Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Actun OPTI-QS | Wilo

Wilo-Actun OPTI-QS

Wilo-Actun OPTI-MS – Autonomous, optimised water supply using solar power.

Вашите преимущества
Wilo-Actun OPTI-QSH
Wilo-Actun OPTI-QSH
Wilo-Actun OPTI-QSI

Wilo-Actun OPTI-MS – Autonomous, optimised water supply using solar power.

Надеждното водоснабдяване е предизвикателство в сухи, отдалечени и извън мрежата райони. Новата Wilo-Actun OPTI-MS, захранвана от слънчева енергия, предлага решение, независимо от електрическата мрежа, за ефективно и надеждно водоснабдяване.


Вашите преимущества

 • Напълно независимо и икономически ефективно водоснабдяване чрез използване на слънчева енергия
 • Лесна електрическа инсталация чрез интегриран честотен преобразувател без необходимост от настройка на параметрите
 • Оптимизирани количества изходяща на вода благодарение на висока хидравлична и моторна ефективност и динамичен MPPT (Maximum Power Point Tracking - гарантира експлоатация на слънчевия панел при максимална мощност)
 • Гъвкавост на системата поради широкия работен диапазон
 • Повишен експлоатационен живот и надежност благодарение на всиококачествени материали и капсуловано изпълнение на мотора
 • Допълнителна експлоатационна безопасност чрез употреба на интегрирани предпазни устройства
Производствена гама

Конструкция

Многостъпална потопяема помпа, изпълнение със затягащи обръчи (QSI) или като ексцентрик шнекова помпа (QSH) за вертикален или хоризонтален монтаж

Приложение

 • Специално съсздаден за работа с фотоволтаични модули
 • За водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни
 • Снабдяване с вода за технически нужди
 • Дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • За изпомпване на вода без дълговлакнести и абразивни частици

Окомплектовка/функция

 • Напълно потопена, многостъпална потопяема помпа
  • като центробежна помпа в степенна конструкция (QSI) или
  • като ексцентрик шнекова помпа (QSH)
 • С вграден възвратен клапан
 • С устойчив на корозия капсулован постоянен магнитен мотор с водно-гликолова смес
 • Вграден честотен преобразувател
 • Вграден софтуерерн алгоритъм MPPT („Maximum Power Point Tracking“) за приложения със соларни модули

Комплект на доставката

 • Потопяема помпа със захранващ кабел (2,5 m)
 • Кабелна връзка от смола с интегриран сензор за нивото на водата
 • Инструкция за монтаж и експлоатация
 • Хидравлика за самостоятелен монтаж (само QSH) включително инструкция за монтаж и монтажни принадлежности

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Actun OPTI-QSH4.01-02

Actun

Група продукти

OPTI

Обозначение на серията

QS

Обозначение на модела

QS = Quick Solar

H

Хидравлично изпълнение

H = ексцентрик шнекова помпа

I = Многостъпална центробежна помпа

4

Номинален диаметър в цолове

.01

Номинален дебит в m3/h

-02

Брой степени

Технически характеристики

 • Работно напрежение: 70 – 190 VDC
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Макс. температура на флуида: 35 °C
 • Минимално обтичане на мотора: 0,2 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 50 g/m3
 • Макс. дълбочина на потапяне: 150 m
 • Степен на защита: IP68
 • Изходен отвор: Rp 1¼ - Rp 1½

Материали

 • Корпус на хидравликата: от неръждаема стомана1.4301 (AISI 304)
 • Работни колела: от неръждаема стомана1.4301 (AISI 304)
 • Вал на хидравликата
  • QSH: От неръждаема стомана 1.4401 (AISI 316)
  • QSI: от неръждаема стомана1.4301 (AISI 304)
 • Корпус на мотора: от неръждаема стомана1.4301 (AISI 304)
 • Вал на мотора: От неръждаема стомана 1.4057 (AISI 431)

Описание/конструкция

Потопяема помпа като центробежна помпа в степенна конструкция (QSI) или като ексцентрик шнекова помпа (QSH) за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална, потопяема центробежнa помпа (QSI) с радиални работни колела със степенна конструкция или ексцентрик шнекова помпа (QSH) с ексцентричен шнек в спираловиден гумен статор. Вграден възвратен клапан. Всички части в допир с флуида са от материали, устойчиви на корозия.

Мотор

Мотор с постоянен магнит променлив ток. Уплътнен, херметично залят мотор, напоен със смола, с изолирана с лак намотка, самосмазващи се лагери, напълнен с водно-гликолна смес.

Честотен преобразувател

Херметично залят честотен преобразувател за директна работа към източник на постоянен ток. Вграденият софтуерерн алгоритъм MPPT („Maximum Power Point Tracking“) позволява да коригирате наличната мощност, за да увеличите количеството на изпомпваната вода (динамичен MPPT).

Налични функции за безопасност:

 • Защита от свръхналягане
 • Защита срещу ток на претоварване
 • Защита от работа на сухо (чрез интегриран сензор)
 • Контрол на температурата

Охлаждане

Охлаждането на мотора става от работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. Хоризонталният монтаж трябва да се извърши в комбинация с охлаждащ мантел.

Сваляне на файлове

Сертификационна брошура

Wilo-Actun OPTI-MS#Wilo-Actun OPTI-QS

Каталожен номер 6089479
Издание 2020-09
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 12
PDF (2 MB)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 3

Обозначение на продуктаДиаметър мотор DMНапор макс. HmaxДебит макс. QmaxНоминална мощност на мотора P2Тегло бруто прибл. mКаталожен номер