Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA…SOLID | Wilo

Wilo-EMU FA…SOLID

Транспортиране на отпадни води. Наистина малък риск от запушване.

Вашите преимущества
-

Транспортиране на отпадни води. Наистина малък риск от запушване.

Поради нарастващото съдържание на твърди примеси в отпадните води може да се запушат помпите.

Последствията са възможни повреди и свързани с това сервизни разходи. Индивидуалното

системно решение от Wilo: потопяемата канализационна помпа Wilo-EMU FA.

Чрез оборудването с технология на работното колело SOLID-G или SOLID-T, която не се запушва, залагате при

необработена отпадна вода на висока ефективност и повече експлоатационна безопасност.


Вашите преимущества

Работно колело SOLID T

 • Патентована хидравлика SOLID за редуциране на риска от запушване специално при необработени отпадни води
 • Висока хидравлична ефективност
 • Редуциране на вибрациите благодарение на геометрията на работното колело с оптимизирано протичане за надеждна експлоатация и продължителни периоди на непрекъсната експлоатация
 • Опционално се предлага с енергийноефективна IE3-технология на мотора
 • Покритие Ceram и специални материали за защита от абразия и корозия

Работно колело SOLID G

 • Хидравлика SOLID за редуциране на риска от запушване специално при необработени отпадни води
 • Постоянно висок хидравличен КПД благодарение на регулирания смукателен вход
 • Технологична надеждност благодарение на оптимизираната геометрия на работното колело за безопасно изпомпване на необработени отпадни води с дълговлакнести примеси
 • Опционално се предлага с енергийноефективна IE3-технология на мотора
Производствена гама
Wilo-EMU FA ... SOLID

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Окомплектовка/функция

 • Потопяеми мотори като мотори с повърхностно охлаждане или самоохлаждащи се мотори с активна охладителна система
 • Водоустойчив вход на кабела
 • Хидравлика SOLID със затворено (T) или полуотворено (G) работно колело

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа
 • Дължина на кабела и окомплектовка според желанието на клиента
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMU FA 20.54T + FKT 27.1-4/28KEx-E3

Хидравлика:

FA 20.54T

FA

Потопяема канализационна помпа

20

x10 = номинален диаметър нагнетател напр. DN 200

54

Мощностна характеристика

T

Работно колело SOLID

T = затворено работно колело SOLID

G = полуотворено работно колело SOLID

Мотор:

FKT 27.1-4/28KEx-E3

FKT

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

27

Монтажен размер

1

Отличителна цифра

4

Брой полюси

28

x10 = Дължина на пакета в mm

K

Изпълнение на уплътнението:

H = уплътнение на вала/механично уплътнение

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

E3

Високоефективен мотор съгласно IE3 (на базата на ISO 60034-30)

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S1 (мотор FK, FKT, HC) съответно S2 (мотор T, в зависимост от мощността)
 • Степен на защита: IP68
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен проход (работно колело T): 78x105…150x150 mm
 • Свободен сферичен проход (работно колело G): 80 респ. 90 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: NBR, графит/керамика или SiC/SiC
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021, от размер 49 нагоре: Подобрена стомана 1.7225

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж. Възможността за нестационарен монтаж зависи от типа.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е най-много 8 %. Използват се работни колела с форма „SOLID“:

 • Работно колело T: Затворено работно колело SOLID за голяма плавност на хода и висока степен на ефективност. Хидравликите са оборудвани с подвижен и стационарен износващ се пръстен. Тези пръстени се подменят лесно и допринасят дългосрочно за постоянно висока ефективност на хидравликата.
 • Работно колело G: Полуотворено работно колело SOLID, което в голяма степен не позволява задръстване и реализира добри степени на ефективност в сравнение с обичайните работни колела със свободен проход. Междината между смукателния отвор и работното колело може да бъде регулирана допълнително. Това гарантира постоянна ефективност на хидравликата.

Мотор

За задвижване се използват потопяеми мотори с пасивно и активно охлаждане.

 • Моторите T (мотори с повърхностно охлаждане) имат пасивно охлаждане. Те отдават отпадъчната топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова тези мотори могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени, в зависимост от мощността, в кратковременен режим на работа (S2).
 • Моторите FK, FKT и HC са самоохлаждащи се мотори и имат активна охлаждаща система. Отработената топлина се отдава с помощта на охлаждащ агент (бяло масло или водно-гликолна смес) на един вграден топлообменник, който отдава топлината на изпомпвания флуид. Затова тези мотори са подходящи за продължителен режим на експлоатация (S1) в потопено и в извадено състояние.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез електрод в уплътняващата камера. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

В допълнение на това, в зависимост от мощността са на разположение и високоефективни мотори с клас на ефективност IE3 (на базата на IEC 60034-30). В кодовото означение на типовете тези мотори са обозначени с добавката “E3”.

Входът за кабела на моторите е водоустойчив, дължината на кабела може да се конфигурира индивидуално.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6074704
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 60
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA

Каталожен номер 6074701
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 60
PDF (5 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6073324
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72
PDF (5 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086014
Издание 2019-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 64
PDF (4 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074690
Издание 1606
Формат на страниците A4
Брой страници 32
PDF (679 KB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074691
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 76
PDF (6 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074692
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56
PDF (5 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96
PDF (7 MB)