Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4 | Wilo

SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4

Технически характеристики
Текст

Високоефективна, предварително сглобена многопомпена система за приложение в отоплението и климатизацията, състояща се от една основна плоча с виброубиватели, отдалечителни елементи на фланците, 2 лакирани стоманени разпределителя с манометри от смукателната и от напорната страна, n електронно управлявани помпи "Inline" (включително 1 резервна помпа), едно табло за управление SCe-HLKK с присъединителна връзка, възвратни клапани от страната на крайното налягане, ръчни спирателни вентили, контрафланци с уплътнение от страната на зареждащото и крайното налягане, конуси и датчик за диференциално налягане със свързващи проводници.

Тази готова за експлоатация, самостоятелна система е предназначена преди всичко за изпомпване на вода за отопление (съгласно VD 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в затворени циркулационни кръгове на системи за отопление, климатизация и охлаждане. С механично уплътнение за изпомпване на вода до Tmax.=+120 °C.

Забележка: Ако се използват водно-гликолови смеси (или работни флуиди с вискозитет, различен от този на чистата вода), то е нужно предварително разрешение от страна на Wilo.

Компоненти

Табло за управление

Хардуер

Напълно електронно табло за регулиране Smart (SCе) в корпус от листова стомана, състоящ се от вътрешно захранващо напрежение, микропроцесор със система „Soft-SPS“, аналогови и цифрови входове и изходи, течнокристален дисплей (с фоново осветление) за индикация на работни данни, параметри на регулатора, експлоатационни състояния на помпите, съобщения за грешки и архивна памет. Светодиоди за индикация на състоянието на системата (работа/повреда). Настройка на работните параметри и разпознаване на сигналите за повреда посредством "технологията на червения бутон". Главен прекъсвач, който може да бъде блокиран. Безпотенциални контакти за сборни сигнали за работа и сборни сигнали за повреда (SBM/SSM). Контакти за външно включване/изключване и втора зададена стойност. Контрол за скъсан проводник по пътя на трансмитера. Защита на помпените мотори и на честотния преобразувател - във версията с директно свързване: посредством защитен прекъсвач на мотора, във версията SD: защита с предпазители в комбинация с термични изпълнителни елементи. Контактори за допълнително включване на помпите във версията SD, включително термични изпълнителни елементи и времево реле в комбинацията звезда-триъгълник.

Автоматично допълнително включване според натоварването на 1 до n върхови помпи, в зависимост от регулируемите величини

 • Налягане - постоянно, p-c
 • Диференциално налягане - постоянно, dp-c
 • Регулатор на температурата, n=f(Tx)
 • Регулатор на оборотите, n=f (аналогов вход)
 • Диференциална температура - постоянна, dT

Честотен преобразувател със синусоиден филтър за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа. Индикация на действителната стойност посредством аналогов сигнал 0-10 V с цел възможност за външно измерване/индикация, 10 V съответстват на крайната стойност на сензора. Външно дистанционно управление на зададената стойност посредством сигнал 4…20 mA.

Допълнителни разходи за опционални модули и модули за свързване към системи за сградна техника и шинни системи (фабричен монтаж или монтаж впоследствие след техническа консултация).

Превключвател Н-0-A (Ръчен-Нула-Автоматичен): Предварителен избор на режима на работа на отделните помпи и ръчен режим в случай на повреда на регулатора "Ръчен" (авариен/тестов режим на мрежата, налична защита на мотора), „O“ (помпата е изключена - не е възможно включване от системата за управление) и „Автоматичен“ (разрешена е работа на помпата в автоматичен режим, задаван от системата за управление). Реле за положителен температурен коефициент, единични сигнали за работа и ¬повреда. Преобразувател 0/2-10 V към 0/4…20 mA, устройство за мек старт за върховите помпи, свързване към системи за сградна техника съгласно VDI 3814.

Шинни системи: BACnet, шина LON, Modbus RTU.

Софтуерни функции

Напълно автоматично управление на 1 до 4 помпи с честотно управляема основно натоварена помпа посредством сравнение на зададената/действителната стойност. Сигнал от сензор 4-20 mA (контрол за скъсан проводник) за регулируемата величина "действителна стойност". Управление чрез менюта със символи и номера. Могат да бъдат избрани 2 настройки на параметрите: опростено меню (режим на зададена стойност и режим на регулиране) или експертно меню (работни параметри и параметри на регулиране). Със или без резервна помпа, по избор от сервизната служба. Автоматично преминаване към резервната помпа в случай на повреда на работната помпа. Свободно избираем режим на работа на помпите (Ръчен, Изкл., Автоматичен). Брояч на работните часове на всяка помпа и на всяка система. Индикация на комутационните цикли на всяка помпа и на всяка система.

Автоматична настройка на размяната на помпите:

 • Стандартна настройка: Импулс - основно натоварената помпа се сменя при всяка нова заявка, независимо от работните часове
 • Алтернатива: Размяна на помпите след определен брой работни часове, циклична смяна на основно натоварената помпа след предварително настроен брой работни часове

Тестов ход на автоматичната помпа (пуск на помпата)

 • може да бъде включен
 • Времето между два тестови хода на помпата може да бъде програмирано свободно

Контрол на максималните и минималните стойности на системата с възможност за настройка на времето на закъснение и на граничните стойности. Външно вкл./изкл. посредством контакт за изключване на автоматичния режим на системата. Регистър на повредите за последните 16 повреди. Превключване на зададената стойност, втората зададена стойност може да бъде включена посредством контакт. Възможност за логическо обръщане на SBM и SSM. Предварителна заводска настройка на параметрите за лесно пускане в експлоатация/стартерно устройство.

