Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Yonos PICO-D | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Yonos PICO-D

Вашите преимущества

 • Светодиодна индикация за настройка на зададената стойност на стъпки от по 0,1 m, за индикация на текущото потребление и протичането
 • Електрическо свързване без инструменти, благодарение на Wilo-Connector
 • Уникална функция за обезвъздушаване на всяка помпа
 • Сдвоена помпа за самостоятелна (Δp-c, Δp-v и постоянни обороти) или паралелна (Δp-c и постоянни обороти) експлоатация
 • Много висок пусков момент за сигурен старт
Производствена гама
Yonos PICO-D

Конструкция

Циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор с резбово присъединяване, устойчив на блокиране мотор EC и вградено електронно регулиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатични системи, промишлени циркулационни системи.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Постоянно диференциално налягане
 • Променливо диференциално налягане
 • Постоянни обороти (3 регулировъчни характеристики)

Ръчни функции

 • Настройка на режим на работа съобразно приложението
 • Настройване на мощността на помпата (напорна височина)
 • Настройване на постоянните обороти
 • Обезвъздушителна функция
 • Ръчно повторно включване

Автоматични функции

 • Безстепенно регулиране на мощността в зависимост от работния режим
 • Автоматично рестартиране
 • Автоматична защита от работа на сухо

Функции за сигнализация и индикация

 • Индикация на актуалната консумирана мощност във W
 • Индикация на актуалния дебит в m³/h
 • Индикатор за напора при настройка
 • Индикация на съобщенията за повреди (кодове за грешки)
 • Индикатор за ръчно активираната функция за рестартиране или и обезвъздушаване

Окомплектовка

 • Бърза електрическа връзка с Wilo-Connector
 • Обезвъздушителна функция
 • Ръчно повторно включване
 • Устойчив на блокиране двигател
 • Филтър за механични частици

Функция сдвоени помпи

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим работна/резервна помпа, то режимът на регулиране и напорната височина, и степента на оборотите C1, C2, C3 трябва да бъдат настроени идентично.
 • Режим на паралелна работа (оптимизирано по к.п.д. включване и изключване на върховата помпа). Когато сдвоената помпа трябва да бъде експлоатирана в режим на паралелна работа/режим на върхово натоварване, трябва да бъде зададен режим на регулиране Δp-c с еднаква напорна височина или постоянни обороти с еднаква степен на оборотите C1, C2, C3.
 • За превключване между помпите, например при повреда, е необходимо допълнително табло за управление.

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Wilo-Connector
 • Уплътнения
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Високо ефективна помпа (помпа с резбово присъединяване), електронно регулирана

-D

Сдвоена помпа

30/

Присъединителен размер

1-6

Диапазон на номиналните напорни височини [m]

Технически характеристики

 • Температура на флуида -10 °C до +95 °C
 • Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
 • Степен на защита IP X2 D
 • Резбово присъединяване Rp 1¼
 • Макс. работно налягане 10 bar
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Yonos PICO

Каталожен номер 4239942
Издание 2020-09
Формат на страниците 105.1 x 140.1 mm
Брой страници 72
PDF (19 MB)

Wilo-Yonos PICO

Каталожен номер 4209895
Издание 2020-12
Формат на страниците 105.1 x 148.2 mm
Брой страници 30
PDF (3 MB)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 2

Обозначение на продуктаЗахранване от мрежатаИндекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)Максимално работно налягане PNТръбно присъединяванеОбща дължина l0Тегло бруто прибл. mКаталожен номер