Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Rexa SOLID-Q | Wilo

Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence – интелигентното системно решение за умна помпена станция за отпадни води

Вашите преимущества
Wilo-Rexa SOLID
Wilo-Rexa SOLID
Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence – интелигентното системно решение за умна помпена станция за отпадни води

Изпомпването на непречистени отпадъчни води е все по-трудно поради непрекъснато увеличаващото се количество на твърди частици и влакнест материал и поради това води до завишени експлоатационни разходи. Новата Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos развита логика се отличава с експлоатационна безопасност, енергийна ефективност и цифрова мрежа с максимален обхват. Интелигентна комбинация за висока ефективност с повече комфорт в работното ежедневие.


Вашите преимущества

 • Най-висока експлоатационна безопасност намалени разходи за обслужване специално при транспорта на необработена отпадна вода благодарение на самопочистващите свойства
 • Намаляване на разходите за енергия благодарение на високата хидравлична ефективност и моторна технология до IE5 при мокър и сух монтаж (въз основа на IEC TS 60034-30-2)
 • Корозионна защита чрез покритие Ceram-покритие за дълъг експлоатационен живот в агресивни флуиди
 • Опциоанлен Digital Data Interface (DDI) с интгриран контрол на вибрацията, уред за автоматично регистриране на данни, уебсървър и дигитална фирмена табелка за удобен контрол и свързване на системата
 • Възможност за интеграция на Nexos Intelligence за оптимизация на помпите и системата
Производствена гама
Wilo-Rexa SOLID-Q

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води без и със активна охладителна система за изпомпване на необработени отпадни води за продължителен режим на работа в стационарен и мобилен мокър монтаж и за стационарен монтаж на сухо.

Приложение

Изпомпване на

 • необработени отпадни води с фекалии и дълговлакнести примеси
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична вода

Окомплектовка/функция

 • Мотор с повърхностно охлаждане или самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система
 • Асинхронни мотори с клас на ефективност до IE3
 • Мотор с постоянен магнит с клас на ефективност до IE5
 • Водоустойчив вход на кабела

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа
 • Захранващ кабел със свободен кабелен край
 • Вградена окомплектовка
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Хидравлика:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Потопяема канализационна помпа с хидравлика SOLID

15

x10 = номинален диаметър нагнетател напр. DN 150

98

Мощностна характеристика

A

Материал

 • A = стандарт
 • B = антикорозионна защита 1
 • D = защита от абразия 1

T

Работно колело SOLID

 • T = затворено двуканално работно колело
 • G = полуотворено едноканално работно колело
 • Q = полуотворено двуканално работно колело

Мотор:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Вид на мотора:

T = Мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система

FK, FKT, HC = Самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

20

Монтажен размер

2

Отличителна цифра

m

Изпълнение на вала

M = стандартно изпълнение

L = усилено изпълнение

4

Брой полюси

32

x10 = Дължина на пакета в mm

G

Изпълнение на уплътнението:

G = две отделни механични уплътнение

K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

X

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

P4

Тип мотор

 • E = асинхронен мотор
 • P = мотор с постоянен магнит
 • 4 = клас IE (на базата на ISO 60034-30)

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S1 (мотор FK, FKT, HC) съответно S2 (мотор T, в зависимост от мощността)
 • Степен на защита: IP68
 • Температура на флуида: 3…40 °C, възможност за по-високи температури при запитване
 • Свободен сферичен проход:
  • Работно колело T: 78x105…150x150 mm
  • Работно колело G: 80 респ. 90 mm
  • Работно колело Q: 78 mm
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m

Материали

 • Части на корпуса: EN-GJL-250 респ. EN-GJS-500-7
 • Работно колело: EN-GJL-250 респ. EN-GJS-500-7
 • Статични уплътнения: FPM
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: FPM, графит/керамика или SiC/SiC
 • Вал: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарния и нестационарен мокър и сух монтаж. Възможността за нестационарен монтаж зависи от типа.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е най-много 8 %. Използват се форми на работни колела:

 • T = затворено двуканално работно колело
 • G = полуотворено едноканално работно колело
 • Q = полуотворено двуканално работно колело

При работно колело SOLID-G и SOLID-Q междината между смукателния отвор и работното колело може да бъде регулирана допълнително. Това гарантира постоянна ефективност на хидравликата.

Мотор

За задвижване се използват потопяеми мотори с пасивно и активно охлаждане.

 • Моторите T (мотори с повърхностно охлаждане) имат пасивно охлаждане. Те отдават отпадъчната топлина през частите на корпуса директно в околния флуид. Затова тези мотори могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени, в зависимост от мощността, в кратковременен режим на работа (S2).
 • Моторите FK, FKT и HC са самоохлаждащи се мотори и имат активна охлаждаща система. Отработената топлина се отдава с помощта на охлаждащ агент (бяло масло или водно-гликолна смес) на един вграден топлообменник, който отдава топлината на изпомпвания флуид. Затова тези мотори са подходящи за продължителен режим на експлоатация (S1) в потопено и в извадено състояние.

При всички мотори е предвидена уплътнителна камера за предпазване на мотора от навлизане на флуид. Тази камера е достъпна отвън и опционално може да бъде контролирана чрез електрод в уплътняващата камера. Всички използвани запълващи флуиди могат да се разграждат биологично и са безвредни за околната среда.

Допълнително са на разположение зависещи от мощността и също високоефективни мотори:

  • Асинхорнни мотори с клас на ефективност IE3*
  • Мотори с постоянен магнит с клас на ефективност IE4/5*

* (IE3/4 = въз основа на IEC 60034-30, IE5 = въз основа на IEC TS 60034-30-2)

Входът за кабела на моторите е водоустойчив, дължината на кабела може да се конфигурира индивидуално.

Уплътнение

В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086012
Издание 2019-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 64
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086014
Издание 2019-10
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 64
PDF (4 MB)

Wilo DDI-I

Каталожен номер 6086017
Издание 2020-12
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 108
PDF (8 MB)

Сертификационна брошура

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6072704
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 96
PDF (7 MB)

Wilo-EMU FA

Каталожен номер 6074691
Издание 1606
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 76
PDF (6 MB)