Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1 | Wilo
Технически характеристики
Текст

Високоефективна блок помпа с мотор EC с клас на енергийна ефективност IE5 съгл. IEC 60034-30-2 и електронно адаптиране на мощността, конструкция със сух ротор. Помпата е изпълнена като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване и механично уплътнение Помпата Stratos GIGA В е разработена предимно за изпомпване на вода за отопление (съгласно VDI 2035), вода за охлаждане и водно-гликолови смеси без абразивни частици в отоплителни, охладителни и климатични системи.

Конструкция:

 • Едностъпална нисконапорна центробежна помпа с неделим вал и блокова конструкция, включително опорна плоча на корпуса на помпата
 • Размери на фланците и корпуса съгласно EN 733
 • Фланци PN 16 - пробити съгласно EN 1092-2
 • Изводи за апаратура за измерване на налягането (R 1/8) за допълнително монтиран датчик за диференциално налягане (изпълнение ...-R1 без датчик за диференциално налягане)
 • Корпус на помпата и фланец на мотора - серийно с катафорезно покритие
 • Механично уплътнение за водочерпене до Tmax. = +140°C. До T ≤ +40°C е допустимо добавяне на гликол от 20% до 40% обемна част. При водно/гликолови смеси със съдържание на гликол >40% до макс. 50% обемна част и температура на флуида от > + 40°C до макс. +120°C или флуиди, различни от вода, трябва да се предвиди алтернативно механично уплътнение.
 • Захранващо напрежение 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Окомплектовка:

 • Конзоли за закрепване върху фундамент
 • Комплекти с датчик за диференциално налягане 0 – 10 V за помпи с изпълнение ...-R1
 • Инфрачервен монитор
 • Инфрачервено преносимо устройство
 • IF модул PLR
 • IF модул LON
 • IF модул Modbus
 • IF модул BACnet
 • IF модул CAN

Серийно оборудване:

 • Панел за ръчно управление със зелен бутон за:
  • Помпа вкл./изкл.
  • Избор на режим на регулиране: Δp-c (постоянно диференциално налягане), Δp-v (променливо диференциално налягане), регулиране PID, n-constant (ръчно управление)
  • Настройка на зададената стойност, респ. скоростта
  • Конфигурация на работните параметри
  • Зачистване на грешки
 • Дисплей на помпата за индикация на:
  • Режим на регулиране
  • Зададена стойност (например диференциално налягане или скорост)
  • Съобщения за грешки и предупредителни съобщения
  • Действителни стойности (например консумирана мощност, действителна стойност на сензора)
  • Работни данни (например работни часове, потребление на електроенергия)
  • Данни за състоянието (например състояние на релето за SSM и SBM)
  • Данни за уреда (например име на помпата)
  • Режим на работа (само при приложение с тройник: режим работна/резервна помпа, режим на паралелна работа)

Допълнителни функции:

 • Аналогови интерфейси 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, вградено управление на сдвоени помпи за приложение в съединителната тръба, две сигнални релета за сигнализация на работа и повреда с възможност за конфигуриране, възможност за конфигуриране на поведение при грешка в зависимост от това, дали помпата се използва за отопление или за климатизация, блокировка на достъпа до помпата, вградена пълна защита на мотора (KLF) с електроника за изключване, серийни отвори в корпуса на мотора за оттичане на кондензата (при доставката са запушени), инфрачервен интерфейс за безжична комуникация с управляващ и сервизен уред - инфрачервен монитор Wilo и инфрачервено преносимо устройство Wilo, място за включване на IF модули Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON за свързване към сградна автоматизация.
Експлоатационни характеристики
Флуид
Water
температура на флуида T
-20 °C
температура на околната среда T
0 °C
Максимално работно налягане PN
16 bar
Указание за оразмеряване
16 bar до +120 °C, 13 bar до +140 °C
Индекс на минимална ефективност (MEI)
0.4
Данни на мотора
Мотор-клас на енергийна ефективност
IE5
Емисия на електромагнитни смущения
EN 61800-3
Устойчивост на смущения
EN 61800-3
Захранване от мрежата
3~380 V, 50/60 Hz
Номинална мощност P2
11000,0 W
Обороти макс. nmax
2900 1/min
Номинален ток IN
18,50 A
Клас на изолация
F
Степен на защита на мотора
IP55
Защита на мотора
Материали
Корпус на помпата
5.1301/EN-GJL-250, KTL покритие
Работно колело
Cast iron
Вал
Stainless steel
Уплътнение на вала
AQ1EGG
Монтажни размери
Към смукателната страна тръбно присъединяване
DN 65
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване
DN 50
Информация за приемането на поръчки
Изделие
Wilo
Обозначение на продукта
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
Тегло нето прибл. m
121 kg
Каталожен номер
2196204
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Stratos GIGA /-D/-B 11-22 kW

Каталожен номер 2192489
Издание 2020-04
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 80
PDF (9 MB)

Сертификационна брошура

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Каталожен номер 2209010
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 44
PDF (5 MB)
BIM/CAD