Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Вашите преимущества

 • Почти безшумна при работа система благодарение на центробежните помпи за високо налягане с мокър ротор от неръждаема стомана с вграден честотен преобразувател
 • До 20 dB [A] по-тиха, отколкото традиционните системи със сравнима хидравлична мощност
 • По-голямо спестяване на енергия благодарение на оптимално регулиране на натоварването чрез променлива настройка на налягането (p-v)
 • Лесна за настройване и надеждна при експлоатация благодарение на използваните помпи от серията MVISE с вградена защита от работа на сухо и автоматично изключване при недостиг на вода
Производствена гама
Wilo-SiBooost Smart 1 MVISE

Конструкция

Безшумна, готова за присъединяване водоснабдителна система с една вертикално разположена, нормално засмукваща центробежна помпа за високо налягане от неръждаема стомана от серия MVISE в изпълнение като помпа с мокър ротор с интегриран, водно охлаждан честотен преобразувател.

Приложение

Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането при входен режим или от обществената водоснабдителна мрежа, или от резервоар с височина най-малко 0,5 m над помпата, за битови, търговски, промишлени и комунални приложения (Според изискванията на DIN 1988 и DIN EN 806 трябва да се предвиди резервна помпа).

Допустими работни флуиди са принципно води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химически, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти, като:

 • Питейна вода
 • Вода за охлаждане
 • Технологична вода
 • Вода за пожарогасене (освен за пожарогасителни системи според DIN 14462 и с разрешението на местните пожарни служби)

Окомплектовка/функция

1 помпа от серията MVISE с мотор с мокър ротор и регулиране на оборотите чрез вграден честотен преобразувател, монтиран на регулируема на височина поцинкована основна рама от стомана.

Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия.

от напорната страна:

 • Затварящ кран
 • Възвратен клапан
 • Възвратен клапан
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16
 • Сензор за налягане 4..20 mA
 • Манометър

от страна на засмукването:

 • Сензор за налягане 4..20 mA
 • Манометър

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206

SiBoost Smart

Компактна система за повишаване на налягането с вградено управление на оборотите

1

Брой на помпите

MVISE

Помпена серия

2

Номинален дебит/[m³/h] на единичната помпа

06

Брой на степените единични помпи

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V, 50 Hz
 • Макс. температура на флуида +50 °C
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar
 • Входно налягане 6 bar
 • Присъед. размер/ном.диам. Rp 1¼ - Rp 1½
 • Диапазон на оборотите 1100 - 2750 1/min
 • Степен на защита IP44

Материали

MVISE 2-8 m³/h

 • Корпусът на помпата от 1.4301 [AISI 304]
 • Хидравлика от 1.4301 [AISI 304]
 • EPDM-уплътнение

Описание/конструкция

Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация, както и вградени подемни точки

Затръбяване: Със затръбяване от напорната страна изцяло от неръждаема стомана, подходящо за свързване към тръбопроводи от всякакви материали, използвани в сградната техника. Затръбяването е оразмерено в съответствие с общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането.

Помпи: Използва се по 1 помпа от сериите MVISE 2, 4, 8. Монтираните към помпения мотор честотни преобразуватели с водно охлаждане позволяват безстепенен режим на регулиран между 20 Hz и макс. 50 Hz за всички помпи от тази серия. Всички помпени части в допир с флуида са от неръждаема стомана.

Арматура: помпата е окомплектована от страната на нагнетателя със затваряща арматура с контролен знак DVGW и с възвратен клапан със сертификат от DVGW

Разширителен мембранен съд: 8 l/PN 16, монтиран от страната на изхода, с мембрана от бутил каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти; предвиден за инспекционни цели със спирателен кран с изпразване с проточна арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807.

Контрол за на налягането: 2 сензора за налягане: 4..20 mA разположени от напорната и към смукателната страна.

Показания за налягането: Манометър разположен на смукателната страна и на изхода

Други изпълнения - при запитване

Списък с продукти

Брой съвпадения: 7