/h
 • Напор макс. H: 16 m

Материали

 • Материал лагер: Графит, импрегниран с антимон
 • Работно колело: PPS-GF40
 • Корпус на помпата: Сив чугун
 • Вал: 1.4028, DLC покритие

Конструкция

 • Smart циркулационна помпа с мокър ротор, с мотор EC и интегрирано електронно адаптиране на мощността
 • Технология на зеленото копче и графичен дисплей
 • Моторна защита с електроника за изключване
 • Щекерно съединение за разширяване на функциите с опционален CIF модул за сградна автоматизация
 • Работно колело с триизмерно закривени лопатки и гилза от многослоен изкуствен материал на основата на въглеродни влакна
Документи

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Stratos MAXO-R7

Каталожен номер 2217836
Издание 2021-11
Формат на страниците 148.2 x 209.9 mm
Брой страници 168
PDF (737 KB)

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Каталожен номер 2226400
Издание 2023-02
Формат на страниците 148.2 x 209.9 mm
Брой страници 64
PDF (5 MB)

Сертификационна брошура

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Каталожен номер 2209011
Издание 2022-11
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72
PDF (28 MB)

Сертификат REACH

Регламент REACH

Издание 2021-05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 4
PDF (262 KB)

Забележки по изданието

Забележки по изданието Stratos MAXO

Каталожен номер 2212705
Издание 2021-04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 60
PDF (4 MB)

Сертификат

Обобщение тест на литиева батерия

Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1
PDF (179 KB)

Обобщение тест на литиева батерия/UN38.3

Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1
PDF (179 KB)

Избор на продукт
Брой съвпадения: 118
180 … 360 mm
[118]
4.241 … 16.27 m
[94]
8.097 … 75.92 m³/h
[109]
Обозначение на продуктаТръбно присъединяванеИЕЕОбща дължина l0Максимално работно налягане PNЗахранване от мрежатаТегло бруто прибл. mБрой на палетКаталожен номерЦена (без ДДС)
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164567
EUR 694,23
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217892
EUR 679,59
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186255
При запитване
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164568
EUR 724,35
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7
G 1½
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217893
EUR 709,71
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16
G 1½
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186256
При запитване
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164569
EUR 739,78
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217894
EUR 725,14
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186257
При запитване
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164570
EUR 759,14
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217895
EUR 744,51
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186258
При запитване
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164571
EUR 796,37
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10-R7
G 1½
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217896
EUR 781,73
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16
G 1½
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186259
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164572
EUR 726,34
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217897
EUR 711,71
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186260
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164573
EUR 761,93
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7
G 2
≤0,18
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217898
EUR 747,30
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16
G 2
≤0,18
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186261
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2164574
EUR 768,43
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2217899
EUR 753,79
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,3 kg
32
2186262
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164575
EUR 788,27
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217900
EUR 773,63
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186263
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164576
EUR 821,33
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217901
EUR 806,69
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186264
При запитване
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2164577
EUR 833,21
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
G 2
≤0,19
180 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2217902
EUR 818,58
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16
G 2
≤0,19
180 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
8,6 kg
32
2186265
При запитване
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2164578
EUR 968,86
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2217945
EUR 954,23
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,2 kg
8
2186266
При запитване
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164579
EUR 1.007,65
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217946
EUR 993,02
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186267
При запитване
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2164580
EUR 1.057,32
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10-R7
DN 32
≤0,18
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2217947
EUR 1.042,69
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
DN 32
≤0,18
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,5 kg
8
2186268
При запитване
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2164581
EUR 1.189,42
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7
DN 32
≤0,17
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2217948
EUR 1.174,79
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
DN 32
≤0,17
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
18,8 kg
8
2186269
При запитване
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2164582
EUR 980,71
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2217949
EUR 966,07
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
DN 40
≤0,19
220 mm
16 bar
1~230 V, 50/60 Hz
14,8 kg
8
2186270
При запитване
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2164583
EUR 1.019,51
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7
DN 40
≤0,19
220 mm
10 bar
1~230 V, 50/60 Hz
15,1 kg
8
2217950
EUR 1.004,87