Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-RexaLift FIT L | Wilo

Wilo-RexaLift FIT L

Вашите преимущества
Wilo-RexaLift FIT L

Вашите преимущества

 • Ниско тегло на системата за лесен монтаж
 • Вграден възвратен клапан
 • Гъвкава благодарение на свободно избираемите входни отвори
 • Надеждна при експлоатация благодарение на вградената термична защита на мотора и независещата от електрическата мрежа аларма при SSM и наводнение
Производствена гама
RexaLift FIT L

Конструкция

Помпена станция за отпадни води като единична или сдвоена помпена система

Приложение

Изпомпване на съдържащи фекалии отпадни води (съгласно DIN EN 12050-1), които не могат по естествен начин да се влеят в канализацията и за осигурено срещу обратен поток отводняване на отточни източници под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056-1).

Окомплектовка/функция

 • Помпена система за отпадни води, готова за присъединяване с кабел с щепсел, с възможност за работа под пълен залив, включително табло за управление със:
  • Термозащита на мотора
  • Безпотенциален контакт за сборен сигнал за повреда SSM и наводнение
  • Аларма, захранвана с батерии
 • Управление по ниво посредством поплавъчен превключвател
 • Откачващ се кабел на помпата
 • Възвратен клапан
 • Входно уплътнение
 • Нож за изрязване на входния отвор
 • Връзка за маркуч за обезвъздушаване/вентилация
 • Връзка за маркуч за ръчна мембранна помпа
 • Комплект за свързване на напорен тръбопровод
 • Крепежни елементи
 • Звукоизолационен материал

Комплект на доставката

Готова за включване помпена система за отпадни води вкл.:

 • Табло за управление с независима от ел. мрежа аларма и щепсел
 • 1x Монтирано входно уплътнение DN 100
 • 1x Инструмент за изрязване на отвори за входен отвор DN 100
 • 1x Маншет за свързване на ръчна мембранна помпа или входен отвор Ø 50 mm
 • 1х Маншет за отвор за вентилация и обезвъздушаване DN 70
 • 1x Фланцов щуцер DN 80/100 с плоско уплътнение, маншет и крепежни елементи за изходния отвор DN 100
 • 9 V акумулаторна батерия
 • Защитни изолационни пръстени за шумоизолиращо инсталиране
 • Крепежни елементи
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx

RexaLift

Помпена система за отпадни води

FIT

Серия

L

Монтажен размер

1;

Брой на монтираните помпи

22;

Макс. напорна височина в m

T

Изпълнение на ел. захранването: M = 1~ T = 3~

5;

Честота (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40;

Код за номиналното изчислено напрежение

S3

Режим на работа на системата: S3 = прекъсващ работен режим S1 = прекъсващ и продължителен работен режим

A

Изпълнение на таблото за управление: A = стандартно табло за управление B = табло за управление Comfort

C

Начин на работа на системата: B = без възвратен клапан C = включително възвратен клапан

x

Други изпълнения: без означение = свободно Y = по спецификация на клиента

Технически характеристики

 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz
 • Консумирана мощност P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Дължина на кабела от системата до таблото за управление/щепсела: 4/1,5 m
 • Режим на работа: S3-10%, 120 s
 • Температура на работния флуид: 3 °C … 40 °C, кратковременно: 60 °C за макс. 3 минути
 • Температура на околната среда: 3 °C … 40 °C
 • Брутен обем на резервоара:
  • Система с единична помпа: 115 l
  • Система с две помпи: 140 l
 • Работен обем:
  • Система с единична помпа: 35 l
  • Система с две помпи: 50 l
 • Изходен отвор: DN 80
 • Входни отвори: DN 50/DN 100/DN 150
 • Отвор за обезвъздушаване/вентилация: DN 70
 • Свободен сферичен проход: 40 mm
 • Мин. височина на входния отвор (от монтажната повърхност до средата на входа): 180 mm
 • Степен на защита на системата за повишаване на налягането: IP67
 • Степен на защита на таблото за управление: IP54

Материали

 • Корпус на мотора: от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304)
 • Корпус на хидравликата: Синтетичен материал PE/PUR
 • Работно колело: Синтетичен материал PUR (полиуретан)
 • Резервоар: Синтетичен материал PЕ (полиетилен)

Описание/конструкция

Готова за присъединяване, напълно потопяема помпена система за отпадни води (дълбочина на потапяне: 2 mWS, време на потопяемост: 7 дни) със събирателен резервоар, непропускащ газ и вода, и подсигуряване срещу изплуване.

RexaLift FIT L1:

Система с една помпа с трифазен мотор, табло за управление за автоматична експлоатация, щепсел CEE, безпотенциален контакт за сборен сигнал за повреда, вградена и независима от ел. мрежа аларма, както и възможност за настройка на времето за инерция.

RexaLift FIT L2:

Система с две помпи с трифазен мотор, табло за управление за автоматична експлоатация (с автоматична размяна, режим на работа с резервна помпа и режим на върхово натоварване), щепсел CEE, безпотенциален контакт за сборен сигнал за повреда, вградена и независима от ел. мрежа аларма, както и възможност за настройка на времето за инерция. Благодарение на вградения двоен възвратен клапан е необходима само една връзка за напорен тръбопровод.

Внимание: Таблото за управление не може да работи под залив и трябва да се постави на защитено от заливане място.