Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA (конфигуриран) | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-EMU FA (customized)

Вашите преимущества

 • Възможност за индивидуализиране точно според Вашите изисквания. За надеждно и ефективно изпомпване на предварително пречистени отпадни води и необработени отпадни води.
 • Многостранно приложима. Винаги оптимално изпомпване на различни флуиди благодарение на различните форми на работните колела.
 • Енергийноефективна благодарение на опционално предлаганата IE3-технология на мотора
 • Защитена от абразия и корозия благодарение на покритието Ceram и специални материали
 • Подходяща за работа в потопено и непотопено състояние, също и в продължителен режим на работа
Производствена гама
Wilo-EMU FA 08 - FA 15 (персонализиран) [50 Hz, 180x100 mm]
Wilo-EMU FA 08 - FA 15 (персонализиран) [50 Hz, 180x100 mm]
Wilo-EMU FA 20 - FA 25 (персонализиран)
Wilo-EMU FA 30 - FA 60 (персонализиран)

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за продължителен режим на работа за стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Мотор с повърхностно охлаждане или самоохлаждащи се мотори с едно- или двукамерна система
 • Опционално с противовзривна защита съгласно ATEX или FM
 • Контролни устройства зависещи от мотора:
  • Температура на намотките
  • Контрол на влажността в уплътнителна камера и отделението на мотора/клемната кутия
  • Температура на лагерите на мотора
 • Монтирана окомплектовка по желание на клиента

Комплект на доставката

 • Готова за присъединяване потопяема помпа за отпадни води
 • Захранващ кабел със свободен кабелен край
 • Вградена окомплектовка
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx

Хидравлика:

FA 20.54E

FA

Потопяема канализационна помпа

20

x10 = номинален диаметър изходен отвор напр. DN 200

54

Мощностна характеристика

E

Тип работно колело:

W = работно колело със свободен проход

E = едноканално работно колело

Z = двуканално работно колело

D = триканално работно колело

V = четириканално работно колело

Мотор:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

17.1

Монтажен размер

6

Брой полюси

16

x10 = Дължина на пакета в mm

K

Изпълнение на уплътнението:

H = уплътнение на вала/механично уплътнение

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S1 или S2
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен сферичен проход от 45...130 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR или FPM
 • Уплътнение от страната на флуида: Механично уплътнение от SiC/SiC
 • Уплътнение от страната на мотора:
  • Уплътнение на вала от NBR
  • Механично уплътнение от SiC/SiC или графит керамика
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж.

Хидравлика

Изходът от нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтална фланцова връзка. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8 %. Използват се работни колела със следните форми:

 • Работно колело със свободен проход (W)
 • Едноканално работно колело (E)
 • Двуканално работно колело (Z)
 • Триканално работно колело (D)
 • Четириканално работно колело (V)

Каналната хидравлика е снабдена с един подвижен или стационарен износващ се пръстен от закален материал. Те допринасят дългосрочно за постоянно висока ефективност на агрегата и минимизират разходите за поддръжка.

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) нямат собствена охладителна система и отдават отпадъчната си топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова моторите могат да се експлоатират потопени при непрекъснат режим на работа. В зависимост от размера си, за кратко те могат да се експлоатират и извадени в кратък режим на работа.

Самоохлаждащите се мотори (мотор FK, FKT, HC) имат активна охладителна система и отдават отпадъчната си топлина в изпомпвания флуид чрез вграден топлообменник. Затова тези мотори са подходящи за продължителна експлоатация както в потопено, така и в извадено състояние, респ. за сух монтаж.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез прътов електрод. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Захранващият кабел има свободни краища и дължина от 10 m, респ. дължината на кабела е специфична за клиента. Входовете на кабелите на моторите Т, НС и FKT са херметично залети.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения

Високоефективни мотори

В допълнение към стандартните мотори са на разположение и високоефективни мотори с клас на ефективност IE3 (на базата на IEC 60034-30). Тъй като те се базират на същата основа, както стандартните мотори, са еднакви по оборудване и функции. С това предоставят и същите хидравлични системи.

Сертификат за работа във взривоопасна среда

Моторите са налични със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX и FM.

Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6074704
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 60
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA

Каталожен номер 6074701
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 60
PDF (5 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6073324
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72
PDF (5 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086012
Издание 2019-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 64
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086014
Издание 2019-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 64
PDF (4 MB)

Wilo DDI-I

Каталожен номер 6086017
Издание 2020-12
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 108
PDF (8 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074690
Издание 1606
Формат на страниците A4
Брой страници 32
PDF (679 KB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074691
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 76
PDF (6 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074692
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56
PDF (5 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96
PDF (7 MB)