Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-DrainLift SANI-M | Wilo

Wilo-DrainLift SANI-M

Голямата система за повишаване на налягането с единични помпи за едно- и двуфамилни къщи.

Вашите преимущества
Wilo-DrainLift SANI-M

Голямата система за повишаване на налягането с единични помпи за едно- и двуфамилни къщи.

Компактната единична помпена система за фекални води Wilo-DrainLift SANI-M е идеалното решение за използване в едно- и двуфамилни къщи с неконтролиран вход на отпадни води, благодарение на големия обем на помпата и избираемите режими на работа на мотора за продължителна експлоатация и прекъсващ работен режим. Със свободен сферичен проход от 44 mm или 65 mm, свободно избираеми входове и опционално изпълнение за особено агресивни флуиди, тя е гъвкава и лесна за инсталиране. Потребителски ориентираната конструкция прави поддръжката много лесна. Чрез опционално монтиран авариен радиопредавател в случай на авария към смартфона може да се предава Push-съобщение.


Вашите преимущества

 • Възможно най-лесен монтаж и транспорт чрез компактна конструкция и ниско тегло
 • Надеждна при експлоатация благодарение на голям работен обем, термична защита на мотора и независеща от електрическата мрежа аларма
 • Дизайнът без корозия с технически пластмаси и неръждаема стомана предлага висока надеждност
 • Свободно избираемо присъединяване за максимална гъвкавост при монтаж
 • Универсално приложима чрез многото варианти с два свободни сферични прохода (44/65 mm), с продължителен или прекъсващ режим на работа, както и изпълнение за агресивни флуиди
 • Лесна поддръжка и почистване благодарение на прозрачни капаци на съдовете и отвор за почистване във възвратния клапан
 • Опционална връзка Wilo-SmartHome за незабавно уведомяване директно към мобилния телефон
Производствена гама
Wilo-DrainLift SANI-M

Конструкция

Готова за присъединяване и напълно потопена система за повишаване на налягането с единични помпи за изпомпване на фекални отпадъчни води.

Приложение

Изпомпване на фекални отпадъчни води:

 • Когато отпадъчните води, които не могат да се влеят в канализационната мрежа посредством естествен наклон.
 • За осигурено срещу обратен поток отводняване, ако мястото на оттичане, се намира под нивото на обратно подприщване.

Окомплектовка/функция

 • Табло за управление с независими от ел. мрежа аларма и общ сигнал за повреда
 • Готово за включване изпълнение
 • Съд с ревизионен отвор и прозрачен капак
 • Аналогово отчитане на нивото (4 ... 20 mA)
 • Възвратен клапан с ревизионен отвор
 • Термична защита на мотора с биметалeн сензор

Комплект на доставката

 • Система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ кабел с щепсел
 • Фланцов шуцер DN 80/100
 • Маншет DN 100 за изходен отвор
 • Маншет 75 mm за извод за обезвъздушаване
 • Маншет DN 50 за отвор за източване
 • Входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm и уплътнение DN 100
 • Крепежни материали
 • Звукоизолираща постелка
 • 9 V акумулаторна батерия
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пример: DrainLift SANI-M.13M/4C

DrainLift

Група продукти

SANI

Помпена система за отпадни води

M

Монтажен размер

13

Макс. напор

M

Захранване от мрежата:

 • M = 1~
 • T = 3~

4

Изпълнение на мотора и таблото за управление:

 • 1 = режим на работа: S3, табло за управление: Control MS-L
 • 2 = режим на работа: S1, табло за управление: Control MS-L
 • 3 = режим на работа: S3, табло за управление: Control EC-L
 • 4 = режим на работа: S1, табло за управление: Control EC-L

C

Изпълнение за агресивни флуиди

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа: S3 10%/S1
 • Температура на работния флуид: 3 ... 40 °C, макс. 65 °C за 5 min
 • Температура на околната среда, макс.: 40 °C
 • Обем на резервоара: 99 l
 • Полезен обем отнесен към височината на входа*: 50 l (180 mm*)/63 l (250 mm*)/74 l (315 mm*)
 • Изходен отвор: DN 80
 • Входен отвор: DN 100/150
 • Извод за обезвъздушаване: 75 mm
 • Степен на защита на таблото за управление: IP54
 • Степен на защита на системата за повишаване на налягането: IP68 (2 mWs/7 d)

Материали

 • Корпус на мотора: 1.4404
 • Хидравлика: PP-GF30
 • Работно колело: PP-GF30 или 1.4408
 • Резервоар: PE
 • Възвратен клапан: PPS

Описание/конструкция

Газо- и водонепропусклив събирателен резервоар с косо разположено резервоарно помещение и ревизионен отвор с прозрачен капак. Входовете са свободно избираеми, отчитането на нивото става с аналогов изходящ сигнал 4...20 mA. Изходен отвор с монтиран възвратен клапан с ревизионен отвор.

Задвижване чрез мотор с повърхностно охлаждане или самоохлаждащ се мотор с термична защита на мотора.

Предварително инсталирано табло за управление за автоматична експлоатация:

Wilo-Control MS-L

 • Общ сигнал за повреда с безпотенциален контакт
 • Вградена и независима от ел. мрежа аларма
 • Време за движение по инерция, което може да се зададе
 • 1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел

Wilo-Control EC-L

 • Обслужване чрез дисплей със символизирано, буквено-цифрено меню
 • Общ сигнал за повреда с безпотенциален контакт
 • Единичен сигнал за неизправност с безпотенциален контакт
 • ModBus интерфейс
 • Вградена и независима от ел. мрежа аларма
 • Време за движение по инерция, което може да се зададе
 • 1,5 m захранващ кабел с прикачен щепсел
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-DrainLift SANI-M

Каталожен номер 2552853
Издание 2020-09
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 32
PDF (4 MB)

Wilo-Control MS-L

Каталожен номер 2552612
Издание 2020-05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40
PDF (3 MB)

Wilo-Control EC-L

Каталожен номер 2543252
Издание 2018-12
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 260
PDF (5 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-DrainLift SANI-S#Wilo-DrainLift SANI-M#Wilo-DrainLift SANI-L#Wilo-DrainLift SANI-XL

Каталожен номер 6088777
Издание 2020-06
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40
PDF (2 MB)