Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Rexa PRO | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Rexa PRO

Вашите преимущества

 • Максимално ефективна благодарение на оптимизираните по КПД едноканални работни колела
 • Безопасна при експлоатация благодарение на непозволяващите запушване работни колела със свободен проход
 • Тествана безопасност. Серийно със сертификат за работа във взривоопасна среда по ATEX
 • Опционално се предлага с енергийноефективна IE3-технология на мотора
Производствена гама
Wilo-Rexa PRO C
Wilo-Rexa PRO C
Wilo-Rexa PRO V

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за продължителен работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж, и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • Необработена отпадъчна вода
 • Отпадни води с фекалии
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Контрол на херметичността на моторното помещение
 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор
 • Опционални външни прътови електроди за следене на уплътнителната камера
 • Монофазно изпълнение с разпределителна кутия с кондензатор

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа с 10 m кабел
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O

PRO

Име на серията

V

Тип работно колело:

V = работно колело със свободен проход

C = едноканално работно колело

06

Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 65

D

Хидравлично изпълнение:

D = Смукателна страна, пробита съгласно DIN

N = Смукателна страна пробита съгласно ANSI (Северноамериканския стандарт)

A

Материал на хидравликата

110

Предназначение на хидравликата

E

Мотор с повърхностно охлаждане

A

Материал на мотора

D

Уплътняване с две независими механични уплътнения

1

Клас на ефективност IE, напр. 1 = IE1 (на базата на IEC 60034-30)

X

Сертификат за работа във взривоопасна среда:

X = ATEX

F = FM

C = CSA

2

Брой полюси

T

Изпълнение на захранване от мрежата:

M = 1~

T = 3~

0015

Стойност/10 = номинална мощност P2 в kW

5

Честота (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Код за номиналното изчислително напрежение

O

Допълнително електрическо оборудване:

O = със свободен край на кабела

F = поплавъчен превключвател със свободен край на кабела

A = поплавъчен превключвател с щепсел

P = с щепсел

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S2-30 min; S3 25%
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: F, опционално H
 • Температура на флуида: 3…40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m
 • Дължина на кабела: 10 m

Материали

 • Корпус на мотора: EN-GJL-250
 • Корпус на хидравликата: EN-GJL 250
 • Работно колело: EN-GJL 250 или EN-GJS-500-7
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: C/MgSiO4
 • Край на вала: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж, както и стационарен сух монтаж.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 % (в зависимост от хидравликата). Използват се едноканални работни колела и работни колела със свободен проход.

Мотор

За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане в монофазно и трифазно изпълнение. При монофазни мотори кондензаторът е вграден в отделно табло за управление. Включването се извършва в зависимост от мощността в директно свързване и свързване звезда-триъгълник.

Охлаждането на моторите се осъществява посредством околния флуид (работен флуид или въздух). При това отделяната топлина се отдава през корпуса на мотора.

Моторите могат да работят потопени при продължителен режим на работа (S1). При работа в непотопено състояние, в зависимост от мощността на мотора, са възможни режими на работа S1 (продължителен режим на работа), S2 (кратковременен режим на работа) или S3 (прекъсващ режим на работа).

Освен това моторите са оборудвани със следните контролни устройства:

 • Контрол на херметичността на моторното помещение Устройството за контрол на херметичността сигнализира навлизане на вода в моторното помещение.
 • Термична защита на мотора Термичната защита на мотора предпазва намотката на мотора от прегряване. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.

В допълнение моторът може да бъде оборудван с външен електрод в уплътнителната камера, за контрол на уплътнителната камера. Той сигнализира навлизане на вода в уплътнителната камера през механичното уплътнение от страната на флуида.

Захранващият кабел стандартно е със свободни краища, с дължина от 10 m и е херметично залят.

Уплътнение

Между мотора и хидравликата се намира уплътнителна камера, с уплътнението от страната на флуида и мотора. Уплътнителната камера е запълнена с медицинско бяло масло. Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две независимо въртящи се механични уплътнения.

Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Rexa PRO

Каталожен номер 6063548
Издание 2019-02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 52
PDF (3 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-Rexa PRO

Каталожен номер 6069824
Издание 1709
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 12
PDF (2 MB)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 90

Обозначение на продукта