Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU KS | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-EMU KS 24

Вашите преимущества

 • Дълъг експлоатационен живот благодарение на стабилната конструкция
 • Висока eксплоатационна безопасност при работата благодарение на непрекъснатата работа, също и в кавитационен режим на работа
 • Лесно боравене чрез захранващ кабел с щепсел
 • Лесно обслужване благодарение на монтирания поплавъчен превключвател (S-изпълнение)
Производствена гама

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води
 • Производствена вода

Окомплектовка/функция

 • Захранващ кабел с щепсел
 • S-изпълнение с вграден поплавъчен превключвател
 • Мотор с маслено охлаждане (до монтажен размер 20)
 • Двуконтурно охлаждане (от монтажен размер 24)

Комплект на доставката

 • Помпа със захранващ кабел и щепсел
 • S-изпълнение допълнително с поплавъчен прекъсвач
 • Нагнетател с неподвижен съединител Щорц
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMU KS 15x

KS

Потопяема помпа за отпадни води

15

Монтажен размер

x

Изпълнение

 • E: Променливотоков електродвигател
 • ES: Монофазен мотор с поплавъчен превключвател
 • D: Трифазен мотор
 • DS: Трифазен електродвигател с поплавъчен превключвател
 • DMS: Трифазен електродвигател с поплавъчен превключвател и пускател със защитен прекъсвач на мотора
 • E0: Монофазен мотор със свободен край на кабела
 • D0: Трифазен мотор със свободен край на кабела
 • GG: Корпус на мотора от сив чугун
 • Ceram: Агрегат с керамично покритие Ceram
 • Ex: със сертификат за работа във взривоопасна среда
 • Z: Централно разположен нагнетател
 • H: Работно колело за високо налягане
 • M: Работно колело за средно налягане
 • N: Работно коляно за ниско налягане

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230  V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита: IP68
 • Макс. дълбочина на потапяне: 12,5 m
 • Температура на работния флуид: 3 … 40 °C
 • Дължина на кабела: 10 m респ. 20 m
 • Нагнетател: Storz куплунг размер C до A (в зависимост от модела)

Материали

 • Корпус на мотора: Al или EN-GJL 250 (в зависимост от модела)
 • Корпус на помпата: EN-GJL 250
 • Работно колело: EN-GJL 250
 • Вал: 1.4021
 • Уплътнение:
  • От страна на мотора: C/Cr или C/Керамика
  • От страна на флуида: SiC/SiC
 • Статични уплътнения: FPM

Описание/конструкция

Потопяема помпа за отпадни води като блоков агрегат с възможност за работа „под залив“ за мобилен мокър монтаж.

Хидравлика

Изходът от страната на налягането е изпълнен като вертикално резбово съединение със Storz куплунг (изходен отвор). Като работни колела са използвани отворени канални работни колела.

Мотор

До монтажен размер 20 се използват самоохлаждащи се мотори в моно- или трифазно изпълнение. Самоохлаждащите се мотори са напълнени с масло. От монтажен размер 24 се използват мотори с повърхностно охлаждане в трифазно изпълнение с термична защита на мотора и двуконтурно охлаждане.

Ex-агрегат KS ... Взривозащитите са оборудвани с мотор с повърхностно охлаждане без двуконтурно охлаждане.

Всички модели могат да бъдат използвани както потопени, така и непотопени в продължителен режим на работа. По този начин е възможен също и кавитационен режим на работа.

Предвидена е уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуиди. Използваният за запълване флуид подлежи на потенциално биологично разграждане и не вреди на околната среда.

До монтажен размер 20 захранващият кабел е откачащ се и дължината на кабела е 10 m. Над монтажен размер 24 захранващия кабел е свързан неподвижно, а дължината на кабела е 20 m. Захранващият кабел винаги е оборудван с щепсел. S-изпълнението е оборудвано допълнително с поплавъчен превключвател. Изпълнение DMS е оборудвано с табло за управление с вградена защита на мотора.

Уплътнение

Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става чрез две независещи от посоката на въртене механични уплътнения.

Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-EMU KS

Каталожен номер 6061732
Издание 2018-05
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 44
PDF (3 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU KS

Каталожен номер 6080667
Издание 1606
Формат на страниците A4
Брой страници 8
PDF (324 KB)