Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Sevio ELASTOX-D12

Вашите преимущества

 • Висока експлоатационна безопасност благодарение на ограничител на хода с пружинно натоварване на дисковия аериращ компонент за равномерно разширяване на мембраната с цел оптимално внасяне на въздух. Благодарение на специалната конструкция входният отвор за въздух при разтоварена мембрана се затваря и се предотвратява навлизане на флуид в тръбопроводната система
 • Оптимално адаптиране на внасянето на въздух благодарение на три различни модела на перфориране
 • Възможно най-голяма, зависеща от процеса плътност на разпределение при съблюдаване на различна геометрия на резервоара и монтажните условия
 • Висока гъвкавост в управлението на инсталацията посредством изключително голям диапазон на регулиране на подавания въздух
 • Високо качество и дълъг експлоатационен живот на мембраната посредством производството на формовани изделия
Производствена гама
Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 (Typ A/C)
Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 (Typ A/C)
Wilo-Sevio ELASTOX-D 12 (Typ B)

Конструкция

Аериращата система се състои от дисков аериращ компонент и тръбопроводна система за разпределение на сгъстен въздух. Присъединяването на потребителски напорен тръбопровод или въздухопровод се извършва директно към тръбопроводната система.

Приложение

За внасяне на въздух на фини мехурчета в различни флуиди като мръсна вода и отпадна води или шламове с цел обогатяване с кислород и размесване.

Окомплектовка/функция

С генератор на въздух под налягане се подава въздух през въздухопровод към тръбопроводната система. Тръбопроводната система разпределя подадения въздух равномерно към отделните аериращи тръби. Въздухът се подава през устойчивата на отпадъчни води мембрана равномерно и без коалесценция във флуида.

Комплект на доставката

 • Свързване на напорен тръбопровод
 • Главна разпределителна линия
 • Aераторeн щранг
 • Крайна разпределителна линия
 • Свързване на отводнителен тръбопровод
 • Мебранен аератор
 • Закрепване за тръбопроводна система
 • Общ план и схема на разположението

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-Sevio ELASTOX-D.12.A.A.B-030.B

Sevio

Аерация

ELASTOX

Мебранен аератор

D

Конструкция: Дисков аериращ компонент

12

Монтажен размер: Диаметър в цолове

A

Свързване: G1

A

Материал на опорния елемент: PP

B

Материал мембрана/перфорация:

 • A = EPDM / A
 • B = EPDM / B
 • C = EPDM / C
 • G = EPDMmr / A
 • H = EPDMmr / B
 • I = EPDMmr / C
 • M = Силикон / A
 • N = Силикон / B
 • O = Силикон / C

030

Диаметър на перфорацията в cm

B

Материал на закрепването: A4

Технически характеристики

 • Номинален диаметър 320 mm
 • Повърхност на перфориране 650 cm2
 • Тегло макс. 0,95 kg
 • Снабдяване с въздух мин.
  • 1.2 Nm³/h (Тип B)
  • 1.5 Nm³/h (Тип C)
 • Снабдяване с въздух номинално
  • 6.0 Nm³/h (Тип B)
  • 10 Nm³/h (Тип C)
 • Снабдяване с въздух макс.
  • 8.0 Nm³/h (Тип B)
  • 12 Nm³/h (Тип C)
 • Снабдяване с въздух макс. (краткосрочно)
  • 12 Nm³/h (Тип B)
  • 16 Nm³/h (Тип C)
 • Мин. температура внасяне на въздух 5 °C
 • Макс. температура внасяне на въздух 80 °C (опционално до 120 °C)
 • Мин. температура на флуида 5 °C
 • Макс. температура на флуида 35 °C

Материали

Мембрана

 • EPDM, устойчив на микроби EPDM или силикон

Закрепване на мембраната

 • VA

Опорен елемент

 • PP

Тръбопроводна система

 • Квадратна тръба: Неръждаема стомана
 • Кръгла тръба: Неръждаема стомана или пластмаса
 • Закрепване: Неръждаема стомана и пластмаса
 • Уплътнение: Плоско уплътнение от нитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Описание/конструкция

Аериращата система се състои от една или няколко аериращи отделения. Едно аериращо отделение се състои от няколко части.

Дисковият аериращ компонент се състои от опорна плоча с резбово присъединяване, дискова мембрана с ограничител на хода и стягаща скоба. Посредством ограничителя на хода с пружинно натоварване мембраната се разширява равномерно, което осигурява оптимално внасяне на въздух.

Специалната конструкция се грижи за затваряне на входния отвор за въздух при разтоварена мембрана. Това намалява навлизането на флуиди в тръбопроводната система. В допълнение към това поради изключително добрата еластичност на мембраната при освобождаване на налягането перфорацията се затваря.

Монтажът на дисковия аериращ компонент на тръбопроводната система се извършва стандартно посредством нипел с резба на квадратната тръба или със скоба с резбова връзка на кръгли тръби.

Енергийно ефективната тръбопроводна система осигурява оптимално разпределение на въздуха с ниски загуби на налягане. Тя е подвижна, регулируема на височина и съответства на характеристиките на басейна и други системни технологии.