Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-HiMulti 3 | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-HiMulti 3

Вашите преимущества

 • Лесно: Wilo-Connector (електрически конектор за бързо свързване), прекъсвач вкл./изкл., затвори за пълнене и изпразване, по-голям крепеж на опората
 • Ефективно: Високоефективна хидравлика, нисък разход на енергия и много компактна благодарение на оптимизацията на мотора
 • Икономично: по-малък мотор за перфектно изпълнение на изискванията
 • Ниско ниво на шум (ниво на шум между 56 dBA и 64 dBA)
 • Изпълнение като помпа Domestic (помпа за битово водоснабдяване) с нов дизайн на помпата
Производствена гама
Wilo-HiMulti 3

Конструкция

Многостъпална центробежна помпа в нормално засмукващо изпълнение (HiMulti 3) или самозасмукващо изпълнение (HiMulti 3 P)

Приложение

 • Водоснабдяване (разрешения за използване в системи за питейна вода съгласно ACS и KTW, в изпълнение S1 - и съгласно WRAS)
 • Дъждуване
 • Напояване и оросяване
 • използване на дъждовната вода

Окомплектовка/функция

 • Мотор с директно фланцово присъединяване
 • Термореле за моторна защита при изпълнение 1~230 V

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Два пластмасови конектора с уплътнения за ръчно свързване към тръбопроводите
 • Wilo-Connector (електрически конектор за бързо свързване)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

HiMulti 3-24 P/1/5/230

HiMulti

многостъпална хоризонтална центробежна помпа за битово водоснабдяване (Hi = Home Intelligence)

3

Ниво серии (1 = базово, 3 = стандартно, 5 = Premium)

2

Номинален дебит в m³/h

4

Брой на работните колела

P

P = за самозасмукващо изпълнение (при непосочване = нормално засмукващо изпълнение)

1/5/230

Променлив ток 1~230 V, 50/60 Hz

S1

S1 (опция) = тип механично уплътнение за сертификат по WRAS (при непосочване = за сертификат по KTW и ACS

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Допустима температура на флуида: 0 °C до +40 °C (+55 °C за 10 мин.)
 • Допустима температура на околната среда: -15 °C до +40 °C
 • Допустима температура на съхранение: -30 °C до +60 °C
 • Макс. допустимо работно налягане: 8 bar
 • Макс. допустимо входно налягане: 3 bar
 • Степен на защита: IP X4
 • Свързване от смукателната страна: Rp1
 • Отвор от страната на налягането: Rp1

Материали

 • Корпус на помпата от технически полимер с одобрение за питейна вода съгл. ACS, WRAS и KTW
 • Работни колела и кожух на стъпало от Noryl GF30 с одобрение за питейна вода съгл. ACS, WRAS и KTW
 • Капак на помпата и вал от неръждаема стомана
 • Механично уплътнение от керамика/графит
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-HiMulti 3

Каталожен номер 4197440
Издание 1510
Формат на страниците A4
Брой страници 27
PDF (6 MB)

Wilo-HiMulti 3

Каталожен номер
Издание 2018-XX
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 100
PDF (7 MB)

Wilo-HiMulti 3

Каталожен номер
Издание 2018-XX
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 92
PDF (8 MB)