Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-HiMulti 3 H | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-HiMulti 3H

Вашите преимущества

 • Лесно: Система Plug & Pump
 • Ефективно: Високоефективна хидравлика, нисък разход на енергия и много компактна благодарение на оптимизацията на мотора
 • Автоматично работеща система с избягване на хидравлични удари чрез реле за налягане и разширителен мембранен съд
 • Ниско ниво на шум: Ниво на шум между 56 dB(A) и 64 dB(A)
Производствена гама
Wilo-HiMulti 3H

Конструкция

Система за водоснабдяване с разширителен мембранен съд в нормално засмукващо изпълнение (HiMulti 3 H) или самозасмукващо изпълнение (HiMulti 3 H P

Приложение

 • Водоснабдяване (одобрения за питейна вода съгласно ACS)
 • Дъждуване
 • Напояване и оросяване
 • използване на дъждовната вода

Окомплектовка/функция

 • Мотор с директно фланцово присъединяване
 • Пресостат
 • Разширителен мембранен съд (мембраната може да се сменя)
 • Захранващ кабел с щепсел
 • Термичен защитен прекъсвач на мотора

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Реле за налягане
 • Манометър
 • Разширителен мембранен съд(вместимост 50 l или 100 l)
 • Мека връзка със стоманен корпус и винтово присъединяване
 • 1 брой пластмасов конектор с уплътнение за ръчно свързване към доставящия тръбопровод
 • Wilo-Connector (електрически конектор за бързо свързване)
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

HiMulti 3 H50-24 P

HiMulti

Многостъпална хоризонтална центробежна помпа за битово водоснабдяване (Hi за Home Intelligence)

3

Ниво на продукта (1 = базово, 3 = стандартно, 5 = Premium)

H

Система с резервоар

50

Обем на резервоара в l

2

Номинален дебит в m³/h

4

Брой на работните колела

P

P = самозасмукващо изпълнение (при непосочване = нормално засмукващо изпълнение)

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 • Допустима температура на флуида: 0 °C до +40 °C (+55 °C за 10 мин.)
 • Допустима температура на околната среда: -15 °C до +40 °C
 • Допустима температура на съхранение: -30 °C до +60 °C
 • Макс. допустимо работно налягане: 8 bar
 • Макс. допустимо входно налягане: 3 bar
 • Обем на резервоара: 50 или 100 l
 • Диапазон на настройка за релето за налягане: 1-5 bar
 • Степен на защита IP 54
 • Тръбно присъединяване от напорната страна: Rp1
 • Тръбно присъединяване от смукателната страна: Rp1

Материали

 • Корпус на помпата от технически полимер с одобрение за питейна вода съгл. ACS, WRAS и KTW
 • Работни колела и кожух на стъпало от Noryl GF30 с одобрение за питейна вода съгл. ACS, WRAS и KTW
 • Капак на помпата и вал от неръждаема стомана
 • Механично уплътнение от керамика/графит
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-HiMulti 3 H... Wilo-HMHI, Wilo-Jet HWJ

Каталожен номер 2544452
Издание 1807
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 35
PDF (7 MB)
Списък с продукти