Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU FA...WR | Wilo
Вашите преимущества
-

Вашите преимущества

 • Целесъобразно разтваря отлагания в пясъкоуловителя благодарение на механично устройство за разбъркване
 • Безопасност на процеса благодарение на употребата на материалите абразит и неръждаема стомана
 • Слаби вибрации и продължителни периоди на непрекъсната експлоатация благодарение на директното закрепване на устройството за разбъркване на работното колело
 • Устойчива благодарение на снабдените с покритие ceram вътрешни повърхности на хидравликата като допълнителна защита срещу износване
Производствена гама
Wilo-EMU FA ... WR

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води с механично устройство за разбъркване за продължителен режим на работа, за стационарен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на силно абразивни и съдържащи фекалии отпадни води без дълговлакнести примеси

Окомплектовка/функция

 • Тежко, масивно изпълнение от сив чугун
 • Самоохлаждащи се мотори с едно- или двукамерна система
 • Лесно монтиране благодарение на устройство за окачване или опорна плоча
 • Механично устройство за разбъркване, прикрепено директно към работното колело
 • смесваща глава от заздравен чугун (абразит)

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа с механично устройство за разбъркване
 • До типоразмер на мотора 17 кабелите се предлагат с фиксирани дължини, кратни на 10 m, от типоразмер 20 - според желанието на клиента.
 • Окомплектовка по желание на клиента
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMU FA 08.52WR + T 17-6/16HEx

Хидравлика:

FA 08.52WR

FA

Потопяема канализационна помпа

08

x10 = номинален диаметър изходен отвор напр. DN 80

52

Мощностна характеристика

W

Работно колело със свободен проход

r

С механично устройство за разбъркване

Мотор:

T 17-6/16HEx

T

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

17

Монтажен размер

6

Брой полюси

16

x10 = Дължина на пакета в mm

H

Изпълнение на уплътнението:

H = уплътнение на вала/механично уплътнение

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа Непотопена със самоохлаждащ се мотор: S1
 • Степен на защита: IP68
 • Макс. температура на флуида: 3 - 40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен сферичен проход: 23 – 58 mm.
 • Сачмени лагери с дълготрайна смазка
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL
 • Работно колело: EN-GJL респ. EN-GJS
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: NBR или SiC/SiC
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021
 • Устройствo за разбъркване: Абразит

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа с механично устройство за разбъркване като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър монтаж

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. В зависимост от вида на хидравликата и работното колело допустимото сухо вещество е макс. 8 %.

Като работни колела се използват изключително колела със свободен проход. Към тях в осовата последователност на моторния вал е прикрепено механично устройство за разбъркване. Смесващата глава е изготвена от заздравен чугун (абразит).

Мотор

Моторите с повърхностно охлаждане (мотори T) предават отделящата се топлина директно на околния флуид през частите на корпуса и могат да се използват потопени в продължителен работен режим.

Пълните с масло мотори (мотори FK и НС) и самоохлаждащите се мотори със сух ротор (мотори FKT) отдават топлината си на работния флуид посредством интегриран топлообменник. Затова тези мотори са подходящи за продължителна експлоатация както в потопено, така и в извадено състояние.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез електрод в уплътняващата камера.

Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Входовете на кабелите на моторите Т, НС и FKT са водоустойчиви. До типоразмер на мотора 17 могат да се закупят кабели с фиксирани дължини, кратни на 10 m. От типоразмер 20 дължината на кабела може да се конфигурира индивидуално.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 72
PDF (5 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074690
Издание 1606
Формат на страниците A4
Брой страници 32
PDF (679 KB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074691
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 76
PDF (6 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074692
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 56
PDF (5 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96
PDF (7 MB)