Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-TOP-Z | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-TOP-Z

Вашите преимущества

 • Контролна лампа за посоката на въртене за индикация на правилната посока на въртене (само при 3~)
 • Серийна топлоизолация
Производствена гама
TOP-Z

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване. Избор на скорост в зависимост от работната мощност

Приложение

Циркулационни системи за питейна вода в промишлеността и сградната техника.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Степенно превключване на скоростта

Ръчни функции

 • Избор на скорост: 3 степени на скорост

Автоматични функции

 • Вътрешна защита срещу недопустимо високи температури на намотките (само за помпи с P2 < 180 W, опционално при всички модели с табло за управление SK 602N и SK 622N).

Функции за сигнализация и индикация

 • Температурна защита (WSK, безпотенциален нормално затворен контакт) (само при помпи с P2≥ 180 W)
 • Контролна лампа за посоката на въртене (само при трифазни помпи)

Окомплектовка

 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 40 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16,
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 80: Фланец PN 6 (изчислен за PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 6,
  • Специално изпълнение за помпи DN 40 до DN 80: Фланец PN 16 (съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 16,
 • Възможен вход на кабела от двете страни (само при монофазни и трифазни помпи с P2≥180 W)
 • Серийна топлоизолация

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Вкл. топлинна изолация
 • Вкл. уплътнения при резбово присъединяване
 • Вкл. подложни шайби за фланцови болтове (при присъед. размери DN 40 - DN 65)
 • Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo‐TOP‐Z 40/7

TOP

Стандартна помпа (с резбово или с фланцово присъединяване)

‐Z

Единична помпа за циркулация на БГВ

40/

Присъед. размер/ном. диаметър

7

Диапазон на номиналната напорна височина [m] при Q = 0 m3/h

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон
  • TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питейна вода до 3,21 mmol/l (18 °dH): макс. +65 °C, краткосрочно (2 h) до +80 °C
  • над TOP-Z 25/10 питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): макс. +80 °C, краткосрочно (2 h) до +110 °C
 • Ел. захранване:
  • 1~230 V, 50 Hz (в зависимост от модела)
  • 3~230 V, 50 Hz (с опционален превключвателен щекер)
  • 3~400 V, 50 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово или фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp ¾ до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar респ. 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)

Материали

 • Корпус на помпата: Неръждаема стомана/ Медна сплав/ Сив чугун (в зависимост от модела)
 • Работно колело: Изкуствен материал
 • Вал: Неръждаема стомана/керамика (в зависимост от модела)
 • Лагер: Графит, импрегниран със синтетична смола
Списък с продукти

Брой съвпадения: 36