Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Stratos PICO | Wilo

Wilo-Stratos PICO

Максимална ефективност и най-висок комфорт на управление.

Вашите преимущества
Wilo-Stratos PICO (ROW)

Максимална ефективност и най-висок комфорт на управление.

Благодарение на синергията между мотор EC и възможностите за точност на регулиране до 0,1 м Wilo-Stratos PICO постига максимална енергийна ефективност. Интуитивното ѝ обслужване и поддръжка, подкрепени от символите на течнокристалния дисплей, както и автоматичните ѝ предпазни функции, предлагат максимален комфорт на използване.


Вашите преимущества

 • Максимална енергийна ефективност благодарение на комбинацията от мотор EC, Dynamic Adapt и възможности за прецизно регулиране
 • Висока експлоатационна безопасност благодарение на програмата за самозащита, както и автоматична защита от работа на сухо и повторно включване
 • Интуитивно регулиране и поддръжка, функциите и работните режими, които се показват на LC дисплея, се активират директно чрез технологията на зеления бутон
 • Удобен контрол на текущия разход на енергия и дебита, както и на кумулираната kWh
 • Лесно електрическо свързване без инструменти благодарение на Wilo-Connector
Производствена гама
Wilo-Stratos PICO

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Δ p-c за постоянно диференциално налягане
 • Δ p-v за променливо диференциално налягане, може да се комбинира с функцията за регулиране Dynamic Adapt

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)
 • Настройка на автоматичен икономичен режим
 • Функция "Ресет" за нулиране на брояча на ток
 • Функция "Ресет" за възстановяване на заводските настройки
 • Функция “Hold” (блокировка на бутона) за блокиране на настройките

Автоматични функции

 • Безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим
 • Автоматичен икономичен режим
 • Автоматична обезвъздушаваща функция
 • Автоматична защита от работа на сухо
 • Автоматично рестартиране

Функции за сигнализация и индикация

 • Индикация на актуалната консумирана мощност във W
 • Индикация на актуалния дебит в m³/h
 • Индикация на натрупаните киловатчаса в kWh
 • Индикация на съобщенията за повреди (кодове за грешки)

Окомплектовка

 • Захват за ключ върху корпуса на помпата
 • Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
 • Автоматично обезвъздушаване
 • Устойчив на блокиране двигател
 • Филтър за механични частици
 • Топлоизолация съобразно серията за приложение в отоплението

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Топлоизолация
 • Wilo-Connector
 • Уплътнения
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Stratos PICO 30/1-4

Stratos PICO

Високо ефективна помпа (помпа с резбово присъединяване), електронно регулирана

30/

Присъединителен размер

1-4

Диапазон на напора [m]

130

Монтажна дължина

N

Корпус от неръждаема стомана

Технически характеристики

 • Температура на флуида +2 °C до +110 °C
 • Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита IPX4D
 • Резбово присъединяване Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
 • Макс. работно налягане 10 бара

Материали

 • Корпус на помпата: Сив чугун
 • Топлоизолация: Полипропилен
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагери: Въглерод, импрегниран с метал
 • Работно колело: Пластмаса

Описание/конструкция

 • Високоефективна помпа специално за едно- и двуфамилни къщи, както и за дву- до шестфамилни къщи.
 • До 90% спестяване на електроенергия в сравнение със старите нерегулираните помпи за отопление
 • Само 3 W мин. консумирана мощност
 • Предварителен избор на режима на регулиране за оптимално адаптиране на натоварването Δp-c (постоянно диференциално налягане), Δp-v (променливо диференциално налягане), с възможност за комбиниране с регулиращата функция Dynamic Adapt
 • Автоматичен икономичен режим
 • Вградена защита на мотора
 • Течнокристален дисплей с индикация на текущото потребление във Watt и на натрупаните киловатчаса
 • Функция "Ресет" за нулиране на брояча на ток или за възстановяване на заводските настройки
 • Функция “Hold” (блокировка на бутона) за блокиране на настройките
 • Рутинно автоматично обезвъздушаване на роторното пространство
 • Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
 • Разнообразен монтаж благодарение на компактната конструкция
 • Много висок пусков момент за сигурен старт
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Stratos PICO

Каталожен номер 4237189
Издание 1908
Формат на страниците 105.1 x 148.2 mm
Брой страници 31
PDF (3 MB)
Списък с продукти