Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Savus OPTI-DECA | Wilo

Wilo-Savus OPTI-DECA

Вашите преимущества
Wilo-Savus OPTI-DECA

Вашите преимущества

 • Ефективно и надеждно при експлоатация засмукване на чиста вода, за да се осигури високо качество на пречистените отпадъчни води
 • Висока надеждност на процеса благодарение на инсталираната и отделена от средата система
 • Универсално адаптируема и модифицируема технология за декантиране благодарение на индивидуалното, специфично за системата оразмеряване
 • Няма замърсяване благодарение на процеса на подаване на тактови импулси, свързан с процеса на декантиране
Производствена гама

Конструкция

Принудително управлявано изпускателно устройство, отделено от флуида

Приложение

Устройство за ефективно отстраняване на чиста вода в SBR системи

Окомплектовка/функция

Решаваща стъпка в процеса на качеството на пречистените отпадъчни води е ефективното фазово разделяне в края на технологичния цикъл. Могат да се източат само отработените отпадъчни води, плаващите вещества трябва да бъдат задържани безопасно.

По време на предходните фази на третиране (зареждане, аериране, разбъркване и утаяване) изпускателното устройство се позиционира на безопасно разстояние над максимално възможното ниво на водата. При стартиране на процеса на изпускане изпускателното устройство се спуска с помощта на въжена лебедка с електрическо задвижване и изпускателната тръба се потопява в зоната на пречистената вода. Пречистената вода протича основно под спадащото ниво на водата, за да се задържи шламът. Процесът се осъществява при свободно падане.

При достигане на минималната височина на изваждане и на крайното долно положение процесът на изпускане е завършен и изпускателното устройство се изтегля нагоре в неговото изходно положение.

Комплект на доставката

 • Приемно и изпускателно устройство, жило, стенна конзола и опора
 • Електрическа въжена лебедка
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Технически характеристики

 • Протичащо количество: 200 … 1000 m³/h
 • Изпускателна тръба: DN 200 … DN 300
 • Водосточна тръба: DN 200 ... DN 400

Изходящи количества над 1000 m³/h при запитване.

Материали

 • Приемно устройство Неръждаема стомана A2/A4
 • Изпускателно устройство: Неръждаема стомана A2/A4
 • Стенна конзола: Неръждаема стомана A2/A4
 • Опора: Неръждаема стомана A2/A4

Описание/конструкция

Приемното устройство се състои от хоризонтално разположено приемно устройство и едно изпускателно устройство. На приемното устройство е поставена преграда за шлама. Изпускателното устройство е свързано посредством жило с осигурения от клиента изпускателен тръбопровод.

Спускането и повдигането на декантатора става чрез електрическа въжена лебедка. Електрическата въжена лебедка се състои от редукторен мотор със спирачка и въжен барабан. Горната и долната точка на изключване се регулира от крайния превключвател. При поддръжка и монтаж изпускателното устройство може да се постави върху монтираните в резервоара опори.