Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA...RF | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-EMU FA 08.52WRF

Вашите преимущества

 • Здраво и стабилно изпълнение, изцяло от лята неръждаема стомана 1.4581 за използване в корозионни флуиди
 • Технологична надеждност благодарение на широка гама контролни устройства
 • Водоустойчив вход на кабела
 • Слаби вибрации и продължителни периоди на непрекъсната експлоатация благодарение на висококачествените компоненти
 • Възможни са изпълнения по специфични изисквания на клиента
Производствена гама
Wilo-EMU FA ... RF

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води от неръждаема лята стомана без охладителна система, за продължителен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии
 • Предварително пречистени отпадни води без фекалии и дълговлакнести примеси
 • Технологична вода
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Тежка и масивна конструкция, отливка от неръждаема стомана (1.4581)
 • Лесно монтиране благодарение на устройство за окачване или опорна плоча

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа, отливка от неръждаема стомана
 • Дължина на кабела според желанието на клиента
 • Окомплектовка по желание на клиента
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMU FA 05.23RFW + T 12-2/11GEx

Хидравлика:

FA 05.23RFW

FA

Потопяема канализационна помпа

05

x10 = номинален диаметър изходен отвор напр. DN 50

23

Мощностна характеристика

RF

Специален материал неръждаема лята стомана

W

Тип работно колело:

W = работно колело със свободен проход

E = едноканално работно колело

Мотор:

T 12-2/11G Ex

T

Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

12

Монтажен размер

2

Брой полюси

11

x10 = Дължина на пакета в mm

G

Изпълнение на уплътнението:

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Степен на защита: IP68
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен сферичен проход: 35 – 45 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: Легирана стомана 1.4581
 • Работно колело: Легирана стомана 1.4581
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: SiC/SiC
 • Статични уплътнения: FPM
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4462

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Хидравлика

Изходът от нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтална фланцова връзка. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8 %.

Използват се работни колела със следните форми:

 • Работно колело със свободен проход (W)
 • Едноканално работно колело (E)

В зависимост от модела едноканалните хидравлики могат да бъдат оборудвани с въртящ се и/или стационарен износващ се пръстен от закален материал. Те допринасят дългосрочно за постоянно висока ефективност на агрегата.

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) предават отделящата се топлина директно на околния флуид през частите на корпуса и могат да се използват потопени в продължителен работен режим.

Предвидена е уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуиди. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез електрод в уплътняващата камера.

Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Входът за кабела при потопяемите мотори е водоустойчив, дължината на кабела може да се конфигурира индивидуално.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72
PDF (5 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96
PDF (7 MB)