Спазени стандарти

Електрообзавеждане на машини EN 60204-1

Комбинации от табла за управление за ниско напрежение EN 61439, част 1 и част 2

ЕМС - Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди EN 61000-6-2

ЕМС - Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и лекопромишлени среди

EN 61000-6-3 (само за SC-FC до 7,5 kW, освен това: EN 61000-6-4 - Емисия на електромагнитни смущения за промишлени сфери)

Гранични стойности за степента на ефективност на мотора съгласно IEC TS 60034-31 изд. 1

Помпи

Центробежна помпа със сух ротор с конструкция "Inline" с вграден честотен преобразувател за електронно управление в режим на работа "диференциално налягане - постоянно" (dp-c).

Управление посредством един бутон

 • Установяване на зададената стойност или адаптиране на оборотите
 • Избор на режим на регулиране

?p-c (диференциално налягане постоянно)

n постоянно (обороти)

Регулиране PID

 • Помпа вкл./изкл.
 • Избор на режим на работа (за работа на сдвоени помпи):
 • Режим работна/резервна помпа
 • Паралелна работа
 • Конфигурация на работните параметри
 • Потвърждаване на грешката

Дисплей на помпата за индикация на

 • Начин на регулиране
 • Зададена стойност (диференциално налягане или скорост)
 • Съобщения за грешки и предупредителни съобщения
 • Действителни стойности (например консумиран ток, действителна стойност на сензора)
 • Работни данни (например консумиран ток, работни часове)
 • Данни за състоянието (например статус на релето за SSM и SBM)
 • Данни за устройството (например обозначение на помпата)

Интерфейси

 • Управляващ вход "Предимно Изкл."
 • Управляващ вход "Външна размяна на помпите" (активен само при работа на сдвоени помпи)
 • Аналогов вход 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA за режим на регулиране (DDC) или за дистанционно управление на зададената стойност
 • Аналогов вход 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA за сигнала за действителна стойност на датчика за налягане
 • Инфрачервен интерфейс за безжична комуникация с инфрачервен модул Wilo и работния и сервизен уред на инфрачервения монитор Wilo
 • Място за включване на IF модули Wilo за свързване към сградна автоматизация
 • Възможност за конфигуриране на безпотенциални съобщения за повреда и работа/работна готовност
 • Интерфейс за свързване на сдвоени помпи

Трифазен мотор с честотен преобразувател, вградено управление на сдвоени помпи, възможност за настройка на интервал от време за размяна на помпите (в режим на работа на сдвоени помпи), вградена пълна защита на мотора, различни експлоатационни режими за режима на отопление (HV) или за режима на климатизация (AC), блокировка на достъпа, различни нива на управление: Стандартно/поддръжка.

Комплект на доставката

 • Многопомпена система Wilo-SiFlux
 • Инструкция за монтаж и експлоатация Wilo-SiFlux
 • Инструкция за монтаж и експлоатация на помпата
 • Инструкция за монтаж и експлоатация на таблото за управление
Експлоатационни характеристики
Флуид
Water
Брой на помпите
4
Мин. температура на флуида Tmin
0 °C
Макс. температура на флуида Tmax
100 °C
Максимално работно налягане p
10,0 bar
Макс. температура на околната среда Tmax
40 °C
Данни на мотора
Емисия на електромагнитни смущения
EN 61800-3
Устойчивост на смущения
EN 61800-3
Мотор-клас на енергийна ефективност
IE4
Захранване от мрежата
3~380 V, 50/60 Hz
Номинална мощност P2
4000,0 W
Обороти макс. nmax
2900 1/min
Номинален ток IN
12,00 A
Степен на защита на мотора
IP55
Материали
Корпус на помпата
Cast iron
Работно колело
PPE/PS-GF30
Уплътнение на вала
AQ1EGG
Материал затръбяване
Steel
Монтажни размери
Към смукателната страна тръбно присъединяване
DN 40
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване
DN 40
Информация за приемането на поръчки
Изделие
Wilo
Обозначение на продукта
SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4
Тегло нето прибл. m
725 kg
Каталожен номер
4189220
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-SiFlux

Каталожен номер 4188939, 4190570
Издание 1405
Формат на страниците A4
Брой страници 1
ZIP (41 MB)
BIM/CAD

SiFlux 31-IP-E 40/160-4/2-SC-16-T4

Брой страници
DWG (14 MB)

SiFlux-31-IP-E40_160-4_2-SC-10-T4

Брой страници
STP (27 MB)

SiFlux-31-IP-E40_160-4_2-SC-10-T4

DWG (215 KB)

SiFlux-31-IP-E40_160-4_2-SC-10-T4

Брой страници
DWG (54 KB)

SiFlux-31-IP-E40_160-4_2-SC-10-T4

Брой страници
DWG (57 KB)